Home

Nieuws 3080 x bekeken 9 reacties

'Vergunningsplicht bij natuur uitbreiden'

Den Haag - Een coalitie van natuurbeheerders, milieubeschermers en dierenbeschermers wil dat in de nieuwe Natuurbeschermingswet strengere regels worden gesteld aan de saldering van stikstof.

Dat staat in een visiedocument dat de gezamenlijke organisaties maandag in Den Haag hebben gepresenteerd.

De organisaties willen de vergunningplicht voor activiteiten bij natuurgebieden uitbreiden. Nu geldt een vergunningplicht voor Beschermde Natuurmonumenten en en Natura-2000-gebieden. De natuurorganisaties creëren een nieuwe categorie 'natuurgebieden van nationaal belang' waarvoor ook een vergunningplicht zou moeten gaan gelden.

Saldering van stikstofemissie kan veehouderijbedrijven in de omgeving van natuurgebieden de mogelijkheid geven uit te breiden, ondanks de beperkingen die gelden uit het oogpunt van natuurbescherming. Bij saldering kan de uitstoot van stoppende bedrijven worden verrekend met de uitstoot van een bedrijf dat zich verder wil ontwikkelen.

De coalitie van natuurorganisaties zegt dat saldering alleen onder strenge voorwaarden plaats kan hebben en dan ook nog binnen vooraf vastgestelde bandbreedtes. Bedrijven die investeren in de nabijheid van natuurgebieden mogen in de ogen van de natuurorganisaties geen effect hebben op beschermde soorten of op natuurgebieden.

In hun visiedocument schrijven de organisaties dat een programmatische aanpak alleen kan worden uitgevoerd als er genoeg mensen zijn om toe te zien op de naleving van de regels.

In het document schrijven de organisaties verder dat de lijst met bejaagbare soorten moet worden afgeschaft. Afschot van wild kan alleen worden toegestaan als er schade ontstaat en dan alleen als alternatieven niet werken.

De natuurorganisaties zien een bijzondere rol voor het agrarisch natuurbeheer als een van de pijlers voor het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Het primaat voor de vergunning verlening moet bij de provincies komen te liggen, zeggen de organisaties.

Laatste reacties

 • MarcelR

  Nog strengere regels??????
  Ik kan nu al geen NB-wet vergunning krijgen voor de dieren die wij al sinds 1995 houden.

 • simpel boerke

  Soms kun je je hand ook overspelen!!!!

 • DJM

  Ik probeerde te salderen met een vleesveehouder (200 kg NH3) gaat ruim 90% van verloren om op mijn locatie te krijgen. Waanzin....

 • koestal

  economie telt niet meer bij milieuorganisaties,alleen de bloemetjes en de bijtjes

 • johannetje

  Nog steeds te veel geld in Nederland

 • borgerbos

  gezien de wijze van vaststellen van de maximale depostie op de verschillende habitats zou ik graag willen weten of de vraag om verdere verlaging voortkomt uit nieuw onderzoek. Indien dit niet het geval is is een aanscherping van het beleid volgens mij niet nodig.

 • Jongman

  Weer een steek in de rug naar hard werkend Nederland. Alle boeren de wereld uit om te beginnen in Nederland. Laten die geitenwollensokken zelf maar eens aan het werk gaan.

 • alco1

  De staat doet net als een gezin, welke elk jaar een hogere hypotheek neemt om lekker ruim van te leven. Wanneer komt het verstand, dat dit niet eeuwig door kan gaan.

 • veldzicht

  Wie maakt hier eigenlijk de dienst uit de regering of milieu-organisaties??
  die lui moeten eens een beetje dimmen!! kosten alleen maar geld.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.