Home

Nieuws 41 reactieslaatste update:23 jan 2014

Zwarte mest remt mestverwerking

Doetinchem - Een kwart van de mest die verwerkt zou moeten worden, wordt illegaal verhandeld en gedumpt. Dat blijkt uit een rondgang langs mestverwerkers.

Zij willen niet investeren in mestverwerking zolang de overheid niet strenger optreedt tegen fraudeurs. Cumela bevestigt dit. Volgens de brancheorganisatie wordt 30 tot 40 procent van het totale mestvolume in Zuidoost-Nederland illegaal verhandeld.

Mestverwerkers klagen over het grote volume mest dat illegaal wordt afgezet en het gebrek aan handhaving. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse verwerkers. Zij twijfelen of mestverwerking loont zolang veehouders een veel goedkoper alternatief hebben. Banken willen mestverwerking niet financieren als de aanvoer van mest niet zeker is.

Veehouders met een fosfaatoverschot moeten dit jaar een deel van hun mest verwerken. Als zij de dure mestverwerking willen omzeilen, kunnen zij hun mest laten scheiden en de dikke fractie afvoeren. Deze heeft een hoger fosfaatgehalte dan in werkelijkheid het geval is. De veehouder heeft dan op papier voldaan aan zijn mestverwerkingsplicht. Hans Verkerk van Cumela Nederland: "Een varkensboer kan dan volstaan met één vracht behandelde mest die voor export weg gaat in plaats van bijvoorbeeld vier vrachten. De overige mest verdwijnt vaak in de omgeving op het land."

LTO Nederland, Cumela, Transport & Logistiek Nederland (TLN) zijn met het ministerie van Economische Zaken al geruime tijd bezig om strengere regels in te voeren voor mesthandelaren. Dit houdt in dat de dikke fractie niet meer handmatig bemonsterd mag worden, stikstofboekhouding en registratie van de mestopslagen worden verplicht en bemonstering periodiek door een onafhankelijk instantie wordt uitgevoerd. Volgens Verkerk is het nog onzeker of het pakket aan maatregelen wel wordt ingevoerd. Als hiertoe wel wordt besloten dan kan dit op zijn vroegst per 1 juli 2014.

Door een wetswijziging is het sinds 1 januari wel mogelijk dat Dienst Regelingen verdachte mesthandelaren niet langer registreert.

Per 1 januari 2014 is de mestverwerkingsplicht ingegaan. Veehouders met een fosfaatoverschot moeten in het concentratiegebied Zuid 30 procent van hun overschot verwerken, in het concentratiegebied Oost 15 procent en in overige regio's 5 procent. Er geldt een drempelwaarde, verwerken is pas verplicht als de te verwerken hoeveelheid fosfaat groter is dan 100 kilo.

Laatste reacties

 • kuiken007

  daar gaat cumela weer!!!!
  over de rug van veehouders dure maatregelen afkondigen om zo een aantal leden die er niet aan kunnen winnen omdat ze te dure spullen hebben of de boel niet op de rit hebben.
  ik zeg BOYCOTTEN DE MESTHANDELAREN DIE ZIJN AANGESLOTEN BIJ CUMELA!!!

 • tinus888

  misselijk stukje,en lto laat zich weer hiervoor lenen

 • leftturn

  in het hele stukje geen leugen te vinden.

 • Mozes

  @kuiken007 en @tinus888, de varkenshouderij wil graag dat in hun sector de dierrechten ook afgeschaft worden. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen zolang de mestafvoer zo lek is als een vergiet?

 • tinus888

  dierrechten invoeren voor koeien,zorgen voor krapte op de mestmarkt en niet voor allerlei technische en chemische oplossingen waar buitenstaanders(waaronder enkele bij lto werken) hun broodwinning mee hebben
  En laten de mestverwerkers hun hand maar in eigen boezem steken,ze kunnen zelf voor monsterapparaten zorgen zoals in de suikerindustrie

 • chila

  Cumela en lto ,
  Men moet niet in de hand bijten die hem voerd .
  Als men zo`n hekel aan de varkenshouders heeft waarom doen ze er dan nog zaken mee ?

 • andre.jinke1

  Misschien wordt het tijd dat de intensieve veehouderij de ruimte opzoekt in het oosten van Duitsland. Of verder.
  Ruimte voor de mest en ruimte voor voer en goedkoper personeel. Het maakt de Nederlandse burger ook vast blij.

