Home

Nieuws 32 reacties

Grondprijs stabiel rond 50.000 euro

Utrecht – De gemiddelde prijs van landbouwgrond lag in het derde kwartaal van 2013 rond de 49.900 euro per hectare. Iets meer dan het kwartaal daarvoor. Dit blijkt uit het kwartaalbericht Agrarische grondmarkt van landbouwinstituut LEI, gemaakt in opdracht van belegger ASR Landelijk Vastgoed.

Dit blijkt uit het kwartaalbericht Agrarische grondmarkt van landbouwinstituut LEI, gemaakt in opdracht van belegger ASR Landelijk Vastgoed. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van 2013, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op ongeveer 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens traditiegetrouw op een laag pitje, schrijven de onderzoekers in het rapport.

In het landbouwgebied Bouwhoek en Hogeland werd bijna 40.000 euro per hectare betaald in het derde kwartaal van 2013. In Noordelijk Weidegebied lag de prijs 1.000 euro hoger. In de Veenkoloniën en Oldambt werd gemiddeld ruim 42.000 euro neergeteld voor een hectare.

In het landbouwgebied Oostelijk Veehouderijgebied lag de grondprijs net iets boven de 50.000 euro per hectare. In het oosten zijn de verschillen in agrarische grondprijzen binnen de groepen van landbouwgebieden veel groter dan in bijvoorbeeld het noorden. Het grootste verschil is te vinden binnen het Oostelijk Veehouderijgebied: van 31.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied van Drenthe tot 58.000 euro in Twente. In het Rivierengebied loopt de hectareprijs uiteen van 44.000 euro in het Centraal Tuinbouwgebied in Utrecht tot 71.000 euro in de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug.

De agrarische grondprijs steeg zowel in Westelijk Holland als in het Hollands/Utrechts Weidegebied in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 6 procent ten opzichte van de gemiddelde prijs in 2012. De gemiddelde grondprijs komt in beide gebieden uit op zo'n 50.000 euro per hectare (over de eerste drie kwartalen van 2013). In Waterland en Droogmakerijen is de grondprijs gestegen met 9 procent, namelijk van 34.000 euro in 2012 tot gemiddeld 37.000 euro per hectare in de eerste drie kwartalen van 2013.

De meest opvallende ontwikkeling in het zuiden is de sterke stijging van de gemiddelde grondprijs in Zuid-Limburg, aldus het kwartaalbericht. In de eerste drie kwartalen van 2013 is de prijs met ongeveer een kwart toegenomen tot 61.000 euro per hectare. In de andere drie groepen van landbouwgebieden is de grondprijs per saldo weinig veranderd. In het Zuidelijk Veehouderijgebied en Zuidwest-Brabant is de prijs ten opzichte van 2012 licht gedaald met circa 2 procent, terwijl de prijs in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied licht steeg met 2,5 procent. Door deze ontwikkelingen zijn de grondprijzen in de verschillende gebieden dichter naar elkaar gekropen en ligt het niveau nu rond de 60.000 euro per hectare.

Laatste reacties

 • agratax2

  Is met deze grond prijzen nog rendabel te boeren?

 • de beul

  ja zeker,grond, er komt niet meer van,het zal altijd schaars blijven.Hoe later als je instapt,hoe duurder dat het wordt!!!!!!
  Vooral met deze grondgebonden mestwet!!!

 • simpel boerke

  Agratx, grond is nog nooit rendabel geweest op moment van koop, achteraf bleekj het altijd een goede investering geweest te zijn. Is natuurlijk geen garantie voor de toekemst, maar de toekomst van de de landbouw wordt nog meer dan in her verleden grondgebieden.

 • veldzicht

  Straks trekt de economie aan en stijgt de prijs weer verder door de uitgekochte boeren met hun dikke beurzen,maar voorlopig liggen er nog zat braakliggende bouwterreinen dus zal dat nog wel even duren.

 • aardappelboer

  Dat moet ik nog zien, ik denk dat als de economie aantrekt de rente weer omhoog gaat en de lasten per ha dus omhoog gaat en verwacht dan ook dat de grondprijzen weer zullen dalen. Ook zullen grondbezitters dan overwegen om het te verkopen en op een spaarrekening te zetten omdat die rente dan ook mee omhoog gaat.

 • masmas

  50000 euro is goedkoop. Hier in vlaanderen zijn er al streken waar 100000 euro betaald wordt, vooral door fruittelers. Goed zot hier

 • Mels

  Denk dat aardappelboer het goed ziet. Al zal de rente niet zo hard omhoog gaan want dat remt de economie,men zal de rente idd licht laten stijgen.
  @Agratax1,Grond is niet rendabel maar het schijnt zo te zijn dat je er veel van moet hebben,vooral als je al een goede boterham hebt met de hectares die je hebt,dan moet er nog meer bij. Ik hoor dan nooit iemand zeggen dat ie wel meer werk heeft maar geen hap meer verdient. Kosten omhoog en per saldo evenveel overhouden. Wat is daar nou het nut van? Als je nou meer overhoud snap ik het maar bij wat nu gaande is kan ik niets bedenken.

