Home

Nieuws 3937 x bekeken 26 reactieslaatste update:31 okt 2014

Omslag naar belangenbehartiging in keten

Den Haag - Sectoren en vakgroepen krijgen een belangrijker rol in de belangenbehartiging.

De rol van LTO Nederland verandert. Dat schrijft directeur Thijs Cuijpers van LTO-Nederland in een interne vertrouwelijke discussienotitie die in handen is van Boerderij.

De afname van het aantal ondernemers, de verandering van het type ondernemer, de afschaffing van de productschappen en de veranderende houding van de overheid tegenover de land- en tuinbouw zijn ontwikkelingen die de belangenorganisatie nopen zich te herbezinnen. De herbezinning volgt op een herschikking binnen LTO-Nederland eerder dit jaar, toen gedwongen door de reorganisaties bij de regionale organisaties.

De notitie van Cuijpers is door de regiovoorzitters en voorzitter Albert Jan Maat in het federatiebestuur omarmd. Het stuk ligt nu bij vakgroepvoorzitter en regionale bestuurders, die tot 13 november de tijd krijgen om er op te reageren. De notitie schetst onder meer dat de verschillende sectoren voor grote veranderingen staan. De melkveehouderij ondergaat een "grote schoksgewijze schaalvergroting (...) en een grote shake-out van oudere ondernemers die deze stap niet meer willen zetten.  Van 17.000 melkveehouders nu, gaan we binnen tien jaar halveren", aldus de notitie.

In de intensieve varkenshouderij is het beeld dat Cuijpers schetst somber: "De intensieve veehouderij heeft het al jaren lastig. Dat blijft zo. Voor het eerst is opgeschreven dat de vleesvarkenshouderij in Nederland niet rendabel is", schrijft Cuijpers, verwijzend naar het landbouw-economisch bericht van het LEI.  "Van vijfduizend varkenshouders nu gaan we binnen tien jaar naar duizend varkenshouders. Dat zijn dan vooral zeugenhouders en biggenproducenten; zeer kwetsbaar voor dierziekten overigens." In de glastuinbouw zullen harde klappen vallen, "niet alleen bij de glastuinders, ook bij de producentenorganisaties (...). De akkerbouw is stabiel. (...) Schaalvergroting in de akkerbouw gaat langzaam maar gestaag."

Het aantal ondernemers vermindert, maar de innovatie gaat door, schetst Cuijpers. Maar de manier waarop innovatie tot stand komt verandert, onder meer door het opheffen van de productschappen. Er zijn overal tendensen die gaan naar een meer ketengewijze organisatie. En dus gaan sectoren een grotere rol spelen. Maar ook tussen sectoren is er weer veel verschil. "De beelden (...) zijn zeer divers. Van 'zoveel mogelijk privaat' (zuivel), tot 'handig als overlegplatform' (akkerbouw) tot 'de boer aan het roer (varkens)."

Eén van de uitgangspunten bij het opstellen van de notitie was dat de eigenheid van de drie regionale organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB) werd gerespecteerd. Regio's kiezen voor hun eigen - verschillende - profielen, schrijft Cuijpers. Hij constateert dat het er soms op lijkt "dat we concurrenten van elkaar zijn in plaats van dat we willen samenwerken. Historie speelt een grote rol in onze organisatie. Veel mensen torsen ook de last van veel historie op hun rug. Hier moeten we het over hebben. Wat kunnen we hier aan doen?"

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh

  Jarenlang heeft de LTO schaalvergroting gezien als oplossing voor de lage rendementen in de landbouw. Als gevolg daarvan moeten nu meer dan de helft van de boeren afhaken. De afhakers zullen de LTO zeker niet dankbaar zijn. In het verleden heb ik wel eens gezegd dat zolang de LTO bestaat wordt het niks met de rendementen in de landbouw. 't Is erg genoeg maar ik denk dat ik gelijk heb.

 • bankivahoen

  Je hebt inderdaad gelijk Gerjan@ ! Lto is altijd al ziende blind geweest en durft de echte problemen niet te benoemen , erkennen dat de gehele land- en tuinbouwbouw een zachte dood sterft mag niet genoemd worden . Men huichelt liever met de overheid mee dan dat men echt voor de ondernemer opkomt. Nog een jaar of 10 -15 en we hebben nog geen 5 % van het aantal boeren en tuinders over ! Wageningen kan hier beter alvast rekening mee houden.

