Home

Nieuws

200.000 kilo extra mestverwerking bij Kumac

Deurne – Mestverwerker Kumac krijgt een extra verwerkingscapaciteit van ruim 200.000 kilo fosfaat.

De financiering hiervan is rond gekomen met behulp van het Mestinvesteringsfonds. Het is het derde mestverwerkingsproject dat met financiering van het fonds, waarin 22 voerfabrikanten verenigd zijn, tot stand komt.

Kumac is een samenwerkingsverband tussen de coöperatie van varkenshouders Demac en loonbedrijf Kuunders uit Deurne. Momenteel verwerkt de installatie in Deurne jaarlijks circa 65.000 ton varkensmest. De extra capaciteit wordt gerealiseerd met nieuwe techniek in de bestaande installatie. Met behulp van infraroodpanelen wordt de dikke fractie tot een exporteerbaar product omgezet, waardoor de mest buiten Nederland kan worden afgezet om zo de verwerkingscapaciteit te verhogen. Op dit moment heeft de installatie al een capaciteit van 80.000 ton, waarvan een deel nog niet benut wordt. Om de komende jaren aan de stijgende verwerkingsplicht te voldoen, wordt de capaciteit echter wel uitgebreid.

In totaal is inclusief dit Deurnse project dit jaar 430.000 kilo fosfaat aan extra capaciteit gerealiseerd met behulp van het Mestinvesteringsfonds, dat dit jaar de ambitie heeft om 1 miljoen kilo fosfaatafzet buiten Nederland mogelijk te maken. Marc Stals, fondsmanager van het fonds, geeft aan dat nog steeds verwacht wordt dat dit gaat lukken. "Er staan nog drie projecten op de rol, waarvan wij verwachten dat deze eind 2014 afgerond zullen zijn. Dit hangt vooral nog af van praktische zaken als definitieve vergunningverlening."

Eerdere projecten waren liepen bij de Limburgse mestverwerker Holmel bv, en bij een Fries melkveebedrijf waar een biogasinstallatie werd gestart. Het fonds verleent hierbij leningen tot 30 procent van het totaal benodigde bedrag, om bij te dragen aan de realisatie van voldoende mestverwerkingscapaciteit. Vorige week werd bekend dat er komend jaar waarschijnlijk flink meer mest verwerkt zal moeten worden dan de verwachtte 28 miljoen kilo. De definitieve cijfers hiervan moet staatssecretaris Dijksma nog bekend maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.