 • veldzicht

  Mels, het staat natuurlijk ook wel stoer om er een flinke lap grond
  bij te kopen,zo van kijk mij eens wat ,n lef ik heb en wat een ondernemer.
  dus zc snap ik het wel.

 • minasblunders1

  Vooral melkveehouders die grond bijkopen/pachten zijn dom. Als je meent dat dat vanwege de mestwet moet, doe je precies het verkeerde. Door te extensiveren haal je ook nog eens minder opbrengst van je land, zodat het aan 2 kanten geld kost.

 • alco1

  @ Minasblunders. Rekenvoorbeelden die dat duidelijk maken.

 • minasblunders1

  Dat is toch logisch Alco. Als je die extra grond gaat gebruiken voor voedergewas voor eigen vee, gaat je bedrijfsopbrengst daar niet van omhoog. Wel een gevolg is dat je iets minder voer per ha. hoeft aan te voeren, maar iets meer kunstmest (je mestproductie blijft immers gelijk). Je gaat dus een hoogwaardige aanvoer vervangen door een laagwaardige aanvoer. Dit kun je niet in cijfers laten zien juist omdat de mineralen uit die leefwerelden als gelijk worden beschouwd. en je daardoor niet terug kunt rekenen. Dat is nu precies die fout waar het om gaat.

 • minasblunders1

  Zoals ook uitgelegd in 'kringloopwijzer........' # 56 het laatste deel.

 • Mozes

  Minasblunders, je lijkt @politiek, de hormoonman wel. Die bleef ook door gaan als een overslaande grammofoonplaat ongeacht de feiten die tegen hem ingebracht werden.

 • veldzicht

  Als je al geen zware veebezetting hebt is alleen grond bij kopen inderdaad oliedom,je moet het ook samen doen grond bijkopen en
  meer vee houden zodat de kosten over meer dieren uitgesmeert kan
  kan worden,veel van de kosten(verzekering,prive uitgaven soc.lasten,etc.)
  blijven toch het zelfde op den duur gaat het dan toch makelijker.

 • Mels

  @veldzicht,gemakkelijker????????,meer werk en onder de streep minder of evenveel overhouden.Is groot zijn een doel op zich voor een deel van onze collega`s of snap ik iets niet??. Je kostprijs kan NOOIT lager worden als je land koopt voor een prijs die dat land landbouwkundig gezien nooit op kan brengen. Als je denkt dat dit anders is stuur je berekening dan even naar de redactie voor een artikel,zal kort zijn want de som klopt alleen als je rekenmachine van slag is....

 • veldzicht

  Mels als je niks doet(wel makkelijk) blijf je ook geen boer.

 • Mels

  Wie zegt dat? Ik maak me sterk dat je zo kan rekenen dat land van 50000 euro geld oplevert als je er op boert? Waarom zou je dat kopen als je een goed rederend bedrijf hebt?? Het complete plaatje kan de lasten wel opbrengen,maar dat land alleen nooit dus ga je zeker niet meer overhouden dan voor de koop. De gvrgeten overheid met al zijn stimuleringsmaatregelen en fiscale mogelijkheden maakt het je onmogelijk om NIET te investeren als je er ruim bij zit of raakt. 52% belasting betalen wil iedereen voorkomen met als gevolg:geen of weinig buffer voor mindere tijden. Je bent haast verplicht om je geld wat je nog niet hebt al weer vol te investeren anders wordt het je afgepakt,helaas. Wat nu als het weer eens wat minder gaat,iemand daar een visie over?????

 • minasblunders1

  Mels, klopt helemaal wat je zegt. Grond kopen kon jarenlang alleen maar uit doordat de grondprijs alsmaar steeg. Als je het landbouwkundig terug moet verdienen kan dat natuurlijk nooit. En dat stijgen van de grondprijs is helaas niet meer aan de orde.

 • veldzicht

  In het verleden heb ik vrij veel grond gekocht Mels, in de prijsklasse
  van30.000 tot 60.000 gulden en dat bracht mij geen windeieren,om nu
  nog 60.000 euro te betalen heb ik ook zo mijn twijfels maar zeker weet je het pas achter af,verder deed ik het meer op gevoel dan dat ik dagenlang met m,n rekenmachientje in de weer was want dan koop je niets.
  trouwens nu ben ik (voorlopig?) groot zat.zeker nu ik geen opvolger meer heb.

 • minasblunders1

  De afgelopen 20 jaar is grondeigenaar zijn het enige dat echt opgeleverd heeft. Besef dat je allerbeste koe ook op tijd naar de slager moet.

 • landboer

  Eigenlijk maakt het toch niet uit hoe duur grond is .Terug verdienen hoeft niet het blijft immers wel in waarde. Je moet het puur als belegging zien en dan is het de afgelopen jaren een heel goede belegging gebleken!
  Maar je moet er natuurlijk wel de centen voor hebben! Als je het bedrijfseconomisch bekijkt ben je eigenlijk gek om grond te kopen maar ja,als je alles gaat rekenen kun je ook maar beter geen boer worden

 • eenvoudige boer

  Een koe met grond vergelijken is nog gekker als appels met peren.
  Een koe heeft niet het eeuwige leven.
  Als je boer bent ga je niet rekenen voor het hoogste rendement.
  Plezier in het werk is zeker net zo belangrijk.

