Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:20 jun 2014

Nieuw mestbeleid ingevoerd, derogatie nog niet verlengd

Den Haag – De mestproductienormen van graasdieren, nieuwe gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof en uitzonderingen voor de mestverwerkingsplicht zijn bekend.

In de zogenoemde Uitvoeringsregeling Meststoffenwet staan de gegevens die een veehouder en akkerbouwer nodig hebben om voor hun situatie door te rekenen hoeveel mest zij af moeten afvoeren of aan kunnen voeren. Een cruciaal onderdeel voor de hele keten van mestafzet en mestverwerking ontbreekt echter nog. Dat is de derogatie voor graasdiermest. Over deze belangrijke uitzondering voor Nederland waarmee onder voorwaarden 250 kilo stikstof uit graasdiermest kan worden aangewend in plaats van 170 kilo stikstof is nog geen besluit genomen door de EU-commissie. Dat gaat naar verwachting medio februari gebeuren. Daarna wordt aanmelding voor de derogatie 2014 mogelijk.

Verwerkingsplicht

Boeren met een bedrijfsoverschot (in kilo fosfaat) moeten een deel (laten) verwerken door het exporteren van dierlijke meststoffen en het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen. De verplichte verwerkingspercentages zijn: 30 procent in Zuid, 15 procent in Oost en 5 procent buiten de concentratiegebieden, de drempel is 100 kilo te verwerken fosfaat. Dat laatste betekent dat per mestregio ook bij verschillende fosfaatoverschotten verwerking verplicht is. In 2014 in Zuid bij een overschot van 333 kilo fosfaat, in Oost bij een overschot van 667 kilo en buiten de concentratiegebieden bij een overschot van 2.000 kilo.

Vrijstellingen verwerkingsplicht

Er komt een vrijstelling van de verwerkingsplicht als het totale bedrijfsoverschot wordt afgezet binnen 20 kilometer van het bedrijf naar een ander landbouwbedrijf. Dat geldt alleen voor bedrijven met een fosfaatoverschot van maximaal 25 procent, daarbij is aangesloten bij de regels voor boer-boer-transport.

Biologische bedrijven zijn vrijgesteld van de verwerkingsplicht mits ze hun mest afvoeren naar biologische akkerbouwbedrijven. Er komt ook een verwerkingsvrijstelling voor mest van paarden, pony's en pluimvee voor de productie van champost voor de champignonteelt.

Mest die wordt afgezet naar grenspercelen telt niet mee voor de bepaling van de verwerkingsplicht. Het gaat daarbij om percelen op een maximale afstand vanaf de grens van 20 kilometer voor percelen in Duitsland en 25 kilometer voor percelen in België.

Overeenkomsten

De meest simpele manier van mestverwerken voor een veehouder is afvoer naar een verwerker of zelf exporteren. Dat moet administratief via het invullen van code 61 op het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM). Voor het vastleggen van de onderlinge overdracht van de verwerkingsplicht tussen boeren (vervangende verwerkingsovereenkomst) en de zogenoemde driepartijenovereenkomst tussen boer, intermediair en verwerker heeft Dienst Regelingen elektronische formulieren ontwikkeld.

Alle tabellen voor het nieuwe mestbeleid dat is ingegaan op 1 januari 2014, verplichtingen en uitzonderingen staan op de website van het DR-loket.

Laatste reacties

 • Hans Sudfryslan

  In Duitsland wordt al niet mee aangevraagd de derogratie in bepaalde gebieden . Als Duitsland en Frankrijk en enkele andere landen de kont in de kribbe gooien dan krijgt Nederland geen derogatie en dan heb je de poppen aan het dansen in Nederland . Dit zou best eens kunnen gebeuren .
  Gegroet uit Frankrijk

 • a.t.herwijnen

  Als derogatie niet doorgaat, zal de overheid de gemaakte kosten dan terug betalen???

 • Zuperboer

  Als de derogatie niet doorgaat zijn de reeds gemaakte kosten verwaarloosbaar klein t.o.v. de schade die dientengevolge zal ontstaan, zal toch een klein drama betekenen voor de nederlandse veehouderij. (170/230 minder ruimte).

Of registreer je om te kunnen reageren.