Home

Nieuws 38 reacties

'De wereld voeden kan alleen met verdubbeling productie'

München - In de komende 40 jaar moeten we meer voedsel produceren dan dat we hebben gedaan in de laatste 8.000 jaar. Dat is alleen mogelijk met intensieve en efficiënte dierlijke productie. Dit zei Jason Clay, landbouwexpert bij het Wereld Natuur Fonds in de VS, op het congres van het Oostenrijkse bedrijf Biomin in München.

Clay was uitgenodigd om het thema van het congres - duurzaamheid - te benadrukken vanuit een niet-commercieel standpunt. Hij onderstreepte dat slechts een deel van de aarde gebruikt kan worden voor landbouw en dierlijke productie. "We kunnen niet meer land creëren, hoe graag we dat ook zouden willen. En biologische productie (dat veel land vraagt) kan daarom nooit de oplossing zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden. We moeten de huidige productie ten minste verdubbelen. En dat kan alleen met intensieve productiesystemen."

Dit is de laatste jaren al flink in gang gezet. Als voorbeeld gaf hij dat de wereldwijde pluimveeproductie de laatste jaren een enorme evolutie heeft doorgemaakt. "Sinds 1925 is de voederconversie van slachtkuikens verbeterd van 4,7 in 1925 naar 1,7 in 2005. De verwachting is dat deze verder zal dalen naar 1,6 in 2045. Ook zal de globale pluimvee-industrie verdere verbeteringen laten zien in sterftecijfers (van 4 procent in 2005 naar 3 procent in 2045). Het aflevergewicht zal stijgen van 2,4 kilo in 2005 naar 3,2 kilo in 2045.

"Om deze cijfers waar te maken is intensieve productie die duurzaam en efficiënt is erg belangrijk om genoeg dierlijke eiwitten te produceren voor de 9 miljard inwoners die de aardbol in 2050 zal tellen", aldus Clay. De WWF-man concludeerde dat de efficiëntie-slag die gemaakt moet worden ook nodig is om de carbon footprint vanuit de landbouw 'te bevriezen' en de biodiversiteit te kunnen bewaren.

Het Biomin congres trok 800 mensen uit 86 landen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Niet het aantal mensen op aarde bepalen de voedselproductie maar de voedselproductie bepaalt hoeveel mensen er straks (kunnen) zijn op aarde. Maw als we de voedselproductie niet verdubbelen dan komen die 9 miljard mensen er niet. Goed dat hij stelt dat biologische landbouw eigenlijk a-sociaal is: Door die lagere extensieve productie moeten andere mensen honger lijden.

 • abtje

  Er is/komt alleen voedsel beschikbaar voor degene die het kunnen betalen. Dat is veel realistischer.
  Kan je het niet betalen, dan ga je maar dood van de honger.

 • gerjan slingenbergh

  In het verleden toen er boter en vleesbergen waren, was er ook hongersnood. Voedselproductie is dus geen capaciteit probleem
  maar heeft andere oorzaken.

 • boonman01

  We moeten niet meer maar minder produceren.
  Meer productie is alleen maar prijsdrukkend voor de boer en niet voor de consument. Voedsel is er genoeg, maar niet altijd op de juiste plaats.

 • Grazer

  Volledig eens met abtje! Het gaat alleen maar om geld. Als de mensen geld hebben kunnen ze voedsel kopen, vraag en aanbod! Zelfs de goedkope melk en aardappels zijn nog te duur voor de mensen die honger lijden. Als jullie eens de eerste alinea lezen dan kun je lezen dat achter deze berichtgeving bedrijven zitten met belangen!

  farmerbn: Bedrijven die grond gebruiken voor biogas en andere bedrijven zijn ook asociaal!

 • gerjan slingenbergh

  Mensen die gerelateerd zijn aan multinationals en andere grote bedrijven hebben er belang bij dat de grondstofprijs van landbouwproducten laag blijft. Daarom proberen ze van alle kanten boeren te verleiden om meer te produceren waardoor de prijs relatief laag blijft. Zelfs mensen als Maat van de LTO trappen daar in en dat is jammer voor de boeren.

