Home

Nieuws

Efsa adviseert strengere normen neonicotinoïden

Parma - De normen voor twee neonicotinoïden moeten worden aangescherpt om de mogelijke risico's voor de mens te beperken.

Dat stellen experts van de Europese voedselveiligheidsautoriteit in een advies aan de Europese Commissie. De insectenbestrijders - acetamiprid en imidacloprid - hebben mogelijk een groter effect op het menselijke zenuwstelsel dan tot nu toe is aangenomen.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bekijkt welke impact de adviezen hebben, als ze door de Europese Commissie worden opgevolgd.

Het CTGB zegt  te kijken naar de lopende aanvragen en de toegelaten middelen in Nederland op basis van de twee werkzame stoffen. Als het nodig is, onderneemt het CTGB actie.

In Nederland is één middel op basis van de werkzame stof acetamiprid toegelaten: Gazelle, dat als insectenbestrijder wordt gebruikt in groenteteelten, akkerbouw en bloemisterijgewassen. Op basis van imidacloprid zijn 32 middelen toegelaten. De insecticide wordt onder meer toegepast bij de bestrijding van vliegen in stallen en opslagplaatsen, maar ook bij de teelt van pootgoed.

Volgens de experts kunnen de insecticiden invloed hebben op de ontwikkeling van hersenen en zenuwcellen. Leren en herinneren kunnen worden bemoeilijkt.

Volgens de experts zijn de bestaande normen voor blootstelling niet streng genoeg om eventuele effecten uit te sluiten.

Voor acetamiprid  zouden de normen voor (kortstondige) blootstelling moeten worden verlaagd tot 0,025 milligram per kilo lichaamsgewicht (per dag). De bestaande norm is 0.07 milligram. Voor imidacloprid zou de norm moeten worden verlaagd tot 0,06 milligram per kilo lichaamsgewicht per dag. De bestaande norm is 0,08 milligram.

De Efsa hanteert verschillende  criteria en normen voor acute blootstelling, dagelijkse blootstelling en blootstelling aan mensen die met de stoffen werken. Volgens de Efsa moet er meer onderzoek gedaan worden, omdat de beschikbare gegevens te weinig robuust zijn om harde conclusies te trekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.