Home

Nieuws

Geen hogere snelheid voor trekkers

Den Haag - De maximumsnelheid voor trekkers wordt niet verhoogd tot 40 kilometer per uur. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.

De minister heeft met waterschappen, provincies en gemeenten overlegd over de mogelijkheid om de maximumsnelheid versneld te verhogen, zoals de Tweede kamer had gevraagd.

De minister komt op basis van het overleg met de lagere overheden tot de conclusie dat het op dit moment realistisch noch wenselijk is de snelheid te verhogen. De lagere overheden willen de snelheidsverhoging alleen doorvoeren in combinatie met een kentekenplicht, omdat snelheidscontrole alleen mogelijk is als voertuigen een kenteken hebben.

De kentekenverplichting voor trekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS) gaat gelden voor alle voertuigen waarmee harder gereden kan worden dan 25 kilometer per uur en die op de openbare weg komen. Voertuigen waarvoor geen trekkerrijbewijs nodig is (smaller dan 130 centimeter en onder meer bestemd voor maaien en ondkruidbestrijding) hoeven geen kenteken.

Het kentekenen zal de sector naar schatting in totaal €48 miljoen kosten als alle daarvoor in aanmerking komende voertuigen ook worden gekentekend, becijfert de minister. Voor een gemiddeld bedrijf met vier landbouwtrekkers en acht tot tien getrokken voertuigen zal dat uitkomen op ongeveer €300 en een dag werk.

Vanaf mei 2018 geldt voor alle trekkers die harder kunnen dan 40 kilometer per uur een Europese APK-verplichting.

Het wordt moeilijker gemaakt om met een trekkerrijbewijs een 'gewone' auto te kunnen besturen. Er worden strengere eisen gesteld aan het ombouwen van een auto naar een zogenoemde MMBS.

Door een maas in de regels kon een gewone auto met vrij beperkte middelen worden omgebouwd naar een MMBS.  Sinds begin september controleert de Rijksdienst voor het Wegverkeer daar strikter op. Ten eerste moet duidelijk zijn dat de aanpassingen om de snelheid te beperken niet kunnen worden teruggedraaid. Verder moet er een laadvloer in het voertuig zijn of moet de MMBS geschikt zijn om andere werktuigen aan te drijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.