 • aarthamstra1

  Voorlopig groeit de productie harder dan de vraag .SLEEP die oplichters voor de rechter. Het zijn zakken vullende multinationals geleid door zakkenvullende elite. Eeuwige groei KAN niet ..Je maakt je druk of niet de tijd /natuur gaat dit over 40 jaar zelf wel oplossen .Laten wij de EPOLA en oorlogen maar oplossen anders is er straks niets op te lossen.

 • koestal

  Ze willen in Nederland alleen maar meer natuur en willen ook nog polders onder water zetten !

 • zanden

  Mijn voedselvoetafdruk is 0.9 ha. Ik eet geen vlees, geen vis en nog maar een beetje zuivel. Die 0.9 ha is precies wat beschikbaar is per persoon voor de hele huidige wereldbevolking. In de Westerse wereld is de voedselvoetafdruk echter meer dan 3.0. Voor veehouderij is vele malen meer land nodig dan voor een plantaardige lifestyle, die bovendien - daar zijn tal van rapporten over, zoals Reversing diabete type 2- Een plantaardige lifestyle beschermt tegen welvaartsziekten, die we intussen geheel ten onrechte als onvermijdelijk zijn gaan beschouwen. Dieren worden bijvoorbeeld nooit ziek, mits ze naar hun aard op natuurlijke wijze kunnen leven.

 • ohzo

  @zanden.. Dieren worden nooit ziek???

 • alco1

  Moeten we nu het verhaal weer vertellen dat er heel veel 'afval' van mensen de dieren mee gevoederd worden, zoals soyaschroot, bierbostel e.d.
  Ook zijn veel graslanden alleen geschikt voor gras. Nou mens,smakelijk eten. Daarnaast zijn diereiwitten natuurlijk te vervangen, maar moeten daarvoor nog meer bossen gekapt worden.
  Maar goed, ene @zanden zal dit wel niet lezen, want het zijn van die mensen die 'kwakken' hier wat neer en lezen nooit iets en blijven zo 'dom'.

 • zanden

  @alco 1: kijk in de spiegel van uw eigen woorden. Die zijn voor uzelf bedoeld. Nog maar de helft van het veevoer van koeien is grasgerelateerd. En voor het veevoer van de varkens en de kippen is driemaal het landbouwareaal van Nederland nodig in landen als Brazilie. En overigens, ik heb zelf een sojamelkmachientje. Dus ik weet hoe sojamelk gemaakt wordt. De prut die overblijft, -u noemt dat sojaschroot, alsof het afval zou zijn-, is gewoon goed te benutten voor de maaltijd. De veehouderij moet dus juist krimpen in plaats van uitbreiden. Tal van welvaartsziekten zijn gerelateerd aan het consumeren van teveel dierlijke vetten en eiwitten. Maar goed, blijf vooral bij uw eigen standpunt en slaap lekker door.

 • zanden

  @ohzo, nee, in de natuur worden dieren die zelf hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen en niet bedreigd worden door jagende mensen eigenlijk nooit ziek, tenzij ... Bij ons mensen gaan we er inmiddels als vanzelfsprekend van uit dat we vroeg of laat ziek worden. Dat hoeft helemaal niet met een gezonde vooral plantaardige lifestyle.

 • aarthamstra1

  Voedsel druk 0.9 . Torenflats niks grond Torenflats zo hoog als je wilt dat is 2050 . In de Oceanen wat je wilt ,Het zal zeer waarschijnlijk niet nodig zijn
  De mens zal zich niet blijven vermeerderen zoals die elite multinational ons wijs wil maken , Zowel de groei van de mens, als het tekort aan voedsel is de eerste paar honderd jaar niet aan de orde
  Wel is de kans groot dat we ons zelf langzaam laten vergiftigen door de onnatuurlijke troep die multinationals in ons gezond voedsel toevoegen .
  lees de verpakking van weide koeien vla maar eens goed.

 • Elevage

  Iedereen zijn manier van leven, maar ik ben niet van plan om de lunch van meelwormen en sprinkhanen weg te spoelen met sojamelk!
  Overigens komt de soja niet uit Nederland..................

