Home

Nieuws 746 x bekeken

VNC: verdubbel groenpremie boeren Gelderland

Beek Ubbergen - Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) vindt dat de provincie Gelderland een hefboomfonds voor 'prachtlandschappen' moet oprichten, wat neer moet komen op een verdubbeling van de groenpremie per hectare.

Agrariërs moeten uit het fonds een vergoeding krijgen voor de aanleg of het beheren van landschapselementen zoals heggen, singels, knotbomen en akkerranden.
VNC merkt op dat Gelderland haar natuurdoelen niet haalt, terwijl cultuurlandschappen achteruit zouden hollen in kwaliteit door het ontbreken van marktconforme en duurzame vergoedingen. Gelderland krijgt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid jaarlijks 30 miljoen euro aan Europese groenpremies voor de landbouwsector, maar de verplichte vergroeningsmaatregelen zijn volgens VNC vaak een wassen neus.
Van daadwerkelijk zichtbare vergroening is nauwelijks sprake. Volgens het beleid hoeven melkveehouders bijvoorbeeld niets anders te doen dan 70 procent van hun bedrijfsoppervlakte als blijvend grasland in stand te houden voor buffering van CO2. In de praktijk krijgen melkveehouders dus subsidie zonder de biodiversiteit te vergroten.
Door het oprichten van een fonds kan het volgens de 5.500 leden tellende vereniging aantrekkelijk worden gemaakt om naast productie voor de wereldmarkt ook te kiezen voor productie van streekeigen landschapselementen.

Of registreer je om te kunnen reageren.