 • Ferm

  Als je tot je laat doordringen wat nu benoemd wordt, is het te triest voor woorden. Het kind wordt met het badwater weggegooid. Achteloos lijkt het wel. Nu benoemt LTO wat velen al zagen aankomen en werkelijkheid is. ABN -AMRO laat opeens ook een heel ander geluid horen, nu het eigenlijk al te laat is. De wal zal het schip wel keren, maar met veelschade. Bij grote bedrijven laten de vakbonden dan van zich horen in crisistijden en massa-ontslagen, door acties en eisen. Bij boeren wordt het leed denk ik vooral binnenskamers, individueel binnen het het gezin en in stilte beleefd. Goed om daar eens bij stil te staan, want de feiten in bovengenoemd artikel klinken zo clean, maar het staat voor boeren en hun gezinnen,

 • Mozes

  Het afgelopen jaar heb ik al in meerdere reacties aangegeven dat de varkenshouderij -en dan met name de vleesvarkenshouderij- in Nederland niet meer rendabel is. Nu wordt dit voor het eerst ook officieel erkent.

  Er wordt 'schoksgewijze' schaalvergroting in de melkveehouderij verwacht. Hoe houden wij de koe in de wei? Hoe behouden wij ons kwaliteitsimago en relatieve meeropbrengst voor de melk? Hoe voorkomen wij dat de samenleving de melkveehouderij net zo zat wordt als de varkenshouderij?

 • W Geverink

  Ik weet niet met wie je meer medelijden zou moeten hebben Paysanne, de blijvers of de stoppers?

 • Mozes

  @gerjan slingenbergh en @bankivahoen, jullie doen net alsof LTO de ontwikkeling van de landbouw kan bepalen. Zelfs de politiek kan het niet volledig bepalen. Als bv China geen grote economische ontwikkeling had doorgemaakt had de melkveehouderij er nu heel anders voorgestaan. En wat te denken van technologische ontwikkelingen die ook grote veranderingen in de landbouw kunnen veroorzaken?

 • alco1

  Je kunt niet zeggen dat het LTO schaalvergroting zag als oplossing voor lage prijzen.
  Het werd oogluikend toegestaan, wetende dat het toch een tendens is die niet tegen te houden is.
  Net als bij winkels, scholen en ga zo maar door die ook steeds maar groter werden. We willen het zo graag anders, maar tegen houden is water naar zee dragen.

 • ohzo

  Ik ben het met Mozes zijn vraag stelling eens: en nu?
  Wat er verteld wordt is geen nieuws voor mensen die in de landbouw werkzaam zijn.
  Prima dat het nu ook eens ' officieel' benoemd is.
  Maar nog streeds geen antwoord op : en nu?

 • alkajan1

  Helaas komt een 'vertrouwelijke discussienota 'in handen van ' de Boerderij '. Een nota van directeur Thijs Cuijpers van LTO.Ned.
  Zijn reaktie is door allen omarmd, schrijft LTO Ned.
  Al de argumenten die nopen tot herbezinning zijn niet nieuw.
  Dat een LTO direkteur dit openlijk aangeeft, klinkt als paniek.
  Zoals van: 'Ik heb het altijd al gezegd '
  Om je alsnog op de LEI- cijfers te beroepen?
  We nemen afscheid van verworven rechten.
  Historie is het verleden, inclusief zijn rechten.
  ' Vroeger was alles beter ' zegt de jonge ondernemers niet veel.
  Een bestuurder kijkt naar de ontwikkelingen in Europa.
  Een ondernemer naar zijn kansen.

 • gerjan slingenbergh

  @alkajan1 Als je blijft focussen op schaalvergroting om o.a. de wereldbevolking van voedsel te voorzien heeft dat gevolgen
  voor de boeren. Natuurlijk moet je nieuwe technische ontwikkelingen doorvoeren op je bedrijf om sneller, meer en beter te kunnen produceren.
  Maar een belangenbehartiger dient te kijken naar de belangen van de leden.Het beleid dient afgestemd te worden op de koopkrachtige vraag naar landbouwproducten en niet op emoties. Doordat de LTO zich uitsluitend richt op meer productie, (afschaffen quotum) heeft dat als gevolg dat veel gezinsbedrijven moeten afhaken.