 • alco1

  @Mozes. De varkensboeren die ik ken hebben het liefst dat melkveehouders ook dierrechten gekregen zouden hebben, om zodoende niet te veel concurrentie op de mestmarkt te krijgen en dan vrij verhandelbaar tussen de sectoren.
  @lefturn. Geen leugen te vinden. Denk jij ook dat er 30-40% van het totale mest volume illegaal wordt verhandeld in Zuid- Oost Nederland.
  Als dit zo zou zijn. Waar praten wij dan over in allerlei items.

 • Sjaak

  Als het zo gemakkelijk is om een zwart mestcircuit op te zetten, wat klaarblijkelijk ook gedoogd, wordt is er ook geen mestprobleem...
  Dan is al dat geneuzel over dierrechten, kringloopwijzer en mestverwerking ook overbodig. Of ontstaat er juist een zwart mestcircuit door al deze maatregelen....?!
  Kortom, over tot de orde van de dag en eerst huiswerk maken!

 • Jaap39

  Hoezo heeft gescheiden mest een hoger fosfaat gehalte dan in werkelijkheid? Als deze mest bemonsterd is dan heb toch het fosfaat gehalte? Wat zie ik niet?

 • agratax2

  Mest wordt op termijn de dood van de dierhouderij zo lang de milieu beschermers hun hobby -onder bemesten- kunnen blijven promoten en op dringen aan de boeren. De grootschalige landouw gebieden hebben deze de oplossing voor de mest / mineralen achter de stal. Onafzienbare akkerbouw vlaktes die wel een beetje stront kunnen gebruiken.

 • joohoo

  Mestwet-uitzonderingen-aanpassingen-evaluaties-fosfaatoverschot- wie snapt het nog. In het artikel van boerderij enkele weken terug over mestverwerking stonden 48 mogelijkheden van als...tenzij..misschien... Mest afnemen van een veehouder met tussenkomst van een mesthandelaar brengt grote risico's met zich mee.

 • alco1

  Alle discussies over de mestwet verzanden in een verdeeldheid onder boeren, ook in andere items.
  We weten allemaal dat er grote hiaten in zitten, maar kunnen klaarblijkelijk niet een éénsluidend standpunt bepalen, dit mede veroorzaakt doordat de mestwet zo slecht is dat er aan de éne kant boeren staan die voordeel hebben en anderen moedeloos hun land zien verschralen.
  Een duidelijke visie naar de staatssecretaris is nodig om toch enige gerechtigheid te kunnen bewerkstelligen.
  Dit kan door elke herfst een bodemmonster van al het land te laten nemen. Je hoeft daarbij alleen het bouwplan van het volgende jaar door te geven.
  Normen moeten daarbij een optimaal gewas toestaan.
  De volgende herfst laat zich het resultaat in de nieuwe analyse zien.

  :Weg fraude
  :Weg verschraling
  :Weg vervuiling
  :Weg ingewikkelde bureaucratie

  Kortom: Gerechtigheid

 • probe14

  Lto en NVV en nvp zijn er samen verantwoordelijk voor. Door lobby is het lto gelukt om de dierrechten af te wimpelen bij de melkvee. Hierdoor krijgen we een ongelooflijke verdringing op de mestmarkt die de intensieve veehouderij niet gaat winnen. Behoud en invoering van dierrechten is in Nederland het enige wat werkt. Hopelijk houdt stad Dijksma woord en gaat ze alsnog op de rem in de melkveehouderij als het fosfaatproductieplafond van 2002 wordt overschreden, zoals ze in de kamerbrief stelt. Want die productie is heel snel bereikt.

 • landboer

  Wat een onzin 40% illegaal? Is Lentjes maar een kleintje bij en zie hoe snel ze hem te pakken hadden. Heb nu cumela wel door..

 • landboer

  Nou alco lijkt mij ook fraudegevoelig

 • alco1

  @Landboer. Ik kan natuurlijk niet in een paar regels een waterdichte wet neerzetten. Maar ik weet wel dat op deze manier het geheel veel duidelijker en eerlijker wordt en minder fraude gevoelig.

 • H Zonderland

  @ alco# 13, waarom geen gebruik maken van de nu al verplichte (bij derogatie) grondmonsters die je voor fosfaatdifferentiatie moet hebben. Ze hoeven dan alleen de 3 klasse's nog maar uit te breiden naar een stuk of 5. Kom je na een bepaald jaar in een andere klasse dan veranderd de fosfaatbemesting direct mee en de verantwoordelijkheid bij de gebruiker.
  Dit leidt tot meer resultaat en veeeel minder administratie e.d.

 • Mozes

  Waar Alco in reactie #13 en Zonderland in reactie #18 voor pleit is maatwerkbemesting. Bemesting afhankelijk van opbrengst of van verloop van bodemvruchtbaarheid. De huidige mestwet met zijn vaste aanwendingsnormen is veel te star.

