Home

Nieuws 1 reactie

Certificaathouders Rabobank akkoord met beursnotering

Utrecht – Rabobank Certificaten worden per 27 januari dit jaar vrij verhandelbaar aan Euronext Amsterdam. Bijna 100 procent van houders van Rabobank Ledencertificaten stemden gaf tijdens een buitengewone vergadering groen licht voor de operatie, die volgens de bank niets zal afdoen aan het coöperatieve karakter van de onderneming.

Rabobank kondigde op 3 december 2013 aan de ledencertificaten beschikbaar te stellen aan beleggers. Volgens de bank tonen met name institutionele beleggers zoals banken en pensioenfondsen al langer interesse in het product dat voorheen alleen voor de 1,9 miljoen leden en de medewerkers voor de bank beschikbaar was.  Rabobank benadrukt dat de certificaathouders op basis van hun vermogenstitels geen directe inspraak hadden en zullen hebben in het beleid van de bank. Het product was altijd meer een beleggingsproduct dan een investering in de coöperatie.
Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vindt het belangrijk dat Rabobank het coöperatieve karakter bewaakt. "Nu verandert de zeggenschap binnen de bank niet direct maar ik hoop dat het geen opmaat is naar een verzakelijking van een bank die van oudsher erg in de regio en de landbouw geworteld is. Als Rabobank erin slaagt op deze wijze wat meer vermogen aan te trekken, zou het ze sieren ook in de kredietverlening wat ruimhartiger te zijn."
Directeur Arjen van Nuland van de Nationale Coöperatieve Raad denkt dat de zeggenschap bij het aantrekken van vreemd vermogen "per definitie wat afneemt", maar benadrukt dat banken vanwege scherpere regels van toezichthouders ook instrumenten om vermogen aan te trekken nodig hebben.  De Vereniging van Effectenbezitters kreeg veel klachten over de wijze waarop Rabobank heeft gecommuniceerd  over de beursgang.
Zo werd eerst medegedeeld dat de prijs van certificaten niet meer kon worden gegarandeerd en kregen beleggers een brief waarin op risico's van het product en werd gewezen. Het droeg er met de Libor-affaire toe bij dat bij de maandelijkse handelsdagen relatief grote hoeveelheden certificaten werden ingeleverd.
Het aanbod was groter dan de vraag waardoor de bank zelf een goed deel terug moest inkopen. Later werd bekend werd dat Rabobank de certificaten naar de beurs wilde brengen en de beoogde rentevergoeding wilde verhogen van 5,2 naar 6,5 procent.

Eén reactie

  • agratax2

    We kunnen ons de vraag stellen of de Rabobank nog wel een cooperatie is in de bredste zin van het woord. Een bank die moeite heeft met het financieren van zijn lokale klanten en leden, maar op hetzelfde moment Hoog van de Toeren blaast -hoe goed ze wel niet zijn in de opkomende markten- vergeet in mijn ogen zijn cooperatieve roots waar zou moeten gelden -allen voor een en een voor allen-. Maar nee ze leggen de regionale banken aan banden en gaan in het buitenland op pad om zich als grote super bank te profileren en verstrekken credieten waar iedere geldschieter voor terug deinst. Nee ik twijfel steeds meer aan het cooperatieve handelen van Utrecht.

Of registreer je om te kunnen reageren.