 • bankivahoen

  Nee Mozes @, lto kan de ontwikkeling van de landbouw niet bepalen, dat doen uiteindelijk de ondernemers zelf wel, maar mijn verwijt is dat men nooit maar dan ook nooit VOOR de boeren op is gekomen.
  Men heeft alleen op een verschrikkelijk huichelachtige manier de boeren voorgehouden dat men hen belangen behartigde maar het enige wat men deed was aanschuiven bij de beleidsmakers en nooit ook maar één voorzichtige kritische noot plaatste maar ja en amen knikte als er WEER een op leugens gebaseerde zgn. wetenschapppelijke basis wetgeving op de boeren losgelaten werd.

 • help24K

  Is het niet een beetje zielige vertoning van Boerderij om zoals wordt aangegeven 'een interne vertrouwelijke discussienotitie die in handen is van Boerderij' te plaatsen en hiermee proberen te koppen. Er wordt niet eens om een reactie van LTO gevraagd. Het wordt ook gebracht als het grootste nieuws van de dag. Stoer hoor!

 • w v gemert

  Laat LTO de varkenssector maar meteen opgeven , hebben in de afgelopen jaren alle kostprijs verhogende maatregelen goed gekeurd om maatschappelijk draagvlak te houden of te krijgen. Nu vinden ze dat wij de concurrentie niet meer aankunnen met onze Europese collega's. BZV (omarmt door ZLTO)prijs verhoging van tussen de twee en vijf cent per kg, en de retail hoeft er niet voor te betalen. Ik ga ervan uit dat de producenten organisatie ,met echt de boer aan het stuur, het anders gaat aanpakken.

 • japke33

  eerst maar een goed de bezem door het bestuur van LTO nederland, daar kan het nooit slechter van worden. LTO heeft al veel verpest in de sector en komt daar altijd mee weg. Gelukkig gaan bij steeds meer boeren de ogen open, dat LTO te veel petten op heeft, en niet automatisch het goede met de boer voor heeft (dus een echte belangenbehartiger voor de boer zijn ze niet)

 • Grensboerke

  Wat eenvoudig!
  Geef LTO de schuld van alles wat je niet in de hand hebt.
  Zolang alle sectoren (incl LTO) niet in staat zijn samen te werken, wat dan te verwachten van de overheid.
  Het mestbeleid is een farce en door individuele sector belangen of regionale belangen (Klei/zand) worden we door de overheid uitgespeeld.
  Als iemand zijn mond open doet, wordt hij meteen door collega's onderuit gehaald omdat hij misschien wel aan zijn belang komt.
  Als ZLTO en LLTB al niet meer werken aan hogere normen voor zand en löss, zeker op grasland, waar moet dat dan naar toe in de toekomst?

 • gjh

  percies japke 33 klopt helemaal de bezem door het bestuur daar zou heel het zooitje al van opknappen. Ze hebben geen rechte rug en maar mee praten met de rest van de meelopers. Gelukkig komen er elke dag minder leden. Het lto heeft veel kapot gemaakt en moeten ze niet zeuren.

 • minasblunders1

  Grensboerke, ZLTO heeft de mestwet zelf doorgedrukt bij het ministerie van onkunde. Zij wisten en weten dondersgoed dat zeer intensieve bedrijven veel meer mest hebben dan zij op papier uitrekenen ( zie het artikel over Niels Lentjes). Daar heeft natuurlijk wel wat tegenover gestaan. Verwacht uit deze hoek dus maar niets, immers: als je maar intensief genoeg bent, dan kun je je grond meer dan voldoende bemesten. En de rest kan barsten!