 • Mozes

  Met de aanpak die Alco en Zonderland voor staan kan wel gestuurd worden op fosfaat maar niet op stikstof. Daar zal een andere oplossing voor moeten komen.

 • alco1

  @Mozes. Is het niet zo dat de sturing van fosfaat de stikstof wel mee neemt en over stikstof moeten we ook niet te vervuilend doen. Het is zelfs zo dat als we alles 100% in de bodem brengen, alles buiten het cultuurland op den duur afsterft.
  Overigens had je een nette discussie met @Minasblunders. Al denk ik hierin dat tellen en wegen te moeilijk is door allerlei 'klefingen' in de verschillende leefwerelden.
  Het gaat mij in #13 om, om iets overzichtelijkst in handen te hebben, wat zelfs bureaucraten kunnen bevatten.
  Aan ieder: Vul aan en bekritiseer naar betere oplossingen.

 • Sjaak

  Maatwerkbemesting...klinkt goed!

  Het venijn zit 'm in het stellen van prioriteiten. Het allereerste doel van de mestwet is niet om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden/verbeteren, maar om eutrofiëring te voorkomen. In veel gevallen kunnen die doelen wel gecombineerd worden, daar zal de mestwet dan ook wel op gebaseerd zijn... Er zijn echter ook gronden, bv. de humusarme schrale zandgronden, die een flinke bemesting nodig hebben voor een goede bodemvruchtbaarheid, echter er vindt dan ook eutrofiëring (vermesting) plaats...dat is het dilemma!
  Eigenlijk zouden die zogenaamde podzolgronden, net als in vroegere tijden, verrijkt moeten worden tot vruchtbare esgronden. Dit deed men middels bemesting met potstalmest (afgestoken plaggen in potstallen). In principe werd er een teeltlaag bovenop gezet. Maar ja, dat waren vroegere tijden...toen vruchtbare grond nog gewild was en dat een goede techniek bleek.
  Nu zou men ook voor inpoldering van de Markerwaard kunnen gaan, maar zoals gezegd; waar liggen de prioriteiten...?:)

 • alco1

  @Sjaak. De vermesting wordt juist door de verschraling een steeds groter probleem. Zolang de mestwetten hun intrede gedaan hebben, is er elk jaar steeds meer van de humuswaarde afgeknabbeld, met het nu zo langzamerhand zichtbare gevolg. Hier moeten we echt een stokje voor steken.

 • W Geverink

  Eigenlijk maakt het de ambtenaren ook geen zak uit of er een paar vrachten meer stront uitgereden worden op een hectare. Echter, jullie weten zelf donders goed dat als ze ook maar het puntje van een vinger geven de nederlandse mentaliteit zo is dat er meteen weer een bekisting om het veld wordt gezet.

 • H Zonderland

  alco1# 21, helemaal mee eens. Bovendien kan de NLV van een bodemanalyse nog een beetje sturing aan de stikstofbemesting geven. Verder hoeven we voor stikstofuitspoeling bij een normale bemestingsstrategie niet bang te zijn. En humusopbouw gaat 't snelst door een optimale/maximale grasgroei.

 • alco1

  @W Geverink. Hoe kom je bij een bekisting om het veld!!
  Goed lezen: Er moet ieder jaar een analyse genomen worden door onafhankelijke mensen, waardoor onwelwillende direct bij de kraag gegrepen zullen worden.

 • Mozes

  H Zonderland #25, dan moet mestscheiding wel verboden worden. Bij mestscheiding zit de fosfaat vooral in de dikke fractie en de stikstof in de dunne.

  Het idee van Sjaak om de Markerwaard in te polderen steun ik volledig. Het hele Ijselmeer was 1000 jaar geleden land, zelfs de Waddenzee was toen nog land. Waarom zou dat nu niet weer opnieuw land mogen worden?

 • alco1

  @Mozes. We moeten terug naar de tijd dat mest weer als waardevol product gezien wordt, dan wordt het ook niet verkeerd gebruikt.
  De Markerwaard had tegelijk aangepakt moeten worden met de andere polders. Het zou Nederland zeker geen windeieren gelegd hebben. Nu nog in te polderen lijkt me een hopeloze strijd. Maar wie weet, met een paar goeie initiatiefnemers.

 • Meralco

  @Mozes inpolderen van het hele IJselmeer was ook de reden voor de aanleg van de afsluitdijk.

