Home

Nieuws 20 reacties

'Discussie toekomst veehouderij breed bekijken'

Den Haag - De discussie over de toekomst van de veehouderij mag zich niet verengen tot alleen maar een discussie over het aantal dieren in de stal. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tijdens de behandeling van de begroting van het onderdeel landbouw en natuur van het ministerie van Economische Zaken.

"Het gaat, wat mij betreft, echt om een complexere en veelzijdige problematiek. Alleen een integrale aanpak kan een antwoord geven op de maatschappelijke vraagstukken die in de veehouderij aan de orde zijn", zegt Dijksma. Ze pleit voor een veehouderij waarbij de volksgezondheid geborgd is, waarbij het welzijn van dieren centraal staat en waar duurzaam met grondstoffen en energie wordt omgegaan. De emissies naar het milieu moeten verregaand worden verminderd en de overlast voor de omgeving en de samenleving moet tot een minimum beperkt zijn", geeft Dijksma als visie op de toekomst van de veehouderij.

De vraag van Marianne Thieme (PvdD) of het inkomen van de boer met de inzet op meer export, meer intensivering en meer grootschaligheid er steeds op vooruit is gegaan, beantwoordt Dijksma ontkennend. "Nee. Dat is precies de reden waarom ik met bijvoorbeeld de varkenssector in gesprek ben over een transitie van de sector." Dijksma vindt dat er in Nederland meer ruimte moet komen voor duurzame productie, met een hogere kwaliteit. "Dat zal wellicht gevolgen hebben voor de kwantiteit, voor het aantal bedrijven", aldus Dijksma. Thieme wijst erop dat de helft van de boeren onder de armoedegrens leeft. "Als die intensivering en grootschaligheid hebben dus niets opgeleverd", constateert Thieme.

SP-Kamerlid Henk van Gerven nodigde Dijksma uit om haar visie te geven op het grootschalige veehouderijbedrijf in Grubbenvorst. "Misschien is het maatschappelijk gezien niet de beste reclame voor de industrie. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Je kunt je afvragen of men met een dergelijk initiatief een bijdrage levert aan het draagvlak voor deze hele sector. Tegelijkertijd kun je daarmee niet vaststellen dat het niet duurzaam is. Sterker nog, bij dit soort zaken zie je vaak dat men daar juist heel erg op inzet", aldus Dijksma.

Laatste reacties

 • Burnetti

  Ze heeft een punt maar het is allemaal al gezegd. Geen woorden maar daden.

 • Mozes

  Wat moet ik hier nu van denken? Marianne Thieme, het Nationale Loeder die zich zorgen maakt over het inkomen van de boer.......
  Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!
  Dijksma die in de varkenshouderij een ontwikkeling wil naar duurzame productie terwijl net twee dagen geleden LTO expliciet erkende dat de varkenshouderij in Nederland niet meer rendabel is en grotendeels gaat verdwijnen.

 • JanWillemNatuur

  Geachte Mozes, zoudt u zich willen onthouden van termen als Nationale Loeder voor iemand die opkomt voor de boeren. U wilt dat misschien niet zien of geloven, omdat ze zich ook sterk inzet voor dierenwelzijn. Ook ik vind dat boeren veel te weinig geld krijgen voor hun producten. Dat noemen we dan de logica van de markt. Wat betreft Dijksma; ze heeft een duidelijke visie op een duurzamere veeindustrie. Echter een kleinere veestapel gekoppeld aan hogere prijzen leidt tot minder vlees eten, maar wel met meer kwaliteit en smaak. Dat wordt meer genieten van beter vlees, alleen minder vaak. Prima toch? Wetend dat de veeindustrie de meest belastende industrie ter wereld is, past de sector nog meer inzet voor duurzaamheid.

 • J.E.Wonnink

  Waar heeft de staatsvrouw het over gaat dat om dieren of boeren , de zelfde vergelijking mogelijk voor Ned. en naar [Brussel] amtenaren hoe minder hoe beter ,er komen er steeds meer bij , zakkenvullers over de rug van een ander/ milieu vervuilers, daar moet je van af blijven, een beschermd diersoort .boeren werken voor de centen ,net als onze ouderen er voor gewerkt hebben . en worden nu kaal geplukt door het haagse beleid , raketten voor miljoenen naar Irak etc. druk maken over een beetje vreemde lucht die uit een stal komt ,waar hebben we het over ????? waar is het hollandse verstand ?.
  John.

 • wienbemelmans

  We zijn een export land,als we een week niet kunnen
  exporteren lopen de biggen over de straat.we kunnen
  niet meer terug naar Ot en Sien snappen die sukkels
  dat nog niet ze zijn daar in Den Haag alleen maar
  goed om de hard werkende boer het vel over de
  oren te trekken,en voor de rest laten ze ze barsten
  ze hebben maar een belang dat van hun zelf.

 • Mozes

  @JanWillemNatuur, ik heb de aanduiding 'Nationale Loeder' gebruikt omdat de zorg van Thieme voor het bestaan van de boeren volkomen hypocriet is. Zij heeft geen ander doel dan een vegetarisch Nederland.
  Wat vindt u overigens van uw eigen woordkeuze voor de veehouderij die u aanduidt met 'veeindustrie'. Dit soort woordgebruik is voor u blijkbaar zo vanzelfsprekend dat u niet eens in de gaten hebt dat dit beledigend is.
  Verder legt u nergens uit hoe u met een kleinere veestapel een hogere prijs wilt realiseren. Ook maakt u nergens duidelijk waarom een kleinere veestapel maakt dat vlees meer smaak zou hebben. Uit verschillende onderzoeken is al gebleken dat er qua smaak geen enkel verschil is.
  Samengevat: u vertelt een hoop elitaire onzin.