 • aarthamstra1

  MOZES WEET HET>Furazolidon ZEER waarschijnlijk in SOJA , en dan begint het in de sojamelk /soja hamburger/in de weidekoeien producten enz enz enz . DE OPLOSSING /het bewijs MOZES HEEFT HET,

 • joannes

  Heb je ook nog Plezier in je leven @zanden, of geeft die zorg voor Dé Bedreiging je de meeste voldoening?

 • alco1

  @Zanden. U doet net of voer voor dieren afval is. Nee, dat is gewoon kringloop voedsel en de mest is een voedingsstof voor de bodem.
  U wilt als mens de wereld vervuilen met nog meer luxe van auto's vervuiling door cosmetica's industrie. Het land bemesten met kunstmest e.d.
  Nogmaals is vlees slechts een onschuldige schakel in de kringloop zoals het al zolang de wereld draait is.

 • agratax2

  Honger in de wereld is geen productie probleem, maar een distributie en geld probleem. Ik vraag me al jaren af 'Waarom verlaten de mensen het platteland, waar voedsel kan groeien / groeit om zich in de grote steden te vestigen in blikken dozen, zonder inkomen en dus zonder geld'. Gevolg geen mogelijkheid om eten te komen of te verbouwen. Dus honger waarvan wij in de 'rijke wereld' denken dat we die moeten oplossen omdat onze voorouders deze landen eens als kolonie hebben gebruikt, toen was er wel eten voor de bevolking (hongerende werkers werken niet). In onze goedheid en ons schuldgevoel hebben we deze mensen niet vooruit geholpen door de kolonie binnen enkele jaren op eigen benen te zetten en daarna te hebben volgepompt met hulp en geld, maar we hebben ze nooit geleerd 'Hoe de hulp aan te wenden'. De enigen die beter zijn geworden van deze dekolonialisatie zijn de handelaren in alles wat los en vast zit (vooral wapens)

 • joannes

  Wapens zijn nodig voor de verdediging @agratax1! Tenminste dat is wat het argument is waarmee belastingen geheven worden om eea te financieren!

 • agratax2

  @joannes. Dat is de smoes in een democratie, maar landen die een 'opgedrongen' democratie zijn, worden meer dictatoriaal bestuurd en dan is zeker in de ontwikkelingslanden het eenvoudiger om hulpgeld te vragen dan hulpgoederen die door de leiders niet te verpartsen zijn. Geen punt donoren als Nederland gaven gul hun ontwikkelingsgeld aan de dictator die daarna met deze buidel geld kon gaan shoppen bij de luxe bouwmarkt en de militaire beurs in Parijs. Bleef er dan iets over dan was een schooltje of ziekenhuis voor de armen mogelijk.

 • Ferm

  Het is een naïeve uitspraak van deze Jason Clay, landbouwexpert en speelt de multinationals alleen maar in de kaart. De boeren/producenten worden er niet beter van, de dieren niet en de hongerende mensen niet. Een wolf in schaapskleren of gewoon naïef?

 • @meelmuisje

  ... Dus als iedereen een sojamelkmachientje (hoeveel zijn dat er eigenlijk) aanschaft is de wereld gered, word er geen bosland meer vernield in Brazilië en kunnen alle dieren in het wild leven, zonder welvaartsziekten, @zanden? Zijn mensen die denken zoals u dan zelf geen producten van de welvaart?

 • alco1

  De eerste zin van @agratax in #19 is een juiste, maar geld vanaf hier sturen is uit den boze. Als er hulp geboden moet worden moet het zijn in handkracht en wijsheid.
  Mensen die vegetarisch zien als oplossing willen alleen maar hun eigen vervuiling verdoezelen. Vlees is slechts een onschuldige schakel in de kringloop die al triljoenen jaren heeft gefunctioneerd.

 • John*

  @ zanden, dus jij zegt aan een alpenwei van 0,9 hectare voldoende te hebben om je kostje te telen, of 0,9 hectare veengrond of 0,9 hectare zandgrond waar niets op wil groeien als het niet goed bemest wordt met dierlijke mest?

 • leodejonge1

  3 % samengestelde groei per jaar is verdubbeling binnen 25 jaar. Conclusie voedsel zal nooit langere tijd duur zijn en om dubbele wereldbevolking te voeden is geen enkel probleem.

