Home

Nieuws 1 reactie

Eenvoudiger verbod op transgene teelt

Brussel - Het Europees Parlement voelt niets voor een tweetrapsraket waarmee lidstaten in een nieuwe Europese richtlijn de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen kunnen tegenhouden. Rapporteur Frederique Ries (Europese liberalen) zegt in een reactie op een voorstel van de raad van milieuministers dat de ministers het paard achter de wagen spannen.

De milieuministers hebben in juli een standpunt ingenomen over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Uitgangspunt daarbij is dat lidstaten van de Europese Unie bij een aanvraag voor een nieuwe teelt zich moeten wenden tot de aanvrager, om ervoor te zorgen dat er geen aanvraag voor hun grondgebied wordt ingediend. Als de aanvrager zich daaraan niet houdt, kan de lidstaat in tweede instantie alsnog de teelt tegenhouden voor het eigen grondgebied of een deel daarvan.

Ries zegt als rapporteur van het Europees Parlement dat het politieke klimaat is veranderd met de aanstellen van de nieuwe Europese Commissie. Commissievoorzitter Jean Claude Juncker heeft gezegd dat het onaanvaardbaar is dat de Europese Commissie juridisch gedwongen wordt de invoer en verwerking van nieuwe genetisch gemodificeerde organismen moet toelaten, terwijl er een duidelijk meerderheid van de lidstaten tegen het gebruik ervan is.

Doel van de voorliggende wetgeving is dat lidstaten in elk geval voor hun eigen grondgebied de toelating van een genetisch gemodificeerde teelt kunnen tegenhouden. Ries zegt dat verschillende argumenten kunnen gelden voor lidstaten om de teelt tegen te houden, zoals bij voorbeeld regels voor landgebruik, sociaal-economische randvoorwaarden, doelstellingen van landbouwbeleid, regionale ontwikkeling of extra milieurandvoorwaarden.

Eén reactie

  • bbuizer

    Deze reactie van Jean Claude Juncker is hoopgevend. Een ander gunstig teken is, dat het aantal landen in de wereld dat GMO-gewassen toelaat, is afgenomen. En ook ben ik blij met het recente advies van de WRR waarover Boerderij Vandaag op 3 okt. berichtte. Daarin wordt het kabinet er op gewezen dat meer aandacht nodig is voor ecologische voedselproductie. Dat is de goede richting! Verder dringt ook in Amerika, waarvanuit de GMO-teelten op een laakbare wijze worden aangeprezen, steeds meer het besef door bij consumenten, dat GMO-voedsel risico's met zich mee kunnen brengen. Meer dan 80% van de mensen daar eet tegenwoordig wel eens biologisch. Wereldwijd groeien de consumptieve bestedingen aan biologisch voedsel ongeveer 10% per jaar. Ook in tijden van recessie. Dat wil dus nogal wat zeggen. - @sfoodsupply

Of registreer je om te kunnen reageren.