Home

Nieuws 6564 x bekeken 62 reacties

´Boer moet landwegheffing betalen´

Leeuwarden - Boeren moeten meebetalen aan het onderhoud van plattelandswegen. Dat is de mening van twee Friese PvdA'ers.

In een ingezonden stuk in het blad VNG Magazine pleiten ze voor invoering van een 'landwegheffing'. Er zou een OZB-belasting moeten komen op landbouwgrond van 2 promille van de getaxeerde waarde. Dat zou neerkomen op zo'n 5.000 euro voor een gemiddeld bedrijf. Met dat geld zou schade aan weggetjes door trekkers en vrachtwagens kunnen worden gecompenseerd. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig. Jelle de Visser, gemeenteraadslid in Leeuwarden en Remco Admiraal, lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, hopen dat hun plan door de landelijke politiek worden opgepakt. LTO Noord reageert afwijzend.

Laatste reacties

 • yvar ernst

  onzin

 • schoenmakers1

  het onderhoud van de wegen wat ik de laatste 20 jaar heb meegemaakt is alleen maar dat het een complete hindernisbaan is geworden, dus de kosten zijn niet op de landbouw toe te schrijven maar op een speelse ambtenaar

 • bankivahoen

  Oud nieuws is dit , stond gister al in de Telegraaf waarbij de mogelijkheid was om als lezer te reageren. Wat me hier bij opviel was het grote aantal reacties ( meer als 700 !! ) en de teneur die daar te bespeuren was. Meer als 75 % van alle reacties waren louter positief over de boer als lijdend voorwerp dit keer! Hierbij constaterend dat de boer er bij de meeste burgers lang niet zo slecht opstaat als dat de meeste anti - boer zijnde journalisten ons willen doen geloven ! Kortom het maakte mijn dag weer een stuk vrolijker !
  Even off topic , waarom stond dit niet al gisteren op deze site ?
  En waarom worden sinds enige tijd alle enigszins discussie met de burger opwekkende onderwerpen angstvallig op de boerderijsite gemeden ? Dit is een bewuste keuze dat kan niet anders. Je ziet het aan de vele nietszeggende berichten die deze gaten op deze site moeten vullen. Alle reageerders van voorheen zijn ook ineens verdwenen , raar ! Toegegeven het werd ook vaak een welles/nietus discussie maar toch hield het de site levendig. Alleen met gelijkgestemden op een plek schiet ook niemand iets mee op . Kom op redactie doe er iets mee.

 • Marco22

  Landbouwvoertuigen hebben van nature al brede banden dus wegen kapot rijden doen ze niet. Wel valt op dat gemeentes minder onderhoud plegen aan wegen in het buitengebied. Zij besteden liever geld aan een mooi stadscentrum of gemeentehuis. Kwestie van keuzes, maar om de rekening bij boeren neer te leggen is te makkelijk. Typisch weer zo'n idee van een stadspartij pvda.

 • remcodejager

  Wat een onzin laad dat de gemeente lekker betalen want die zijn altijd te laat met onderhoud alle wegen moeten eerst goed kapot zijn voordat ze er wat aan doen terwijl als je er optijd bij bent heb je minder kosten en nu laten ze het erop aankomen en dan krijg je hoge reparatie kosten

 • trekker123

  Ik vind dat het fietsplaatje weer moet worden ingevoerd om de kosten van aanleg en onderhoud van al die fietspaden te betalen. En een tax op schoenen voor de aanleg en onderhoud van trottoirs, zebrapaden en wandelpaden. Je zou toch denken dat er via de accijns op de brandstof toch inmiddels ook door de landbouw wel genoeg in de staatskas wordt gestort om de plattelandswegen een beetje te onderhouden?

 • Kees van Rooijen

  Marco heeft gelijk. Brede banden geven minder insporing. De belasting komt van de vrachtwagens en hiervoor wordt al belasting betaald.

 • vandenbrandcv1

  dan gaat de burger zeker voor het landschap betalen? enz.

