Home

Nieuws 2651 x bekeken 25 reacties

Wakker Dier bezorgd over hormoongebruik

Amsterdam - Wakker Dier zegt zich zorgen te maken over het hormoongebruik in de melk- en varkenssector. Tv-programma Tros Radar besteedde maandagavond aandacht aan het onderzoek dat de stichting liet uitvoeren.

Wakker Dier onderzoekt het gebruik van diverse vruchtbaarheidshormonen in de melkvee- en varkenshouderij. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van deze hormonen in opmars is, zegt de Stichting. Per jaar wordt naar schatting op 90 procent van de zeugen- en melkveebedrijven hormonen gebruikt. Grof geschat worden jaarlijks 100.000 tot 150.000 (10 tot 15 procent) zeugen en 200.000 tot 400.000 (15 tot 30 procent) koeien met hormonen behandeld. Veel hormonen worden gebruikt vanwege vruchtbaarheidsstoornissen die deels een neveneffect zijn van het doorfokken van koeien en zeugen op steeds hogere producties, aldus het rapport.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Er wordt weer flink grof geschat: 200 tot 400000 koeien. Lijkt weer een flink aangedikt probleem dat op de rol wordt gezet om het aantal internethits/tv momenten bij kijkers te verhogen. Er blijft altijd iets negatiefs van hangen. Op ons eigen bedrijf wordt jaarlijks ongeveer 1% van de melkkoeien met hormonen behandeld, dus het zal wel zo zijn dat ze de produktie van Organon hebben gedeeld op het aantal mk in NL. Dit kan allemaal ongestraft als je maar schopt tegen de 'intensieve' veehouderij is alles geoorloofd. Gelukkig zorgt onze sector nog steeds goed voor onze vaderlandse economie i.t.t. Hertsenberg en Marianneke c.s. die slechts hun zakken vullen en niets wezenlijks aan wereldeconomie toevoegen.

 • Zuperboer

  Maar gelukkig hebben wij als boerderij-abonnee's goede journalisten 'in dienst' die deze cijfers van de week nog natrekken en hierover volgende week berichten in de kersverse boerderij van 28 januari a.s. Gelukkig wel anders zouden we ons abonneegeld beter aan de hormonen kunnen uitgeven.

 • PieterXT

  En wéér dat een-tweetje tussen Tros Radar en Wakker Dier. Ik word zo moe van die mensen die bijelkaar op één kussen slapen en vervolgens een stemmingmakerij-programma van de band laten rollen.
  Waar op bedrijven (illegaal) geknoeid wordt met hormonen, dat mag gezegd en getoond worden. Dat hoort niet thuis in de agrarische sector. Maar geen geknoei met cijfers en beelden graag, die alleen maar bedoeld zijn voor stemmingmakerij en kijkcijfers!
  Bah!

 • boerderijdinther

  Van de week werd de voedselveiligheid van Nederland nog maar eens onderstreept en ook het belang van de agrarische sector voor de Nederlandse economie. Het zou beter passen als de tros van het geld van de belastingbetaler een documentaire maakt over het geïmporteerde vlees en andere producten dat hier goedkoop in de schappen ligt. Wordt de consument nog een keer bewust van de hoge Nederlandse kwaliteit.

 • bankivahoen

  Voor de agrarische sector is het beter als de publieke omroepen van 3 naar hooguit 1 openbaar net gaan. Vroeger was de vara rood en links , nu zijn avro , tros , bnn daar ook nog bij gekomen. Kortom eerlijke voorlichting zul je van hen niet horen over de land en tuinbouw . Alles wat 1 vandaag, radar , Zembla , journaal , tegenlicht etc uitzenden is negatief over de sector. Wakker dier en pvdd zitten op een lijn met eerder genoemde partijen. De vegetarische slager vaart er wel bij ! Hoe zou dat kunnen ?

 • Mozes

  Het gebruik van vruchtbaarheidshormonen bij vee moet natuurlijk wel in relatie tot hormoongebruik bij mensen worden gezien. Iedere vrouw die de pil slikt neemt hormonen in die soortgelijk zijn aan de hormonen die bij het vee worden gebruikt. Ook zijn er nog al wat vrouwen die te laat met kinderen beginnen en daardoor moeilijk zwanger worden. Dit wordt vaak ook opgelost met een hormoonbehandeling.
  Waarom moeilijk doen over vee terwijl het hormoongebruik bij de mens in verhouding nog vele malen hoger is?

 • fransderondhoeven

  wakker dier en Zembla en dergelijke kunnen beter een glas melk drinken en een lapje vlees eten is veel beter dan al die energie drank daar ga je alleen maar wartaal van uitslaan

 • zeugenhouderij!!

  Die Antoinette hertsenberg is vegetarisch en tegen de intensieve veehouderij ze probeert met haar programma de sector zo zwart mogelijknte maken ze heeft elke maand wel een onderwerp tegen de veehouderij. Zielige tante denk ik zo!

 • alco1

  Ik ben benieuwd wie uitgenodigd is om de boeren te vertegenwoordigen.

 • jordi 1455

  jongens wie wakker dier nu voor de rechter wil slepen, moet dat nu doen, dit is smaad en vuile laster.

 • Jaap39

  Vegetarisme is een moderne vorm van armoede.....

 • Elevage

  uit het onderzoek blijken de hormonen in opmars te zijn hahaha laat me niet lachen.
  dat hele onderzoek hangt van schattingen aan elkaar. Stemmingmakerij van de bovenste plank. Jongens neem nog een bloemkoolburger en ga wat nuttigs doen, oeps dat kunnen jullie natuurlijk niet. Misschien oude dametjes helpen oversteken of sokken breien in het bejaardentehuis

 • Demeter Griend

  Wat ben ik blij dat ik geen vlees (meer) eet.
  Zo gezond zei mijn moeder altijd als boerendochter, mooi niet he met die hormonentroep erin.
  Dat kan toch nooit dat die dieren in de bioindustrie zo snel groeien, dat snappen wij al boer drommels goed.

