Home

Nieuws

Waarde regulier verpachte grond stijgt

Utrecht – Zittende pachters betalen steeds meer voor de door hen regulier gepachte grond als ze die gaan kopen. Dit blijkt het kwartaalbericht Agrarische grondmarkt van landbouwinstituut LEI, gemaakt in opdracht van belegger ASR Landelijk Vastgoed.

De zittende pachters kochten in de vier kwartalen (laatste kwartaal 2012, eerste drie kwartalen van 2013) voor gemiddeld bijna 35.000 euro per hectare de door hen regulier gepachte grond aan. Dat is 69 procent van de prijs van onverpachte grond, die in deze periode uitkwam op 50.400 euro per hectare. De gemiddelde prijs van regulier verpachte grond in het derde kwartaal van 2013 bedroeg ongeveer 39.000 euro per hectare, aldus het kwartaalbericht. Prijsverschillen kunnen zich overigens voordoen vanwege verschillen tussen gebieden en vanwege de resterende looptijd van reguliere pachtovereenkomsten.

Zittende pachters betalen nu dus bijna 70 procent van de waarde van onverpachte grond. In de laatste twee kwartalen van 2012 en de eerste twee van 2013 was dat gemiddeld 65 procent. In het eerste kwartaal van 2013 kochten de zittende pachters voor gemiddeld 32.240 euro per hectare door hen regulier gepachte grond aan. Dat was 64 procent van de prijs van onverpachte grond, die in het eerste kwartaal van 2013 uitkwam op 50.745 euro per hectare. De gemiddelde prijs van regulier verpachte grond in het 1e kwartaal van 2013 was vrijwel gelijk aan die van heel 2012.

Reden van de stijgende waarde van regulier verpachte grond is de toegenomen vraag naar deze objecten en de gestegen vraag naar landbouwgrond in het algemeen. Pachters willen het liefst de grond in eigendom hebben en zodoende onder andere profiteren van de stijging van de grondprijs. Verpachters willen ook graag verpachte grond kopen, omdat de pachtprijzen de laatste twee jaar fors stegen. Mocht de zittende pachter stoppen dan kan de verpachter de grond kortdurend gaan verhuren. Pachtprijzen, die de verpachter zelf kan overeenkomen met de pachter, zonder prijstoets via het Pachtprijzenbesluit, stegen in de afgelopen jaar snel. In sommige akkerbouwgebieden worden pachtprijzen betaald tot 2.000 euro per hectare. In enkele gevallen zelfs nog meer. In de melkveehouderij wordt het steeds gebruikelijker rond de 1.000 tot 1.500 per hectare te betalen. Een paar jaar geleden lagen dergelijke pachtprijzen 50 procent lager.

Reguliere pacht is een pachtvorm met een duur van zes jaar of langer. Pachter is beschermd door continuatierecht (automatische verlenging pachtovereenkomst), melioratierecht (vergoeding pachter voor aangebrachte verbeteringen) en voorkeursrecht (pachter heeft recht op eerste koop, tenzij 'veilige' verpachter grond koopt). Bescherming ook via Pachtprijzenbesluit (pachtprijzen aan 'hoogst toelaatbare pachtprijs' gebonden). Overeenkomst moet via Grondkamer.

Of registreer je om te kunnen reageren.