Home

Nieuws

EZ heeft spaarpot van 177 miljoen voor Europese vordering

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken heeft een spaarpot van €177 miljoen voor het terugbetalen van onterecht uitgekeerde Europese subsidies. Maar het is onduidelijk of het ministerie ook daadwerkelijk ten onrechte uitbetaalde subsidies terugvordert. Dat maakt de Algemene Rekenkamer op uit de begroting van Economische Zaken.

De Algemene Rekenkamer ondersteunt de Tweede Kamer bij het doorgronden van de begroting en let ook op of de ministeries gedane toezeggingen nakomen.

Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, stelt in een brief aan de Tweede Kamer onder meer dat uit de begroting van Economische Zaken niet precies duidelijk is hoeveel geld er  jaarlijks nodig is aan terugbetalingen aan de Europese Unie, vanwege ten onrechte  verkregen subsidies. Ook is niet duidelijk of en op welke manier het ministerie ten onrechte uitgekeerde subsidies terug vordert van ondernemers en om hoeveel geld dat feitelijk gaat.

Wel duidelijk is dat  het ministerie €177 miljoen heeft gereserveerd voor eventuele terugbetalingen aan de Europese Commissie en dat aan die reserve een bedrag van €7,2 miljoen wordt toegevoegd. Het ministerie zegt zijn best te doen om  te voorkomen dat ten onrechte subsidies worden uitgekeerd. Een van de methoden daarbij is om vooraf uitleg te vragen over de interpretatie van Europese regels.

De Algemene Rekenkamer dringt er bij het ministerie op aan meer openbaarheid aan de dag te leggen. Daarbij gaat het ook om de opbenbaring van inspectieresultaten van de NVWA (die al openbaar zijn) en de daar onder liggende gegevens. Volgens de rekenkamer zouden die gegevens relatief eenvoudig als open gegevens beschikbaar moeten kunnen komen voor publiek gebruik.

Of registreer je om te kunnen reageren.