 • W Geverink

  Als je even terug kijkt vraag je je af waarom Lto geen actie ondernam toen dierenarts Plantema voor het gerecht werd gedaagd door wakker dier. Plantema was mischien niet handig maar hij sprak wel de waarheid. Verder noemt Lto wakker dier een 'betrouwbare' partner. Het is voor lto leden en boeren in het algemeen erg pijnlijk dat partijen zoals wakkerdier de boeren stand voor van alles en nog wat uit kunnen maken of beschuldigen zonder dat ze daarvoor bewijs nodig hebben. Ze komen er toch ongestraft mee weg. Wat dat betreft zijn de boeren door hun eigen organisatie mond dood gemaakt.

 • jordi 1455

  @Demeter waar baseer je je ongefundeerde uitspraak op?

 • Jaap39

  Zwakke ongefundeerde analyse zojuist bij mevr herzenberg van radar. Wakker Dier zit daar alleen voor publiciteit. Feiten werden goed weerlegd door de vertegenwoordiger van dierenartsen.

 • wmeulemanjr1

  Dan moeten ze toch gewoon geen melk en vlees meer consumeren als ze voor altijd bezorgt zijn. Bij die club 'wakkere dieren' doe je het als boer toch nooit goed!

 • John*

  idd dit moet de week van promotie van agri-food sector in nederland zijn en daar wordt met zulke programma heel hard aan voorbij gegaan. en over het harde groeien en de vele liters melk. dat is het gevolg van meer kennis en het gebruik daarvan, net zoals dat mensen nu vlot 80 worden in plaats van met moeite 60 zoals tig jaar terug..

 • farmerbn

  Jammer dat de veearts aan tafel niet aan de dames gevraagd heeft of zij ook hormonen slikten. Ben benieuwd hoe het progamma dan een wending had gekregen als ze toegaven ook hormonen te gebruiken. Het % hormoongebruik bij vrouwen is volgens mij erg hoog.

 • bankivahoen

  Inderdaad farmerbn@ ,zeker als je het aantal gevallen van borstkanker in NL vergelijkt met de rest van de wereld zou dat misschien wel een gevolg kunnen zijn van het hoge aantal pilgebruiksters.

 • roolmangmbh

  @piet.blokland
  we weten allemaal wel met wie antoinet hertzenberg getrouwd is dus over objectiviteit kun je hier niet spreken. is in het verleden wel vaker gebeurd. die beschuldigingen rond de vermeende misstanden in een friese slachterij heeft de tros veel geld gekost.


 • alco1

  Het is helemaal niet relevant of mensen ook hormonen gebruiken. De veearts in het programma verweerde zich prima. Hij had nog wel in kunnen gaan op de uitspraak van Wakker Dier dat de cijfers niet gepubliceerd worden. Maar hoe komen zij dan aan die getallen.

 • nbv

  en dit zijn de richtlijnen van de tros....


  Algemene normen bij totstandkoming programma-aanbod (februari 19, 2010)

  2.1

  De rechten en plichten van TROS-redacteuren en -programmamakers zijn vergelijkbaar met die van andere organisaties van de publieke omroep. Uitgangspunt is dat redacteuren en programmamakers op zorgvuldige wijze te werk gaan en er op letten dat misleiding van kijkers en luisteraars wordt voorkomen. Deze moeten zich een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van het onderwerp waarover wordt bericht. Ander uitgangspunt is de Nederlandse wetgeving en daarop gebaseerde jurisprudentie.

  Redacteuren en programmamakers zijn vrij in de selectie van (nieuws) onderwerpen, behoeven geen toestemming voor of instemming met de uitzending van een programma van degenen die daarin figureren. Wel dienen zij het belang dat met de uitzending is gediend, af te wegen tegen belangen van betrokkenen die daardoor eventueel worden geschaad; zij maken in de berichtgeving duidelijk onderscheid tussen feiten, beweringen en meningen; zij vermijden eenzijdige en tendentieuze berichtgeving; zij maken geen misbruik van hun positie; zij verrichten hun werk in onafhankelijkheid en vermijden (de schijn van) belangenverstrengeling.

 • politiek

  Jarenlang en structureel is op duizenden varkens en rundvee bedrijven in Nederland gewerkt met hormonen. Progesteron hormonen en 17-beta-oestradiol hormoon. Kankerverwekkend bij de mens , voornamelijk borst- en prostaatkanker. Daarnaast gevaren voor diabetes , hart en vaatziekten enz. tot en met misvormde kinderen. Gebleken is dat Nederland de jarenlange toepassingen van 17-beta-oestradiol hormoon in de veehouderij niet heeft gemeld in Bussel wat volgens EG wetgeving, 96/23/EG en 96/22/EG verplicht is. Er geld een absolute 0,000 grenswaarde voor dit hormoon. Onduidelijk is nog de reden van die zwijgplichten , die ook is opgelegd naar kamer leden toe.
  Onlangs heeft de Nationale Ombudsman aanbeveling gedaan over deze praktijken richting minister van Economische zaken om openheid te geven over de gang van zaken.
  Wanneer er op bepaalde stukken een geheimhouding rust , kunnen er afspraken gemaakt worden hoe met die informatie om te gaan, maar dat mag een reden zijn om geen openheid te geven.

 • politiek

  correctie:
  De laatste zin moet zijn,.
  Wanneer er op bepaalde stukken een geheimhouding rust , kunnen er afspraken gemaakt worden hoe met die informatie om te gaan , maar dat mag GEEN reden zijn om geen openheid te geven.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.