 • juur

  Door te groot aanbod is er geen goede prijs meer te behalen. De landen waar het naar toe ging hebben zelf de productie uitgebreid. Dit blijft zo. Dit is realiteit.

 • koestal

  Er is geen touw meer aan te knopen,met al die uitspraken van Dijksma

 • Burgerman9

  Mozes, de woordkeus van JanWillemNatuur voor veeindustrie is m.i. nu juist de crux van deze hele discussie; er is geen sprake meer van vee houden, maar van een industrie , waarvan mevr Dijksma terecht stelt dat de emissies naar het milieu verregaand moeten worden verminderd, evenals de overlast naar de omgeving en de samenleving. Daar is niets beledigends aan.

 • heide01

  Ik ben het grotendeels met Mozes eens. Jan Willem Natuur heeft net als
  te veel Nederlanders niets met boeren. We praten in Nederland niet meer over onze boeren. Helaas een gevolg van jarenlange overvloed. Zelf ben ik als boer opgegroeid op een kleinschalig gemend bedrijf. We deden onze best. Voor die tijd zorgden we goed voor de dieren. Als we ze nu op dezelfde wijze zouden houden zou ons de productie worden verboden.
  Verder weet ik zeker dat niemand van al criticasters zou willen leven
  op het levenspeil van toen. Als het kleinschalige bedrijf zo ideaal is en lijkt zouden ze in aantal wel groeien.Trouwens het staat al die criticasters vrij zelf een kleinschalig bedrijf te beginnen. Eerlijk oprecht en zonder bijverdienste een voorbeeld te willen zijn. Wordt kapitein op het schip
  en stop als stuurman aan de wal.

 • alco1

  Als men een grotere stal ziet spreken de anti's al gauw van industrie, om het maar negatief te laten klinken, net alsof de dieren daar zelf iets van merken, laat staan nadeel van ondervinden.

 • wvb

  Hoe groter de stal hoe meer ruimte voor de dieren maar dat snappen veel mensen niet

 • veldzicht

  Janwillemnatuur#3 Wilt u a.u.b. in het vervolg niet zo raar lopen kletsen
  dat Thieme op komt voor de boeren,dat mens laat geen kans voorbij
  gaan de boeren ,n trap na te geven en reclame te maken voor die smerige
  soya burgers van d,r man Jaap,ik vind dat Mozes zich nog heel bescheiden uitdrukt en niets teveel heeft gezegd.

 • gjsteenwijk1

  Dijksma spreekt enkel over maatschappelijke vraagstukken die in de veehouderij aan de orde zijn .Jammer dat ze niet pleit voor een normaal uurloon voor boer/tuinder .Teleurstellend .Maar ja ,hoe minder de eerste levensbehoeften koste hoe beter voor haar kiezers.

 • Fermer

  @Mozes, Thieme maakt zich niet direct zorgen om de boer, ze ziet slechts welke weg we met z'n allen ingeslagen zijn. Thieme legt echter wel de vinger op de zere plek, de landbouw intensiveert maar het grotere bedrijf levert de boer zelf niets meer op, eerder minder met veel meer risico's. De meeste boeren zien zelf niet eens dat ze slechts voor het karrertje van de bv Nederland, de verwerkers, de periferie en alle andere mee-eters zijn gespannen. En die kar wordt steeds zwaarder te trekken, het aantal boeren neemt gestaag af en het aantal meelifters op de kar wordt zeker niet kleiner. Degenen die zich echt zorgen om de hedendaagse landbouw met z'n boeren zou moeten maken komen slechts met simpele cijfers en zien het afkalven van de landbouw als vaststaand gegeven.

 • Burnetti

  @emmerei. Compliment!

 • ed12345

  Jan willem natuur ;De veeindustrie de meest belastende industie ter wereld !!!! Wat dacht je van onze aller heilige koe DE AUTO en alles wat er voor nodig is de wegen(bouw) de olieindustie ,de bergen oude banden ,de enorme hoeveelheden niet te recyclen plastic e,d, en te bedenken dat verreweg de meesten van ons een grotere auto rijden dan eigenlijk noodzakelijk , dus ook daar is een onnodige grote belasting op de natuur Uit de veebedrijven komt niet zo bar veel wat niet te recyclen is, de machines en tractoren gaan gemiddeld meer dan 20jaar mee dat kan je van de auto niet zeggen Jan Willem wist jij dat het internet verkeer net zoveel energie gebruikt als de burger luchtvaart Dus voor je wat neer schrijft ff verder denken

 • Henk j

  ed12345 helemaal mee eens

 • niek brabant

  @emmerei, je praat hier over de landbouw, maar hebt het in feite over heel onze economie. veel bedrijven buiten de landbouw fuseren ook (is lang niet altijd goed voor de werknemers). leg mij dan eens uit waarom de landbouw daarop een uitzondering zou moeten zijn zonder dat het later uit het buitenland ingevoerd gaat worden. als dat gebeurd maak je Nederlandse boeren klein en gaan ze alsnog ten onder. succes!!

 • wimscheerders

  goh , en wij dachten vroeger dat de boeren op staatsbedrijven in het oostblok het slecht hadden . nou die hadden niet te maken met tegenstrijdige regelgeving en ze hoefden ook niet de verplichte investeringen zelf te betalen , wel kregen ze een inkomen waar ze van konden leven
  alle mooie verhalen bij elkaar wil de politiek gewoon van de veehouders af zonder dat het hun een cent kost

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.