Home

Nieuws 1442 x bekeken 1 reactie

Dijksma weigert motie ontheffing mestverwerking uit te voeren

Den Haag - Veehouders met stromest moeten deze mest toch deels laten verwerken. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken weigert de in juli aangenomen motie die vraagt om een ontheffing uit te voeren. Dat blijkt tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken in de Tweede Kamer.

De motie vraagt veebedrijven met stromest vrij te stellen van de mestverwerkingsplicht, omdat deze mestsoort waardevol is voor verbetering van de bodem. De motie is bedoeld voor bedrijven met geiten, schapen en vleesvee.

Na een fel debat sprak Dijksma uit dat ze de motie niet gaat uitvoeren. "Deze motie vraagt om een bepaald deel van de verwerkte mest voor dit jaar als het ware uit te gummen en uit het systeem te halen. Dat ga ik niet doen", aldus Dijksma. Ze zegt dat Kamer haar met deze motie voor een ongelooflijk dilemma heeft geplaatst.

De staatssecretaris komt tijdens het debat met verschillende argumenten waarom ze stromest niet wil uitzonderen van de verwerkingsplicht. "Als gevolg van de meststoffenwet moet in 2014 17 miljoen kilo fosfaat worden verwerkt. Daaruit vloeien de verwerkingspercentages voort. De consequentie van deze motie is dat de verwerkingspercentages voor andere sectoren omhoog moeten om aan de 17 miljoen kilo te komen", legt Dijksma uit.

Volgens Elbert Dijkgraaf van de SGP staat dat niet zo in de wet. "In de wet staat dat de percentages van tevoren worden vastgesteld en dat rekening wordt gehouden met de verwachte mestproductie en plaatsingsruimte. De motie verandert beide niet en dus hoeven de percentages niet te worden aangepast", aldus Dijkgraaf.

Dijksma draagt ook als argument aan dat de motie mogelijk ook voor de kalversector geldt, terwijl dat niet de bedoeling is. Hierover hebben Dijkgraaf en Dijksma eerder al uitgebreid gesproken, geeft Dijksma uiteindelijk toe tijdens het debat.

Dijksma wijst er ook op dat het risico bestaat dat bedrijven met stromest die al vervangende mestverwerkingsovereenkomsten hebben gekocht claims kunnen indienen bij het ministerie als ze nu vrijgesteld worden van de verwerkingsplicht. Dijkgraaf reageert hierop dat hij verwacht dat er geen geiten- of schapenhouders zijn die al iets geregeld hebben, omdat ze ervan uitgingen dat ze vrijgesteld zouden worden.

Ook een herhaalde motie van SGP, die mede werd ondertekend door een Kamermeerderheid van ChristenUnie, CDA, VVD, PVV, Van Klaveren en Van Vliet, ontraadt Dijksma.

Vanwege een wetsaanpassing hoeven bedrijven met stromest vanaf 2015 niet meer aan de verwerkingsplicht te voldoen. De ontheffing die nu ter discussie staat geldt alleen voor 2014.

Eén reactie

  • Eminem2010

    Elbert Dijkgraaf een eenzame vooruitstrevende strijder voor de boeren zaak.

Of registreer je om te kunnen reageren.