Home

Nieuws

Reconstructiewet per 1 juli ingetrokken

Den Haag - De Reconstructiewet wordt per 1 juli ingetrokken. De reconstructieprovincies (Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht en Overijssel) zullen staatssecretaris Dijksma binnenkort verzoeken de wet in te trekken.

Dat meldt Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Met de intrekking van de wet vervalt ook de plicht voor provincies om reconstructieplannen te hebben. Als provincies dat willen, kunnen ze elementen van de reconstructieplannen in werking houden.

Met name voor de provincie Noord-Brabant is de intrekking van de Reconstructiewet van belang. De provincie had al besloten de reconstructieplannen in te trekken, maar eind vorig jaar bepaalde de Raad van State dat de provincie dat niet had mogen doen. Zolang de Reconstructiewet van kracht is, moeten provincies reconstructieplannen hebben, bepaalde de Raad van State.

Door het herleven van de reconstructieplannen werden de Brabantse voorstellen voor een nieuwe verordening ruimte doorkruist.

De Wet Inrichting Landelijk Gebied (Wilg) voorziet al in de intrekking van de Reconstructieplan.

De reconstructieplannen vormden de basis voor de aanwijzing van landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden. Die zonering is in Noord-Brabant in de verordening ruimte al verlaten.

De intrekking van de wet is een formaliteit waar het parlement niet bij betrokken wordt. De staatssecretaris neemt daartoe een besluit dat koninklijk bekrachtigd wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.