 • aukegriet

  ja komt meer van de vrachtwagens volgens mij ,die brede banden van het agrarisch verkeer valt wel wat mee.
  Maar de vrachtwagens betalen dus al wegenbelasting.
  Maar je kunt proberen ,om nog iets extra te beuren

 • mbm

  In Noordholland betaalt de categorie ongebouwd via de waterschapsheffing al een aanzienlijk deel van het wegonderhoud van de wegen in het buitengebied. Een politiek standpunt om de andere categorien te ontzien maar toch volstrekt onhoudbaar. Alle ingezetenen gebruiken de wegen, zeker in Noordholland; het gaat niet aan om dit in de schoenen van de landeigenaren te schuiven. Toch is dit al jaren zo, terwijl algemeen de opvatting is dat dit eigenlijk alle perken te buiten gaat. Politieke standpunten over geld zijn helaas niet altijd eerlijk.

 • riki

  Ja met de boeren gaat het iets beter en nu denken de ambtenaren en zeker die van de pvda, gemeentes krijgen minder voor mooie dingen, dan moeten de boeren er maar weer voor opdraaien. Een opvatting van er laag niveau.

 • deboed.advies@hotmail.com

  boeren betalen al heel lang voor het onderhoud van de buitenwegen
  via heffing bij het waterschap het zelfs in de brochures van het waterschap

 • w v gemert

  De opbrengst van wegenbelasting, belasting op benzine en diesel en de BTW hierover is vele malen hoger dan het onderhoud van wegen. Electoraal is de agrarisch sector niet interessant voor de PvdA, dus waarom zou je die redelijk en billijkheid situeren.

 • hill

  Jelle de Visser is voormalig boer, dus nu gaat hij zijn ex-collega's pesten. Dan moet hij ook de supermarkten, bouwmarkten en alle bedrijven aanspreken waar grote vrachtauto's komen. Maar nee de boer heeft nú een goed inkomen zoals wordt gezegd, maar wie kan in de toekomst kijken

 • Trot

  Afscheiden van friesland kunnen ze ook der eigen taal houden

 • boer drenth

  boer drenth. Een zorgelijke toestand.Er wordt verder niets gedaan aan het buiten gebied., door de gemeentes. Maar als er een gat in een berm gereden wordt.Dan moet de boer dat betalen.

 • Mozes

  Sinds vorig jaar is de rode diesel afgeschaft. De rode diesel heeft bestaan omdat de accijns op brandstof bedoelt waren voor wegenonderhoud en landbouwvoertuigen maar een zeer beperkt deel van de brandstof op de openbare weg gebruikten. Nu de rode diesel er niet meer is betaalt de landbouw per liter dezelfde accijns als auto's en vrachtwagens die ALLE brandstof op de weg gebruiken.
  Als landbouwvoertuigen een tiende deel van de brandstof op de openbare weg gebruiken betalen zij al TIEN KEER zoveel per kilometer voor wegenonderhoud dan auto's en vrachtwagens.
  En dat is voor de PvdA nog niet genoeg????

 • info36

  Wat een visieloze figuren die bestuurders. Maar dat zijn we inmiddels wel gewend.

 • gerardb

  Bijna 1 april he!

 • Mels

  Blij dat ik daar straks geen last meer van heb............wat een infantiele imbecielen regeert ons land toch. Ik heb medelijden met de achterblijvers. Veel succes om nog wat over te houden van je geinvesteerde centen,hoera voor de schamele beloning die je na aftrek van de mega belastingen hier erop toe mag leggen...........

 • agratax2

  Het gaat denk ik niet over -onderhoud- van de wegen en bermen. Dit is naturlijk wel de intentie, maar het geld komt in de pot algemene middelen en zal op zijn als de bermen verreden zijn. Ik kom op een hectare bedrag van Euro 100 of meer. Per kilometer zal dit zo ruw weg Euro 50.000 uitgaande van perceelsdiepte 500 mtr. De gemeente ontvanger heeft zijn begroting al opgesteld en een extra schatkist bestelt. De gemeente besturen zullen niet tegen zijn nu de gemeente kosten stijgen en de inkomsten deze trent niet volgen.

