Home

Nieuws 2112 x bekeken 3 reactieslaatste update:23 jan 2014

WUR onderzoekt rendement mestvergisters

Wageningen - Het financieel rendement van mestvergisting op veebedrijven kan beter. Wageningen UR onderzocht de mogelijkheden om het rendement van mestvergisters te verbeteren.

Een van de mogelijkheden om het rendement te verbeteren is het verkorten van de verblijftijd van de mest in de vergister. Vergisting van mest bij een verblijftijd van korter dan vijftien dagen is haalbaar volgens onderzoekers. Door de kortere verblijftijden van de mest, kan de boer af met een kleinere vergistingstank of kan in dezelfde maat tank meer mest vergist worden. De vaste kosten per geproduceerde hoeveelheid biogas gaan daar door omlaag.

Behalve de verblijftijd van de mest, zijn de mestsoort en mestkwaliteit van groot belang voor de productie van biogas. Ook kan de biogasproductie door het toevoegen van een kleine dosis vloeibaar co-product, in dit geval glycerine, sterk worden verhoogd.

Laatste reacties

  • agratax2

    Had WUR niet beter voor de mestvergisters werden aangeprezen als d eoplossing een soort gelijk onderzoek kunnen doen? Hadden de boeren nu niet met Te grootte vergisters gezeten, die een Te laag rendement scoren.

  • j.verstraten1

    waarschijnlijk is de vraag nooit eerder aan de WUR gesteld. Dat hoefde ook niet omdat de meeste vergisters zijn gebouwd met de kennis van toen en subsidie om het gat te dichten. Nu is energie niet zo duur als men verwacht had, reststromen veel duurder dan verwacht en droogt subsidie op. Dan moet je dus creatief worden.

  • gjcamps

    Sneller de mest erdoor betekend dat er in theorie meer mest 'verwerkt' wordt in Nederland. Dit is volgens mij precies wat de regering van plan is. De financiele rendementen van een biogas installatie kun je dan verbeteren door van de veehouders (koeien/varkens) extra geld te vragen. Tsja, nu nog een onderzoekje en alles is klaar voor 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.