 • H Zonderland

  @ Mozes#27 Mestscheiden verbieden in niet nodig, er maken vele tevreden gebruik van voor boxvulling en stel je van het scheidingsresultaat niet teveel voor. Wil je echt voordeel hebben van scheiding bij mestafvoer dan moet je > 2/3 van de totale mestproduktie scheiden anders bost het niet aan. Er blijft domweg teveel fosfaat in de dunne fractie achter. We moeten echter wel naar een betere of minder bodemlevenvernietigende aanwendingstechniek.

 • alco1

  H. Zonderland en ook Agratax, die als eens een keer vertelde dat de verschraling al zover ging dat granen niet meer stoelde.
  Jullie schrijven columns. Kunnen deze niet een keer in lijn zijn met mijn #13.

 • H Zonderland

  @alco#31, Die columns zijn van mijn (geëmigreerde) broer.

 • veldzicht

  Alco 1,markerwaard inpolderen?vergeet het maar het verzet is zo groot
  dat er niets van komt en als het er al van zou komen moet 2/3
  natuur worden,laat het dan maar nat blijven loop ik me er ook
  minder aan te ergeren.

 • John*

  door het scheiden van de varkensmest van kan er bijna 200 m3 dunne fractie uit varkensmest op een hectare!.. mest die niet op de vrachtwagen hoeft en/of door de verwerking! Met de nieuwe mestwet moeten de cumela leden leren tellen in fosfaten en niet in kuubs!

 • 1455

  je geloofd het of niet ,maar ik heb gehoord dat de mestverwerkers de grootste producent is van zwarte mest
  heb gehoord dat er veel mest niet in maar langs de vergister komt

 • eenvoudige boer

  John, welke mestscheider haalt er zoveel N uit dat de dunne fractie onder de 1 kg N zit.

 • Mozes

  John, in varkensmest zit geloof ik ongeveer 8 kg N per ton. De meeste N zit in de dunne fractie. Laten we maar eens aannemen dat de helft van de N er uitgehaald wordt. Dan blijft nog steeds 4 kg N over. Met 200 m3 geef je dan 800 kg N per hectare. Vind je het vreemd dat in Zuid Oost Nederland het nitraatgehalte in grondwater nog steeds te hoog is?

 • info104

  Ik denk dat John 20m3 / ha bedoelt ,je kan varkensmest met 5kg P2O5 met een centrifuge terugbrengen naar 1kg ,dat zou 55m3/ha betekenen, maar de N van 8kg breng je niet naar 3kg/m3 , er blijft altijd nog wel 5kg /m3 in zitten ,dat is dan 34m3 per ha. Wanneer je gaat scheiden moet je om de fosfaat en de stikstof max. te benutten een verhouding 1:3 maken, als je dat kunt maken kunnen we veel meer m3 per ha. kwijt en hoeft er minder ver mee te worden gesleept.
  Als je nu varkensmest van 5 kg neemt met DS 8% kun je maar 11 m3 per ha. gebruiken en als je gescheiden mest van 1.6kg met 3% DS gebruikt kun je 34 m3 mest gebruiken ,3keer zoveel en de DS die we per ha aanbrengen is zelfs 14kg hoger .
  Ik wil hiermee aangeven dat je de positieve kanten ook eens moet zien en niet altijd maar katten op alles en iedereen. Een echte ondernemer haalt uit negatieve dingen de positieve dingen en gaat daar mee aan het werk , dat zijn de blijvers van 2020

 • info104

  We moeten als producent ons verplaatsen in de afnemer (akkerbouwer) deze geeft op dit moment de voorkeur aan koemest omdat die mest wel in de verhouding 1:3 zit en een goede DS heeft, maar niet schoon is van onkruiden, dat is het nadeel . Als we hem de varkensmest van 1,6 P 5N gegarandeerd kunnen (gemixt) leveren neemt hij die liever, hierin zitten heel weinig onkruiden en de N is sneller.
  Vooral de constante kwaliteit kan geen enkele varkenshouder aanbieden, de verschillen per vracht zijn veel te groot bij directe levering uit een stal. Een veehouder bied altijd gemixt aan hier heeft hij een plus. Als een intermediair varkensmest wil leveren moet deze mest door een silo die word gemixt maar ja dat word dan weer te duur en kost tijd in het afnamesyzoen , het geeft snel een prijsverhoging van 3 euro / m3.
  Wat betreft de inpoldering van de Markerwaard ,ik ben er van overtuigd als we maar lang genoeg drammen en het voedselpakket duurder word deze stap wel eens gezet gaat worden, POSITIEF blijven.

 • wmeulemanjr1

  Wat je ook doet met mest, het is ook nooit goed bij de overheid.

 • koestal

  Hoe kan het zo zijn dat veehouders koeien hebben met fosfaatgebrek ? terwijl men nog over zwarte mest praat ?

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.