Home

Nieuws 26 reacties

Mestverwerking moet in hogere versnelling

De mestverwerking zal in 2015 en volgende jaren in een hogere versnelling moeten om te zorgen dat de overschotten kunnen worden verwerkt.

Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van de Commissie Deskundigen Mest (CDM), waarvan Boerderij een afschrift heeft. Staatssecretaris Dijksma en de sector zijn in overleg over de consequenties van de nieuwe berekeningen.

De percentages voor verplichte mestverwerking in 2015 zullen hoger uitpakken dan de voorlopige percentages waar tot nu toe mee gerekend is. In een advies van de CDM aan het Ministerie van Economische Zaken van 26 augustus 2014 worden voor 2015 de volgende verwerkingspercentages genoemd: 68 procent in mestregio Oost, 78 procent in Zuid en 10 procent in de rest van Nederland. De totale verwerkingsplicht voor heel Nederland becijfert het CDM op 47 miljoen kilo fosfaat. Tot nu werd uitgegaan van een verwerkingsplicht van 28 miljoen kilo op basis van indicatieve percentages. Voor Oost betekenen de CDM-percentages meer dan een verdubbeling van de verwerkingsplicht. Tot nu tot werd door het ministerie van Economische Zaken alleen een indicatief percentage genoemd van 30 procent. Voor Zuid zou de verwerkingsplicht 60 procent hoger zijn, het percentage voor 2015 was tot nu toe 'indicatief' berekend op 50 procent. Buiten de concentratiegebieden is het percentage gelijk.

Traject van meerdere jaren

CDM-Secretaris Gerard Velthof wil niet inhoudelijk ingaan op het advies aan het ministerie omdat het nog vertrouwelijk is. Wel geeft hij aan dat de brief van augustus "niet de laatste is die is verzonden".
Het ministerie van Economische Zaken bevestigt de inhoud van de brief. Maar volgens het ministerie moet het advies van de CDM niet gelezen worden als een absolute opdracht voor de mestverwerking in 2015. "Het gaat om het eindbeeld. De cijfers zijn indicatief voor waar we naar toe willen werken. Dat gaat om een traject van enkele jaren", aldus een woordvoerder van staatssecretaris Dijksma. De woordvoerder verwacht dat de staatssecretaris binnen enkele weken met de cijfers voor 2015 zal komen. "Daarover is nu nog overleg gaande met de sector. Wij zullen in overleg met de sector een traject uitstippelen."

Het CDM-advies is op 15 oktober besproken tijdens een overleg op het ministerie met vertegenwoordigers van LTO Nederland, de vakbonden NVV en NVP en loonwerkerskoepel Cumela. Meerdere vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties bevestigen dat, maar willen niet inhoudelijk reageren. Inmiddels is duidelijk dat er de komende week een vervolgoverleg is gepland. Verwacht mag worden dat er dan op zeer korte termijn duidelijkheid komt over mestverwerkingspercentages in 2015. Die zullen dan niet direct op het veel hogere niveau uitkomen volgens het CDM-advies, maar vrijwel zeker wel hoger dan volgens de tot toe genoemde percentages.

Laatste reacties

 • eenvoudige boer

  78% voor zuid binnen een jaar realiseren gaat toch nooit lukken.
  Dat is toch niet realistisch

 • Mtstermors1

  als de vergunning verlening iets soepeler gaat dan kunnen ze beginnen met bouwen. zijn projecten genoeg

 • chila

  Waar is al die mest gebleven die vorig jaar niet is verwerkt ?
  Ze verzinnen elke keer iets nieuws om de varkenshouderij kapot te maken. Beste mestverwerking met gunstige c02 foodprint is nog altijd de grond !! Mest is een voedingsstof GEEN afvalstof.

 • yep

  heeft iemand ook een idee waar we de dikke fractie gaan laten bij dit soort percentages, dit lukt niet meer binnen een straal van 200 km buiten Nederland.

 • John*

  dit slaat nu echt nergens op.. de intensieve veehouderij wordt zo gedwongen om ook akkerbouwer te gaan spelen. Ieder zijn vak. de veehouder haalt t maximale uit de stal en de akkerbouwer het maximale van zijn land. Als het nu om economische redenen en/en moet worden laten we als landbouw nl toch een grote steek vallen.

  De mestproductie is in het zuiden geconcentreerd maar de mest heeft altijd een weg gevonden! Als de mestverwerking zo doorgaat wordt de mest te duur voor de akkerbouwers en raken we in een negatieve spiraal.

 • dommelje

  alle varkensboeren hadden bij ecoson in kunnen tekenen maardaar had men moeite om aan 100000 ton te komen , en ja nu zit het vol en zittende afwachters op de blaren

 • rdkland

  Er zijn nog wel meer projecten die vergunning en financiering rond hebben alleen de benodigde mest niet bij elkaar krijgen omdat er altijd zijn die afwachten

 • koestal

  het wordt nog drukker op de weg met al extra mestauto,s

 • Burnetti

  @MtsterMors1: monomestvergisters en LBG stations zijn vergunningvrij geworden.

  Afwachters krijgen het nu terug. Regel je zaakjes.

