Home

Nieuws 3 reacties

Dijksma heeft bezwaar tegen vrijstelling stromest in 2014

Den Haag – Een vrijstelling voor de verwerkingsplicht van stromest met terugwerkende kracht stuit op grote bezwaren van Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Ze wijst op "ernstige bezwaren in controle en handhaving". Een vrijstelling voor 2014 zou bovendien in Brussel gemeld moeten worden en dan zou ook de geplande vrijstelling voor stromest van bepaalde diercategorieën voor 2015 in gevaar kunnen komen. Dijksma zegt dat in antwoord op een vraag van SGP Kamerlid Elbert Dijkgraaf. In een amendement van Dijkgraaf wordt een vrijstelling voor verplichte mestverwerking opgenomen in de mestregelgeving voor stromest van schapen, geiten en niet voor zuivel gehouden runderen (vleesvee). Volgens Dijksma dreigt bij de generieke vrijstelling waarom is verzocht in de aangenomen Kamermotie van Dijkgraaf in 2014 het gevaar dat ook mest van vleeskalveren niet verwerkt hoeft te worden. Bovendien zou er dan een reëel risico op schadeclaims ontstaan. Tot slot wijst Dijksma op de mogelijkheid tot het afsluiten van vervangende mestverwerkingsovereenkomsten (VVO's), 'voor 2014 is dat goed mogelijk omdat de beschikbare verwerkingscapaciteit ruim voldoende is om de totale verwerkingsopgave te realiseren'.

Volgens de SGP-fractie vormen de bezwaren van Dijksma geen reden om de vrijstelling niet alsnog met terugwerkende kracht te verlenen. Het verzoek is volgens de SGP alleen bedoeld voor schapen, geiten en vleesvee en niet voor vleeskalveren. Het bezwaar van schadeclaims was voorzienbaar en te voorkomen geweest als de vrijstelling op tijd was doorgevoerd. Voor VVO's moet bovendien worden betaald terwijl er al is voorzien in een regeling voor 2015. Bovendien is er een Kamermeerderheid voor de vrijstelling met terugwerkende kracht in 2014. De SGP kondigt aan dat de vrijstelling voor 2014 ter sprake komt in de tweede termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken vandaag.

Laatste reacties

  • Heijdravleesvee

    Kan iemand mij vertellen HOE je stromest moet verwerken????

  • gjcamps

    Stromest kun je composteren, in een biogas register verwerken of drogen en pelletiseren. Ook is het mogelijk te verbranden, keuze genoeg maar het kost wel geld.

  • a.t.herwijnen

    Wat is dan de milieuwinst?

Of registreer je om te kunnen reageren.