 • j.verstraten1

  Gelukkig hebben ze in het buitenland geen LTO. In de rest van de wereld worden bedrijven helemaal niet groter en kan de kleine ondernemer nog steeds een prima inkomen verdienen op het bedrijf zonder dat er neventakken of banen buitenshuis zijn om het hoofd boven water te houden. Het gaat hier ook zo slecht, dat landbouwgrond niet aan de straatstenen te slijten is dat is ook de schuld van de LTO. En ja die geurnormen, ook belachelijk. Zit mijn bedrijf op slot en ik wil uitbreiden, waarom kan de LTO niet zorgen voor een meerderheid in onze gemeenteraad en provincie zodat ze ophouden met die onzin! Dat de LTO dat óóit goed heeft kunnen vinden, al die burgers in het buitengebied. Elk bedrijf dat stopt hadden ze gewoon moeten verplichten om het huis ook te slopen. LTO had gewoon die milieuridders gelijk moeten geven, die roepen al jaren dat de bioindustrie geen bestaansrecht heeft. In het buitenland is het allemaal veel beter geregeld, en daarom klagen we hier op de Boerderij.

 • De Waard

  Het is toch al langer bekend dat ze bij LTO mekaar de tent uit vechten??
  Noord tegen Zuid, Varkens tegen Melkvee.......
  Worden het nooit eens, Blij dat ik al jaren geen lid meer ben.

 • juur

  JVerstraten jouw productie zijn ze in het buitenland niet meer nodig .
  Ze kunnen het zelf wel produceren. Dus stoppen en de boel opruimen.
  Dan krijgen we weer natuur.

 • zon

  LTO kan niet werken,
  Zie het als de politiek,daar zijn veel belangen dus ook veel partijen.
  Sommige partijen werken samen ,anderen kunnen elkaar niet uitstaan.

  Je kon toch niet verwachten dat dat bij LTO wel zou werken.
  De enigen die er altijd als winnaars uitkwamen waren de grote groepen leden(melkvee).De kleine sectoren waren altijd de dupe.

  Dit is niet meer vol te houden.

 • info48

  De algemene teneur is toch weer; LTO is niks, Productschappen waren niks, Schaal vergroting is niks....'t is allemaal niks! dit verhaal hoor ik al 40 jaar uit verschillende monden want de 'niks' vinders van 40 en 30 en 20 en 10 jaar geleden boeren al niet meer!!!.......... die hebben zich onvoldoende gerealiseerd dat de wereld veel groter is dan het dorp waarin we wonen....bestaan over 10 jaar de bedrijven nog van de 'Niks' vinders?

 • Ferm

  @info48, wat is jouw toekomst visie dan? Als straks de glastuinbouw is gesaneerd, en de pluimveehouders leggen ook het loodje en de varkenshouderij met 4/5 is geslonken en de melkveehouders gehalveerd zijn , is het voor jou dan nog fijn boeren? Als dat zo is, is er niets aan de hand. Lijkt het je niet prettig op die manier, dan heb je een probleem. Wie komt er dan voor de BOEREN op momenteel? Het lijkt er in ieder geval op dat LTO alleen bezig is zichzelf zeker te stellen. En wie komt er voor al die afvallers op, die lijken nu toch in de meerderheid te geraken?

 • Burnetti

  Het signaal dat LTO nu officiëel naar buiten brengt is door anderen in de sector allang openlijk uitgesproken.
  Vorig jaar was ik op de opening van de Proefboerderij in Uddel waar recent een artikel van op boerderij stond.

  Hier vertelde één van de sprekers met een economische achtergrond dat we binnen 10 jaar van 17.000 naar 8.000 veehouders zullen krimpen.
  Het tempo waarmee veehouders stoppen is een openbaar geheim en dus komt de voorspelling overeen met de huidige trend.

 • De Waard

  Als er zo dramatisch veel gaan stoppen begrijp ik niet waarom iedereen kapitAlen uitgeeft aan grond, en de prijzen alleen maar opdrijven!!
  We zijn mekaars concurrenten toch niet??
  Rustig afwachten tot er een overvloed aan grond is, zou ik zeggen!

 • W Geverink

  Beste De Waard. Zolang boeren het rekenwerk uitbesteden aan adviseurs die voor hun inkomen van de boerenstand afhankelijk zijn zullen er creatieve manieren gevonden worden om minder nozele plannen rond te rekenen.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.