Home

Nieuws 11 reacties

ZLTO redelijk tevreden over aanpassingen BZV

Aarle-Rixtel - LTO varkenshouderij voorzitter Maarten Rooijakkers is redelijk tevreden met de aanpassingen die de provincie Noord-Brabant heeft doorgevoerd in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV).

De zaken die er nu nog inzitten zijn zaken die niet door marktpartijen worden opgepakt. Dat komt overeen met de wensen van de sector.

Zaken als dierenwelzijn, antibioticabeleid en dergelijke waren in eerste instantie wel onderdeel van de BZV, maar zijn na overleg tussen provincie en sector uit de score gehaald. De zaken die er nu nog in staan zijn de landschappelijke inpassing, communicatie met de omgeving en het voorkomen van stank. "Het systeem zoals het er nu ligt is gewoon een stuk beter als wat er in eerste instantie lag." Een van de actiepunten voor Rooijakkers blijft nog de mestverwerking. Als een varkenshouder meer mest verwerkt dan hij wettelijk verplicht is, moet hij daarvoor punten krijgen binnen de BZV, aldus Rooijakkers.

Rooijakkers is niet gelukkig met het bericht dat de NVV begin deze week de wereld instuurde en waarin deze organisatie zich sterk afzette tegen de BZV en de ZLTO. "Voor mij kwam dat bericht volledig onverwacht. Ik had hierover vooraf willen weten", aldus Rooijakkers. Ook inhoudelijk is de ZLTO'er kritisch. "Het is heel gemakkelijk om negatieve reacties op te roepen, maar wat wil je er mee bereiken? Ook wij zijn zeer kritisch op de provincie, maar we zijn het gevecht aangegaan en zo hebben we mee kunnen sturen. Zo hebben we bereikt dat er een aantal zaken uit de BZV zijn gehaald."

NVV-voorzitter Bennie van Til zegt te begrijpen dat Rooijakkers niet gelukkig is met de manier waarop de NVV communiceert over de BZV. "Maar het is wel conform de afspraken die er zijn gemaakt in het kader van 'Eén varkensgeluid'. Er moet ruimte zijn voor de organisaties om over bepaalde onderwerpen een eigen geluid te laten horen."

Laatste reacties

 • Hugobens

  Ik heb grote zorgen omtrent de uitwerking van de BZV voor de pluimveehouderij in Noord-Brabant.
  De maatlat en scores zijn niet afgestemd op de pluimveehouderij.
  Ondanks dat de pluimveehouderij een duurzame ontwikkeling doorgemaakt heeft, denk aan bijvoorbeeld welzijnsvriendelijkere huisvesting en mestverwerking scoren wij onvoldoende bij de BZV.
  Het toetsingskader past gewoon niet bij de moderne verduurzaming van onze pluimveesector. Pluimveebedrijven hebben vaak geen grond echter zetten hun mest wel op een duurzame wijze af (bijvoorbeeld BMC). Toch ontvangen zij daar geen punten voor. Dat de pluimveelegsector enorm bovenwettelijk geïnvesteerd heeft op welzijn (scharrel) wordt niet beloond. Sterker wordt afgestraft omdat door het scharrelen meer fijnstof vrij komt.
  Daarnaast zijn er wat betreft geur beperkende maatregelen, voor de pluimveesector, geen technieken toepasbaar welke voldoen aan het Alara principe.
  Maar 26% van de vleeskuikenbedrijven en 40% van de legbedrijven scoren een zeven. Dit is het cijfer welke u nodig heeft om te mogen doorontwikkeling.
  Dit is voor de pluimveesector absoluut onacceptabel. Ik zet mij in en vraag uw inzet voor: Een zorgvuldige score voor de pluimveehouderij.

 • w v gemert

  Rooijakkers, weet niet wat belangen behartigen is. Het verdien model is afgesproken, alleen vlees in de schappen waarvan medicijn gebruik geregistreerd en gecontroleerd is dat hebben de supermarkten toegezegd aan producent en consument , ze lappen alles aan hun laars.
  Een ZLTO bestuurder stemt toch overal mee in, kijk maar terug in de geschiedenis of het nu gaat over Vion, ZvA, reconstructie, invoering van Minas zo kan ik nog wel even doorgaan. Ga eerst praten met je achterban sukkel dan weet je wat je te doen staat.

