Home

Nieuws 1669 x bekeken 4 reacties

Nieuwe garantstellingsregeling op komst

Den Haag - Er komt een nieuwe regeling zodat ondernemers gebruik kunnen maken van een tijdelijke garantstelling. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Politici hebben hierom gevraagd. In 2009 en 2011 werd de garantstelling werkkapitaal open gesteld om land- en tuinbouwbedrijven tijdens de economische crisis te ondersteunen. Agrarische bedrijven die gezond zijn, maar door de economische crisis geen geld meer konden lenen voor werkkapitaal, konden van het ministerie een garantstelling krijgen. Daarbij stond het ministerie voor maximaal de helft garant voor een lening bij de bank. De andere helft was het risico van de bank.

Een nieuwe openstelling van deze regeling is volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) niet mogelijk. "Het risicoprofiel is groter geworden, waardoor de regeling een onevenredig grote beroep op de begroting van EZ zou doen. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe garantieregeling", zegt Dijksma. De nieuwe regeling zal voor het eind van het jaar gereed zijn. Aandachtspunt hierbij is dat de regeling niet als staatssteun mag worden gezien.

Laatste reacties

 • Seizoenskrediet

  'Het risicoprofiel is groter geworden'
  EZ wil zijn vingers niet aan branden aan (goede) bedrijven die in zwaar weer verkeren...
  Wordt het niet is tijd dat EZ gaat onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen?
  De reactie van EZ is te gek voor woorden!

 • Tiny1946

  Als je met die regeling mee moet doen wordt je direct de nek omgedraaid
  de ondernemers moet op een andere manier te werk gaan denk aan grond prijzen, losse pacht prijzen zoals in de polders is gebeurt, laat dergelijke bedrijven gewoon kapot gaan ieder weet dat op dergelijke gronden geen snee brood te verdienen valt.

 • Jan van het Zand

  De toeslagrechten hebben volgens het LEI de grondprijzen met € 10.000 per hectare verhoogd in Nederland.
  De mestwetgeving heeft ook de grondprijzen verhoogd in Nederland. Met hoeveel daar rept het LEI niet over. Is misschien ook niet te berekenen.
  De Wetenschappelijke Raad voor de Regering komt met het advies om de veestapel in Nederland te verminderen.
  Nu komt het aan op het betonen van moed. Durven we in Nederland een keuze te maken in de sectoren? Verminderen we de pluimvee- en varkenshouderij om het mest-, fijnstof-, ziekte- , en omgevingsprobleem in Nederland op te lossen? Of laten we de boel koud saneren en helpen we als overheid daarbij door de regelgeving boven wettelijk en wettelijk maar op te schroeven? Immers in deze 2 sectoren kopen bijna alle bedrijven (grondloos) al het voer in en moeten al de mest afzetten buiten het bedrijf. Dit verhaal is wel de knuppel in het hoenderhok gooien. Het is echter de bedoeling van dit verhaal om koude sanering te voorkomen.

 • Jan van het Zand

  Hoe eenieder het ook went of keert, de huidige regelgeving op bedrijfsniveau en de belastingwetgeving ten voordele van gerichte door de overheid gewenste investeringen, jagen de boeren en tuinders op hoge kosten én zeer hoge financieringen.
  Eenieder kan zien dat de Nederlandse land- en tuinbouw al jaren uit de pas loopt wat de financieringsdruk per bedrijf betreft en per productie eenheid ten opzichte van de rest van de land- en tuinbouw in Europa en de wereld.
  Alles overziende wordt de grootschaligheid van de land- en tuinbouw door wet- en regelgeving zeer sterk gestimuleerd. Daarbij in Europees verband de enorme macht van de retailsector gevoegd en u ziet dat de lage marges per product af boerderij de schaalvergroting noodzakelijk maakt om als boer en tuinder te overleven.
  De consument lacht zich een kriek, en eet steeds meer gezondere en laag geprijsde landbouwproducten, die de stadslandbouw nooit kan voortbrengen vanwege de vervuiling in en in de directe nabijheid van de stedelijke omgeving.
  De enorme belastingdruk in Nederland is excessief en is de enige kostenfactor die niet daalt maar alleen blijft stijgen. In het bedrijfsleven worden de kosten gedrukt, personeel aangezet tot het accepteren van minder salaris en minder secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze ontwikkeling in de beloningen in het bedrijfsleven is volledig vreemd voor de politici en ambtenaren en vele managers in de grote bedrijven en vooral ook de semi-overheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.