Home

Nieuws 1 reactie

Duur overgangsrecht pacht ter discussie

Doetinchem - Het nieuwe pachtstelsel is nog lang geen gelopen race, al doen de geprezen evaluatie van Willem Bruil en het Akkoord van Spelderholt dat wel vermoeden. Pachters en verpachters staan haaks op elkaar als het gaat om het overgangsrecht.

Deze week kwam staatssecretaris Sharon Dijksma met haar reactie op het Akkoord van Spelderholt, waarin het advies van Bruil onder initiatief van enkele pachtrechtjuristen is uitgewerkt. Dijksma schreef dat zij dit akkoord gaat gebruiken als basis voor een nieuw pachtsysteem. In het akkoord hebben alle betrokken partijen in pachtersland besloten te kiezen voor vijf pachtvormen. Wat niet in het akkoord staat, is hoe om te gaan met de huidige reguliere pachtovereenkomsten.

Voorzitter van de Bond van Landpachters (BLHB) Piet van der Eijk: "Wij zijn samen met LTO en NAJK voorstander van het volledig in stand laten van het huidige stelsel van reguliere pacht, inclusief pachtprijsbepaling, dus onbeperkt overgangsrecht voor bestaande pachtcontracten. Voor pachters is dat een zaak van rechtszekerheid onder andere met betrekking tot de door hen gedane investeringen."

Arnold Michielsen, portefeuillehouder pacht bij LTO Nederland, zegt eerst met de leden te willen overleggen. "Er zijn leden die zeggen dat er niets veranderd moet worden aan het huidige systeem van reguliere pacht, maar er zijn ook leden die het prima vinden dat het wordt aangepast." Evaluator Willem Bruil stelde een 'persoonlijk' overgangsrecht voor. Een reguliere pachtovereenkomst eindigt als de pachter 65 wordt. "Daar gaan wij dwars voor liggen", zegt Michielsen.

Federatie Particulier Grondbezit zegt dat het overgangsrecht 'zo kort mogelijk' moet worden. Hoe kort wil de organisatie niet zeggen.

Eén reactie

  • info36

    Net het stukje van de erfgooiers gelezen. De geschiedenis blijft zich herhalen. Ik hoop dat Piet van der Eijk voet bij stuk houd.

Of registreer je om te kunnen reageren.