 • gjh

  die commissie deskundige mest zijn een stel amateurs die totaal de praktijk missen. dus laat dat DESKUNDIG maar weg dat heeft geen waarde.

 • Mtstermors1

  Ik heb het wel geregeld hoor. De rest moet zich ook maar redden

 • agratax2

  Mestvergisten betkent niet dat de mineralen (K,P, en ander) weg zijn. Deze stoffen blijven in de digistaat over en moeten dus na vergisting van het org. materiaal alsnog ver(be)werkt worden om ze geschikt te maken voor hergebruik.

 • frankrooi

  Deze zure appel is al 30 jaar vooruit geschoven, nu even doorpakken en goede solide verwerking opzetten, voor altijd opgelost. Veel initiatieven voor verwerking zijn gestrand doordat individuen altijd tijdelijk goedkopere weg gevonden hadden met hun mest, gevolg in de jaren steeds stijgende afzetkosten. Daarom is met flinke percentages iedereen verplichten het beste wat de sector kan overkomen. Over 10 jaar praat niemand meer over mestprobleem, maar over grondstof opbrengst.

 • ikkethuis

  frankrooi@ het mestverwerken moet wel gebeuren tot een produkt dat geen mest meer is, anders schuif je het probleem alleen maar vooruit.
  In het buitenland worden de regels ook strenger tav de nederlandse mest dus hier gaat het over enkele jaren ook niet meer heen. Ik moet de eerste verwerkingsinstallatie nog tegenkomen die het mestprobleem oplost.Zoals agratax1 zegt, vergisten is ook geen oplossing.

 • frankrooi

  Een korrel van 92 % ds en water voor de riolering zijn nu de meest gangbare producten uit verwerking/vergisting als eindproduct. Deze korrel is in veel landen gewild en je kunt er qua waarde aardig ver mee rijden. Volgende stap is de NPK uit die korrel, afzonderlijk winnen, en de kunstmestmarkt met dit product gaan bedienen. Dit gaat ook in NL op grote schaal gebeuren. Hoofddoel van alle sectoren in NL moet zijn om kunstmest volledig te weren en vervangen door mineralen die we al hebben maar nu nog een andere naam hebben.

 • Burnetti

  agratax1 digestaat exporteren past prima binnen de verwerkingsplicht en is rendabel.

 • Burnetti

  @frankrooi: prima reactie! Compliment.

 • Fermer

  @frankrooi en @Burnetti, allebbei goed bezig, mest transporteren, indrogen, scheiden en verder of terug transporteren. Heel veel ernergieverbruik, werkgelegenheid en milieudruk, om gewoon je eigen mest op het land te krijgen.

 • Burnetti

  emmerei: mestscheiden doe je op het bedrijf zodat je water daar houdt. Met het restje ga je sjouwen. Minder energie nodig.
  Koop gerust land bij waar je je eigen overschot op uitrijdt. Nog minder energie verspilling.
  Overschot is gevolg van schaalvergroting. Los dit probleem zelf op.

 • ikkethuis

  Burnetti@ jou ideaal is om de soja die in zuid amerika geteeld wordt, met onze mestkorrels weer te bemesten, zodat de cirkel rond is.Maar dit kan niet.De mestkorrels zijn voor deze landen veel te duur. Dus waar moeten deze korrels dan heen??????

 • info104

  Als ik de laatste alinea lees ben ik bang dat er nog meer fosfaat moet worden verwerkt , dat is niet best.
  Jullie zitten allen op de lijn van gedachten om mest te exporteren dit lijd tot veel transportgeld want de tonnage die over de grens mag plaatsvinden is 40 ton totaalgewicht ,dat betekend dat er maar 25 ton product geladen word.
  Ik denk meer aan scheiden met een decanter daarna drogen tot 60/70% DS en dan net als de DEB in moerdijk het materiaal verbranden en de energie (warmte en stoom) verkopen, op deze manier zijn we ook niet afhankelijk van de landen om ons heen want Duitsland met zijn Groenen staat momenteel niet te trappelen om onze mest op grote schaal af te nemen. Ik vind dat we zelf voor de oplossing moeten zorgen om een stabiele prijs voor de afzet in de komende jaren te krijgen. Die buitenlander wacht wel onze komst af en de hoogst biedende is zijn man, dus je bent erg afhankelijk, dat moeten we niet willen.

 • alco1

  En in veeteelt stond een reportage over het fosfor tekort. Hoe gek zit de wereld in elkaar.

 • Burnetti

  @ikkethuis: betalen voor afvoer van mest kost geld, nu en dan. De discussie moet dus gaan over het verdienmodel en niet over mestverwerkingsplicht.

 • koestal

  Ik moet eerst nog rekenen hoeveel ik moet afvoeren

 • minasblunders1

  Emmerei #18:: prima reactie! Compliment.

 • joannes

  @frankrooi, je presenteert het als een oplossing, je zal je al wel gepositioneerd hebben om van deze belasting te profiteren! Die mestverwerking is grote onzin wanneer de productie van mest niet groeit. Daarom komt men nu met die nieuwe maatregel, 78% verwerken, om oude plannen op te poetsen! Het samenspannen van Overheid en Technologen in een stagnerende markt!

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.