Home

Nieuws 1 reactie

Gemeenten benoemen geen urgentiegebieden

's Hertogenbosch – Brabantse gemeenten zijn huiverig om urgentiegebieden aan te wijzen. Dat blijkt uit een tussentijdse inventarisatie van Stichting Dynamisch Platteland (SDP). Hoewel een aantal gemeenten wel concrete 'aandachtsgebieden' heeft benoemd, kiezen zij er bewust voor om niet over urgentiegebieden te spreken.

De Brabantse gemeenten was gevraagd om voor 15 september te laten weten of en welke urgentiegebieden er in hun gemeente zijn en hoe zij de problematiek willen aanpakken. Het ging om twintig gemeenten waar de provincie verwacht dat de problemen het grootst zijn.

Deadline

Deze deadline is door geen van de gemeenten gehaald. Gedeputeerde Staten heeft in een mededeling aan de Provinciale Staten (PS) deze dan ook de vraag gesteld of er binnen PS voldoende en breed gedeeld vertrouwen is dat de inzet tot zover het gewenste resultaat zal opleveren. Gedeputeerde Staten stelt echter dat zij zelf 'vertrouwen hebben in de lokale aanpak van de overlast door veehouderijen, maar dat het oplossen van knelpunten tijd en doorzettingsvermogen zal vergen'.

Aandachtsgebieden

Een flink aantal gemeenten, zoals Gemert-Bakel en Oisterwijk, heeft inmiddels wel aandachtsgebieden aangewezen, maar wil deze niet de titel 'urgentiegebied' meegeven vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen die dit heeft. Zo stelt het college van de gemeente Oisterwijk in een reactie: "De term urgentiegebied maakt emoties los bij ondernemers en bewoners van het gebied die verstorend werken op een gebiedsproces. Daarom hebben wij ervoor gekozen enkel aandachtsgebieden te benoemen. Wel verzoeken wij de provincie deze gebieden dezelfde aandacht te geven als urgentiegebieden."

Meer tijd

Andere gemeenten vragen meer tijd om tot aanwijzing van concrete gebieden te komen en om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. In de gemeente Asten bijvoorbeeld is al wel een gebied aangewezen dat in aanmerking komt om gemerkt te worden als urgentiegebied, maar is de besluitvorming uitgesteld totdat actuele metingen van fijnstof binnen zijn. Ook gemeente Deurne geeft aan zoekgebieden benoemd te hebben en in oktober een lijst op te stellen met de daadwerkelijke locaties.

Gevoelig

SDP geeft in een begeleidende brief aan de commissie Transitie Stad en Platteland aan dat een strak tijdschema niet bij dit onderwerp past. "Het vraagstuk is complex, vraagt om maatwerk en ligt maatschappelijk en politiek gevoelig. Het vereist daarom de nodige tijd en zorgvuldigheid. Het strak vasthouden aan termijnen past hier niet bij." Vrijdag zal SDP de commissie bijpraten over de stand van zaken.

Eén reactie

  • niek brabant

    als urgentiegebieden er komen voor de maatschappij dan moet die ook maar betalen!

Of registreer je om te kunnen reageren.