Home

Nieuws 864 x bekeken

Nederland stemt onder voorbehoud over genmais

Den Haag – Nederland zal onder voorbehoud van het oordeel van de Tweede Kamer op 12 februari stemmen over het al dan niet toestaan van de teelt van genetisch gemodificeerde mais 1507 van Pioneer.

Het gaat om een maisras dat zodanig is aangepast dat het resistent is voor maisboorder, omdat de plant gifstoffen afscheidt. Volgens critici zijn deze gifstoffen ook schadelijk voor andere organismen, zoals vlinders.

De Partij voor de Dieren heeft via Kamervragen boos gereageerd op de instemming van Nederland voor toelating van import van genetisch gemodificeerde mais  MON 87460 in oktober vorig jaar, zonder de Kamer hiervan op de hoogte te stellen. Volgens staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) is dit gebeurd voordat een motie was aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om bij dergelijke stemmingen eerst de Kamer te informeren. De instemming van Nederland is gebaseerd op positieve opinies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, Efsa en de Nederlandse kenniscentra Rikilt en Cogem.
Over de Europese goedkeuring voor gentechgewassen is veel onrust. Na een rechtszaak heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de Europese Commissie nalatig is bij het ter stemming brengen van goedkeuring van Pioneer 1507-mais. "Het is niet bekend welke gevolgen deze uitspraak heeft voor andere teeltdossiers die op stemming wachten", schrijft Mansveld. De Europese Raad zal in februari stemmen over het ras, waarbij Nederland een parlementair voorbehoud zal maken, als gevolg van de aangenomen motie. Het kabinet werkt aan een kabinetsaanpak over de toelating van gemodificeerde gewassen, die in de Tweede Kamer behandeld zal worden.

De Partij voor de Dieren wil dat de regering zich verzet tegen de introductie van een nieuw gemodificeerd gewas in de EU.

Of registreer je om te kunnen reageren.