 • gjcamps

  Voldoende zinvol werk voor al die aardbewoners lijkt me een grotere uitdaging voor de politiek dan het produceren van voedsel. Laat dat laatste maar aan boeren over. Zonder geld geen voedsel.

 • veldzicht

  @zanden,vrijdagavond hokjesman van de vpro zitten kijken,sjonge,
  sjonge wat een onzin wordt daar uitgekraamt,, als jij ook uit die club komt heeft het geen enkele zin om er tegen in te gaan,volgens de echte fanatieke 'dierenvrienden' zijn veehouders nog erger als de nazi,s
  in de 2e wereldoorlog want wij telen dieren speciaal voor de gaskamers,
  moet je met zulke mensen nog in discussie gaan?ik begrijp alleen niet dat dat allemaal maar mag.

 • johnnyboy

  Wil men de politieke leiders en andere anti landbouwgroeperingen van deze wereld dan ook even duidelijk maken dat landbouw,voedselproduktie
  een economische bezigheid is en daar ook geld verdient moet worden.

 • bbuizer

  Moet ik nu ook al het Wereld Natuur Fonds in de VS wantrouwen? Werkt de heer Jason Clay werkelijk bij het WNF en / of heeft hij banden met de agrochemie? Heeft hij nooit over ontbossing gehoord voor de veevoedervoorziening? En denkt hij dat de milieu invloeden van de intensieve veehouderij bij de boerderijgrenzen en bij de maag van de boer ophouden?
  Vorige week zei een rechtsgeleerde tegen mij: 'Ik denk dat in de toekomst de aansprakelijkheid vooral zal verschuiven naar de voedselvoorziening'. Hij noemde daarbij de vervuilende stoffen in water en voedsel. En hij voegde er aan toe: 'Veel mensen denken dat de bevolking in de toekomst ouder wordt. Maar dat kon wel eens een tijdelijk verschijnsel zijn dat zich nu voltrekt, omdat de ouden van dagen in hun jeugd nog gezond aten. Tegenwoordig is dat anders.' Ik denk dat deze rechtgeleerde wel eens gelijk zou kunnen krijgen. Ik heb in ieder geval weinig of geen vertrouwen in de uit de VS geïmporteerde ideeën zoals die van Jason Clay over de wereldvoedselvoorziening. Waar die rondetafelcompromissen van WNF met grote concerns wel niet toe kunnen leiden, tenminste als Jason Clay inderdaad voor WNF in de VS werkt. Kan iemand dat natrekken?

 • aarthamstra1

  BBUIZER hoe krijg dat het volk aan het verstand.In de kern is dat waar ik altijd alleen maar voor waarschuwen, Rabo libor //gargrill furazolidon / FC weide koeien mais vla. vol gif en de boer groeien en groener . harder voor minder

 • bbuizer

  Vanmiddag ontving ik via Twitter een reactie van WNF Nederland.
  Zie: https://twitter.com/wnfnederland/status/524201683744980992
  Hieruit blijkt - enigszins tot mijn opluchting - dat WNF er heel wat anders over denkt dan wat Jason Clay gezegd zou hebben op dat bewuste World Nutrition Forum in München over de toekomst van diervoeding. Johan van de Gronden, directeur Wereld Natuur Fonds heeft mij zojuist laten weten dat Jason Clay daarvan op de hoogte is. - @sfoodsupply

 • EmmyK

  Beste Bertus, in de presentatie benadrukte Jason Clay uiteraard ook de standpunten die genoemd staan in de reactie van het WNF. In zijn 45 minuten durende speech wilde hij de deelnemers van het congres laten zien dat we 'aan de bak moeten' om voedselzekerheid te kunnen blijven garanderen. Een eye opener geven. Daar passen meerdere productiesystemen onder, en wat het beste past kan uiteraard ook per land nog eens verschillen. Hij benadrukte ook sterk dat dit op een manier moet die duurzaam is en een die de biodiversiteit niet schaadt.

