AlgemeenNieuws

Grondprijs stabiel rond 50.000 euro

Utrecht – De gemiddelde prijs van landbouwgrond lag in het derde kwartaal van 2013 rond de 49.900 euro per hectare. Iets meer dan het kwartaal daarvoor. Dit blijkt uit het kwartaalbericht Agrarische grondmarkt van landbouwinstituut LEI, gemaakt in opdracht van belegger ASR Landelijk Vastgoed.

Dit blijkt uit het kwartaalbericht Agrarische grondmarkt van landbouwinstituut LEI, gemaakt in opdracht van belegger ASR Landelijk Vastgoed. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van 2013, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op ongeveer 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens traditiegetrouw op een laag pitje, schrijven de onderzoekers in het rapport.

In het landbouwgebied Bouwhoek en Hogeland werd bijna 40.000 euro per hectare betaald in het derde kwartaal van 2013. In Noordelijk Weidegebied lag de prijs 1.000 euro hoger. In de Veenkoloniën en Oldambt werd gemiddeld ruim 42.000 euro neergeteld voor een hectare.

In het landbouwgebied Oostelijk Veehouderijgebied lag de grondprijs net iets boven de 50.000 euro per hectare. In het oosten zijn de verschillen in agrarische grondprijzen binnen de groepen van landbouwgebieden veel groter dan in bijvoorbeeld het noorden. Het grootste verschil is te vinden binnen het Oostelijk Veehouderijgebied: van 31.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied van Drenthe tot 58.000 euro in Twente. In het Rivierengebied loopt de hectareprijs uiteen van 44.000 euro in het Centraal Tuinbouwgebied in Utrecht tot 71.000 euro in de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug.

De agrarische grondprijs steeg zowel in Westelijk Holland als in het Hollands/Utrechts Weidegebied in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 6 procent ten opzichte van de gemiddelde prijs in 2012. De gemiddelde grondprijs komt in beide gebieden uit op zo’n 50.000 euro per hectare (over de eerste drie kwartalen van 2013). In Waterland en Droogmakerijen is de grondprijs gestegen met 9 procent, namelijk van 34.000 euro in 2012 tot gemiddeld 37.000 euro per hectare in de eerste drie kwartalen van 2013.

De meest opvallende ontwikkeling in het zuiden is de sterke stijging van de gemiddelde grondprijs in Zuid-Limburg, aldus het kwartaalbericht. In de eerste drie kwartalen van 2013 is de prijs met ongeveer een kwart toegenomen tot 61.000 euro per hectare. In de andere drie groepen van landbouwgebieden is de grondprijs per saldo weinig veranderd. In het Zuidelijk Veehouderijgebied en Zuidwest-Brabant is de prijs ten opzichte van 2012 licht gedaald met circa 2 procent, terwijl de prijs in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied licht steeg met 2,5 procent. Door deze ontwikkelingen zijn de grondprijzen in de verschillende gebieden dichter naar elkaar gekropen en ligt het niveau nu rond de 60.000 euro per hectare.

Beheer
WP Admin