Home

Nieuws 867 x bekeken

Dijksma: export niet beperken tot regio

Den Haag - Regionalisering van de voedselproductie, nationaal of binnen Europa, lijkt staatssecretaris Sharon Dijksma niet de goede weg. Zij ontraadt dan ook de motie van CDA en ChristenUnie waarin de regering wordt verzocht samen met de land- en tuinbouw en de industrie een Europees voedselzekerheidsbeleid te ontwikkelen.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) verbaasde zich tijdens het debat over de landbouwbegroting van Economische Zaken over de opstelling van de bewindsvrouw. Volgens Dik-Faber zou Dijksma als lid van de PvdA juist voor verduurzaming van de voedingsproductie moeten zijn met zoveel mogelijk regionale productie.

De ChristenUnie-woordvoerder zei in de Kamer dat er in haar visie geen andere route is dan regionalisering van de voedselproductie, waarbij overigens duidelijk is dat geen enkele regio uiteindelijk voor 100 procent in de eigen voedselbehoefte kan voorzien. De staatssecretaris zegt dat ze weet dat de ChristenUnie dit standpunt al langer heeft. "Maar dat de CDA-fractie zich hier nu toe bekeerd heeft vind ik wel een opmerkelijke wending. Interessant, maar opmerkelijk en niet verstandig."

Dijksma is de mening toegedaan dat de land- en tuinbouw wereldwijd een kans moet hebben om geld te verdienen. "Ja, dat moet veel duurzamer gebeuren en dat moet ook tegen veel hogere standaarden gebeuren. Maar waarom zouden we onze agrarische sector het recht ontnemen om die prachtige producten te exporteren?"

Dijksma zei het raar te vinden dat de kamer aan de ene kant oproept zo veel mogelijk markten voor de sector open te breken, tot in China toe, terwijl anderzijds gevraagd wordt om regionalisering van de productie.

CDA'er Geurts vindt dat de staatssecretaris daarmee echter een verkeerde weergave van de feiten geeft. "Ik weet niet waar de staatssecretaris nu vandaan haalt dat wij plotseling tegen export zouden zijn. Dat is klinkklare onzin!"

Of registreer je om te kunnen reageren.