 • bbuizer

  Beste Emmy, dank voor uw nuancering. Maar hoe verhoudt zich die tot wat u in uw artikel citeerde uit zijn speech: 'We kunnen niet meer land creëren, hoe graag we dat ook zouden willen. En biologische productie (dat veel land vraagt) kan daarom nooit de oplossing zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden. We moeten de huidige productie ten minste verdubbelen. En dat kan alleen met intensieve productiesystemen.' ?? Dit lijkt me nogal royaal naar de diervoederadditievenbedrijf als Biomin. Je zou bijna denken, dat hij voor zijn speech betaald kreeg.

 • info275

  Beste Bertus,
  Beoordeel de standpunten van de heer Clay nu eens inhoudelijk in plaats van insinuaties over banden met agrochemie of veevoederindustrie. Of lukt dat niet en gooit u het dan net als veel NGO's maar op 'banden met het grootkapitaal' wat op zijn merites beoordeeld een zwakteargument is dat inhoudelijke onmacht verhuld.

 • bbuizer

  Beste Emmy, dank. Ik ben het eens met u, dat het om het inhoudelijke moet gaan. Voor mijn inhoudelijke standpunten die u als tegenargumenten zou kunnen beschouwen van de door u geciteerde stellingen van Jason Clay, zou ik u o.m. willen verwijzen naar een interview van mij de milleniumbijlage over milieu en duurzaamheid in Friesch Dagblad (http://bit.ly/1t5W41j) en naar mijn brief van 12 april 2014 (http://bit.ly/1ej3Lej) aan de leden van de Tweede Kamer. Verder komen inhoudelijke standpunten van mij ook goed aan het licht in bijvoorbeeld het interview met mij dat later deze week in Ekoland verschijnt in de rubriek 'Ekopartners'. Ik ben van mening dat alleen met ecologisch verantwoorde landbouw de wereld kan worden gevoed. Kleinschalige biologische landbouwbedrijven zitten daar het dichtste bij. Van een hoogstaande vertegenwoordiger, in eigen ogen misschien wel boegbeeld van de WNF, verwacht ik geen standpunten à la agrochemie en intensieve landbouw. Spreekt u hem liever aan op zijn zalvende woorden op het congres van een veevoederbedrijf. Of als het verhaal volgens u genuanceerder is, laat dat dan ook in uw artikel doorklinken.
  Dank overigens voor uw reacties.

 • lipli

  volledig eens met het standpunt dat de boeren constant aangepord ( tot misbruikt) worden om steeds meer te produceren zodat degene na ons zo goedkoop mogelijk bediend te worden en zelf veilig te zijn van hun winstmarge. Conclusie er word heden meer dan genoeg voedsel geproduceerd, getuige daarvan zijn de prijzen die we ontvangen voor onze producten. Dus eerst maar eens onze arbeid betaald zien alvorens meerproduktie, laat de landbouw draaien zoals elk ander bedrijf met betaling voor de arbeid niet met premies of andere regels die toch maar enkel tot doel hebben de boer in de tang te nemen om zo goedkoop voedsel te hebben waardoor er zoveel mogelijk geld bij de consument zou overblijven voor plezier en multimedia.
  Het lijkt erop of we leven in een moderne versie van het romeinse rijk,
  BROOD; super goedkoop voedsel( althans toch de prijs waarbij het bij de boer vertrekt op het bedrijf)
  SPELEN; mensen hebben de mogelijkheid tot overvloed aan multimedia, reizen, weekend uitjes in allerlei vormen.
  Verder mag er ook een veeg uit de pan gegeven worden aan de overheid die ervoor zorgt dat het voedsel zoveel mogelijk kanalen moet passeren zodat hun economie er zoveel mogelijk kan van profiteren, getuige zijn de vele stappen die voedsel ondergaat.
  Ook in België is het niet anders

 • koestal

  Alle goede landbouwgronden en viswateren In Afrika zijn al verkocht of verhuurd aan de Chinezen .De Chinezen exploiteren dit zelf,de Afrikaanse leiders [dictators]krijgen hiervoor geld en wapens om hun legertjes op de been te houden. Elke dag proberen honderden Afrikanen naar Europa te vluchten,kunnen wij die mensen weer onderhouden

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.