Home

Nieuws 2 reacties

Brussel verwacht stijgende landbouwinkomens

Brussel – De Europese Commissie verwacht dat landbouwinkomens in de EU de komende 10 jaar gecorrigeerd voor inflatie stijgen met gemiddeld 1,8 procent. Het inkomen groeit in de 13 later toegetreden lidstaten twee keer zo snel als in de 15 'oude' lidstaten, zo blijkt uit de rapportage. De Commissie gaat uit van stevige prijzen voor zuivel, vlees en graan.

In 2013 daalde het landbouwinkomen ten opzichte van 2012 per arbeidseenheid met 1 procent, aldus de Commissie. De waarde van producten daalde gemiddeld met 1,2 procent, wat deels gevolg is van gedaalde prijzen voor graan en suiker. De prijs voor de meeste dierlijke producten is volgens de analisten in 2013 juist gestegen. In de tien jaar voorafgaand aan 2013 nam het inkomen nominaal en gecorrigeerd voor inflatie al duidelijk toe.
In de 15 'oude' lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, stijgt het inkomen tot 2023 met circa 17,5 procent. De 13 later toegetreden lidstaten noteren een verdubbeling. De inkomenskloof tussen West- en Oost-Europa wordt daarmee minder groot maar blijft nog substantieel. Een groot deel van de inkomensstijging is gevolg van schaalvergroting: er blijven minder boeren over maar productie blijft goeddeels op peil.
In de berekeningen is de Commissie uitgegaan van de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zoals in 2013 beklonken. De verhouding van aan inkomens van het verleden gekoppelde en ontkoppelde Brusselse betalingen aan boeren is in de rekenmodellen gelijk gebleven. De lidstaten hebben tot augustus 2014 om hun beslissingen over de verhouding door te geven aan de Commissie.
De productie van vlees in de EU stijgt met 1,8 miljoen ton terwijl de consumptie door meer exportvraag en herstel van de koopkracht in de EU in bijna gelijke tred groeit. Kippenvlees blijft het snelst groeiende product omdat het goedkoper is, gemakkelijk te bereiden is en een gezond imago heeft, aldus het rapport. De zuivelprijs zal volgens de analisten tussen 2013 en 2016 gemiddeld licht dalen maar blijft stevig.
Voor de akkerbouw zijn de vooruitzichten op middellange termijn dankzij stevige vraag op de wereldmarkt en stevige prijzen 'relatief positief', aldus de rapporteurs. In de EU zelf zal de vraag naar graan voor voeding en veevoer marginaal toenemen. De meeste dynamiek zit in de vraag naar biobrandstoffen die groeit van 10 miljoen ton in 2013 tot 20,6 miljoen ton in 2023, dan nog een fractie van de totale consumptie van 298 miljoen ton.
Voor suiker zijn de vooruitzichten niet eenduidig. Enerzijds wordt het suikerquotum afgeschaft in 2017 waardoor de invloed van wereldmarktprijzen op prijzen in de EU toeneemt. Anderzijds neemt de vraag naar bio-ethanol vervaardigd uit suiker toe. Suikerbieten zijn daarvoor echter een minder competitieve grondstof dan suikerriet terwijl in voeding bovendien het graanzetmeel isoglucose toenemend suiker vervangt.

Laatste reacties

  • Sjaak

    ' Brussel verwacht stijgende landbouwinkomens'

    Ok, vervang 'verwacht' door 'garandeert' en we hebben een deal...!

  • agro1

    zolang de grondstoffen, zoals melk, graan, olie (plantaardig en mineraal), eiwit en hun afgeleiden, zoals vlees en eitjes, zo goedkoop blijven en het terugwinnen van mineralen en andere waardevolle stoffen duurder is dan roofbouw, is er denk ik nog niet zoveel licht aan het einde van de tunnel en zullen we nog gewoon op een goedkoop (dat dan weer wel) houtje moeten bijten. en die tekorten... als ze er waren ging de prijs niet naar beneden. ciolos boppe!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.