Home

Nieuws 1 reactie

Juridisch steekspel over octrooi op planten

München - Een groot aantal Europese organisaties, waaronder de Nederlandse koepel van biologische producenten in Bionext, heeft bij het Europees Octrooi Bureau bezwaar gemaakt tegen een octrooi dat is aangevraagd door zaadveredelaar Syngenta op gewassen die door klassieke veredeling resistent zijn gemaakt tegen witte vlieg.

Maandag kwam in München, bij de Hoger Kamer van Beroep van het octrooibureau een zaak aan de orde die grote verwantschap vertoont met de kwestie van  Syngenta.  Daar gaat het om  broccoli en tomaten. De geoctrooieerde broccoli heeft  hoge gehalten aan stoffen die kanker zouden kunnen tegengaan; de tomaat bevat minder water dan de gewone tomaat, hetgeen bij de verwerking van het gewas voordelen kan bieden.

De octrooiaanvragen staan niet op zichzelf. Eerder dit jaar presenteerden aan Bionext gelieerde organisaties een rapport waarin  werd gemeld dat er in de afgelopen jaren ongeveer 2.400 patenten op planten zijn toegelaten, de meeste daarvan betreffen genetische modificatie.Tegelijk zijn ongeveer duizend aanvragen gedaan op gewassen die door klassieke veredeling tot stand zijn gekomen, 120 aanvragen zouden inmiddels zijn toegestaan.

Veel van die patenten hebben zo'n brede reikwijdte, dat ze verdere veredeling met die gewassen volstrekt overbodig maken. Daardoor komt de veredeling in handen van enkele grote partijen, die financieel draagkrachtig genoeg zijn om hun kweekresultaten te beschermen, een situatie die in elk geval volgens Bionext niet gewenst is. Als die trend wordt voortgezet hebben veredelaars geen vrije toegang meer tot het basismateriaal van de plantenveredeling, stelt Bionext.

Eén reactie

  • agratax2

    Als deze octrooi / patent verlening op planten en dieren niet kan worden gestopt en weer volgens het 'oude' beschermingsprincipe wordt beschermd, is het monopolie op voedsel niet ver meer. De grote bedrijven die nu de plantenveredeling ter hand nemen en hun 'vindingen' volgens het industriele patent willen beschermen, hebben de gewasbescherming en medicijnen reeds in handen. Met patent op voedsel 'grondstof' hebben ze de wereld in hun macht. Zien we als mensheid hier voordelen in? Verdrijft dit de honger uit wereld? Willen we deze momopolie van enkele hele groten die indien nodig morgen fuseren om de macht en het wereld kapitaal te krijgen. Willen we dit echt? De politiek zal haar oren laten hangen naar het kapitaal. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.