 • alco1

  Rendement op grond is er pas als je er ook klinkende munt van maakt, maar investeren in klinkende munt is nog veel ineffectiever. Kortom is investeren in grond als je er niet teveel geld voor hoeft te lenen, ook al zal de waarde halveren, nog de minst slechtste investering zijn.

 • jan10

  kijk even in het verleden en zie dat (bijna) iedereen die ooit land heeft gekocht het goed heeft gedaan.
  Diegenen die nooit zijn uitgebreid zijn al gestopt of gaan ooit stoppen.
  Het zal best wel een keer goedkoper worden waarna het toch weer gaat stijgen,een golfbeweging die er altijd is geweest.

 • minasblunders1

  Eenvoudige boer, natuurlijk is plezier in je werk belangrijk. Alleen: als je grond koopt van 50.000 euro en over enkele jaren is die prijs gehalveerd, dan gaat de bank wat minder vriendelijk worden en kom je op een strak schema te staan. De vraag is hoeveel plezier je dan nog hebt als diezelfde grond opeens een molensteen om je nek blijkt te zijn.

 • John*

  koe 1500 euro jongvee 750 euro , stal 5000 euro, halve hectare grond 30 000 , investering per melkkoe = 42250 euro. hoezo economisch perspectief?

 • John*

  maar ik probeer dus al een dik jaar gedachtegang minasblunders te begrijpen..

  we hebben dus:
  fosfaat in ruwvoer,
  fosfaat in kunstmest
  fosfaat in mest.
  fosfaat in eindproduct = melk en vlees (dieren)

  op de aanvoer van (ruw)voer halen we nu een fosfaat efficiëntie van 55% > 55% (organisch) van de fosfaat komt in het eindproduct, 45 % gaat in de mest. Dit wordt niet door de dieren opgenomen en lijkt me vooral anorganisch. Deze mest wordt afgevoerd. Fosfaatbalans hokdierbedrijven en overschotbedrijven klopt dus altijd! 100 kg fosfaat wordt 55 kg in melk en 45 kg in mest.

  Dan hebben we de aanvoer van fosfaat kunstmest op extensief bedrijf. Bedrijf voert melk af. 100% organisch gebonden fosfaat. Daarvoor voert het bedrijf fosfaat kunstmest aan. om gras en mais te telen. voor die 100 kg fosfaat die met de melk het bedrijf verlaat wordt 100 kg fosfaat via kunstmest aangevoerd. Daarvoor krijgen we een gewas met 100 kg fosfaat waarvan het dier weer 55% kan gebruiken voor melk en 45% gaat via de mest weer het land op. en wordt later weer opgenomen door het gewas.

  Gevolg is dus een vetraging op het omzetten van de aangevoerde fosfaatkunstmest in melk. maar mijn inziens is dit eenmalig en komt er ook op deze bedrijven een balans. binnen 2 jaar is de efficiëntie naar 75% en binnen 3 jaar naar 87,5% van de fosfaat kunstmest.


 • John*

  anders gezegd extensief bedrijf voert dus 100 kg fosfaat aan en kan daar in het begin maar 55 kg van afvoeren via melk en heeft daarom een fosfaatgat van 45kg. Dit moeten ze dan opvangen door het afvoeren van mest terwijl ze die juist heel hard nodig hebben! Dan kunnen we met zijn allen wel moeilijk doen over leefwerelden en zo maar het getal fosfaatefficiëntie maakt het allemaal veel duidelijker!

 • Mozes

  John, drie fouten in jou redenering.
  1 Als je 100 kg fosfaat uit kunstmest aanvoert krijg je geen gewas met 100 kg fosfaat. Ook in de plantaardige productie heb je te maken met een bepaalde benutting, oftewel efficiëntie.
  2 Je houdt geen rekening met de aanvoer van krachtvoer.
  3 de huidige mestboekhouding is geen balansboekhouding. Je hebt dus niets te maken met aanvoer of afvoer. Alleen boeren met meer mestproductie dan plaatsingsruimte moeten aantonen dat ze de overtollige mest afgevoerd hebben.

 • Mozes

  Nog een fout @John, als je 100 kg fosfaat mag aanwenden en er zit 45 kg in de mest waarom zou je dan mest moeten afvoeren? De enigste beperking is dat je naast de dierlijke mest maximaal 55 kg kunstmestfosfaat mag aanvoeren wat weer gelijk is aan de afvoer via de melk.

 • veldzicht

  Als je geen land koopt en/of stal bouwt wat doe je dan?
  een (te)dure trekker kopen,(te)veel belasting betalen of je vrouw(te)
  veel verwennen(laat ze dit maar niet lezen,grapje hoor)

 • Mels

  Emigreren......:) :) :)

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.