 • w v gemert

  Alle lezers. Dierwelzijn en medicijn gebruik vallen buiten de wettelijke bevoegdheden van de Provincie en dat hebben ze laten vallen door overleg met Rooijakkers, laat mij niet lachen. De bezwaarschriften door vele varkenshouders die samen met advocaten en de NVV zijn ingediend met de juiste onderbouwing en de uitstraling het gevecht met de Provincie aan te gaan dat is de ware reden tot het aanpassen van de BZV. In geen enkele vergadering heeft Rooijakkers zijn bezwaar kenbaar gemaakt. Onjuiste voorstelling van zaken wat hem vaak overkomt.

 • Mozes

  Je kunt wel weer advocaten inzetten tegen de politiek maar uiteindelijk gaat het om het volk. Hoe meer de varkenshouders de politiek met advocaten bestrijden hoe meer ze het volk tot vijand maken. Hoe vijandiger het volk hoe extremere politici zij zullen kiezen. Politici van gematigder partijen willen hun zetels behouden en zullen dus ook steeds extremere standpunten innemen. Uiteindelijk schieten de varkenshouders die deze lijn volgen zichzelf in de voet.

 • gjh

  w van gemert ben het helemaal met je eens, die rooyakkers is een meeloper geeft nooit eens tegen gas . hij vind alles prima . hij hoort echt bij het lto gewoon een slappe zak. Het is jammer dat er varkensboeren lid zijn van zo,n waardeloze bende ,hoe eerder dat dit stopt hoe beter.

 • w v gemert

  Mozes, als een bestuursorgaan, in deze de Provincie, besluiten neemt buiten zijn of haar bevoegdheden is er geen alternatief dan de rechter vragen te oordelen dat zit in ons democratisch bestel. Als ik jouw lees is dat niet van toepassing voor varkenshouders , of je vindt dat wij daar vanaf zouden moeten zien. Beide onbegrijpelijk, of vindt je ook dat b.v. Natuur en Milieu ook hiervan vanaf moeten of dat het hen verboden gaat worden van hun democratisch recht gebruik te maken.
  Nogmaals ik kan me niet voorstellen dat je varkenshouder bent.

 • anton1937

  De wijzigen die nu zijn aangebracht zijn prima.Ik mis echter een tegemoetkoming aan m n de varkenshouderij m b t de extra kosten voor het plaatsen van luchtwassers.Het elektriciteit extra verbruik van luchtwassers is 50 KW per 1000 vleesvarkens per dag.Het plaatsen en subsidiëren van zonnepanelen door de. Provincie Noord-Brabant is een voorwaarde waaraan de provincie aan kan voldoen.Brabant moet m i 300 miljoen euro ter beschikking (uit de Essent gelden) aan de veehouderij te verbeteren. Een gezonde veehouderij is van economisch.belang voor Brabant. Voorwat,hoort wat provincie.

 • Mozes

  w v Gemert, als de lokale politiek besluiten neemt waar zij niet toe bevoegt is hoef je dat inderdaad niet te accepteren. De kunst is echter om dit van tafel te krijgen zonder het contact met de samenleving te beschadigen.

 • w v gemert

  Mozes, daar heeft de NVV het afgelopen jaar aan mee gewerkt. Het is door de instemming van de ZLTO dat het provincie het probeert erdoor te drukken zonder bevoegdheid, dat is voor de NVV en haar leden een brug te ver. Mozes waarom antwoordt je niet op mijn reactie dat je geen varkenshouder bent, het lijkt mij essentieel dat je daar op antwoord. Geen varkenshouder dan voel je de pijn niet die de vele gezinsbedrijven wel voelen en meemaken en plaatst jouw reactie in een ander daglicht

 • RSommers

  Beste w v gemert. Het maakt helemaal niets uit of Mozes varkenshouder is of niet. Ik ben melkveehouder en vind de BZV ook één grote aanfluiting. Dat melkveehouders beter uit de score komen doordat ze meer grond onder het bedrijf hebben liggen doet daar niets aan af. Het is schandalig hoe de varkenshouders en met name de pluimveehouders in een hoek worden gezet alsof alles, wat ze hebben gedaan de laatste jaren, niet duurzaam is. Dat de ZLTO hier aan mee heeft gewerkt maakt de zaak nog schrijnender. Dit bleek laatst ook uit de BZV consultatiebijeenkomst waaruit bleek hoever de ZLTO hierin zit. Zolang de ZLTO niet van zich af gaat bijten en maar met alles mee blijft praten lijkt de complete agrarische sector tot de afgrond te rennen. Heel jammer dat de ZLTO leden dit niet in zien en maar achter deze klucht aan blijven lopen.

 • alco1

  Jammer dat alle dierrechten niet tegelijk zijn afgeschaft. Het zou niets aan de situatie veranderen, maar veel scheve gezichten voorkomen.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.