 • Metsje

  En wat doen ze dan met boeren die helemaal niet op de openbare weg komen met hun trekker omdat al hun land om de boerderij heen ligt? Laat gemeenten eerst maar eens subsidies, snoepreisjes en niet te vergeten vervoerskosten, onder de loep nemen. daar valt nog wel wat te halen, denk ik zo........

 • wiljo

  Wat is er afgelopen jaar dan gedaan met de 18 ct accijns verhoging door afschaffing van landbouw diesel? kost mij per jaar ruim 5000 euro
  Heeft de PvdA niet gezorgd dat dit voor verbetering van de wegen heeft geleid?
  Of hebben we hier weer te maken met 2 PvdA'ers die hun verstand hebben uitgeschakeld?

 • putten

  goed wijs van lui is kapot,. goed kapot.

 • reiziger

  Eerst belasting heffen op
  Koffiesjops die maken onze jeugt kapot verslavingzorg kost veel geld
  Dan belastingheffen op voedbal wedstrijden politie toezicht kost veel geld
  En zekerbelasting heffen op actiegroepen als greenpace de inzet van politie toezicht loop de spui gaten uit
  En na deze belastingen heeft den haag beslist een groot begroottings overschot dat er nog geld overblijft om de rodediesel her in tevoeren voor landbouw werktuigen die bijna nooit op de openbare weg komen

 • ed_erpel

  Gaat de kop-vodden-tax ook door?

 • overheid

  Feit is dat tractoren geen wegenbelasting betalen.
  Feit is dat tractoren steeds groter, zwaarder en breder worden.
  Feit is dat tractoren steeds sneller kunnen.
  Feit is dat moderne veehouderijen steeds groter worden en dat de bijbehorende gronden hierdoor ook (deels) verder af komen gelegen. Hierdoor zijn meer bewegingen over de openbare weg nodig.

  Een logische aanname uit bovenstaande feiten is dat door deze ontwikkelingen de openbare wegen meer worden 'belast' door tractoren (lees: belast en niet persé stukrijden).

  Op grond van het 'gelijkheidsbeginsel' zou voor deze 'belasting' van het wegendek een vergoeding moeten worden gevraagd. Anders draaien andere weggebruikers op voor al het wegonderhoud (zoals nu al jarenlang plaatsvindt).

  Op grond hiervan ben ik helemaal voor het invoeren van een tractorbelasting. Hierbij kan inderdaad enig onderscheid worden gemaakt t.a.v. gewicht, max. snelheid, etc. Op die manier kunnen eindelijk ook de 'tractorcowbows of tractortruckers' worden aangepakt.

  Daarnaast ook nog snel een 'echt' rijbewijs en kenteken invoeren.

 • Barneveldsei

  Overheid, Wie betaald het onderhoud van de vliegvelden

 • bankivahoen

  Feit is dat er al 6 boeren per dag stoppen.
  Feit is dat de overheid hier mede verantwoordelijk is.
  Feit is dat door overheidswetgeving bedrijven groter moeten worden om nog een enigs vaak minimum loontje te kunnen verdienen.
  Feit is dat je van een kale kip niet veel kunt plukken.
  Feit is dat Nederland koploper is in steeds meer regelgeving ipv een vermindering hiervan.
  Feit is dat Nederland steeds minder aantrekkelijker wordt om in te blijven investeren.

 • Schaapje

  De totale inkomsten van gemeente, waterschappen en onze regering aan wegenbelasting is immens groot en hiervan kan al het onderhoud betaald worden. Dit is echt weer een rode rakkers belasting. Misschien moet Overheid misschien moet je eerst eens je huiswerk goed doen voordat je de zgn feiten opsomt.

 • overheid

  De inkomsten door wegenbelasting zijn inderdaad toereikend. Door het vaststellen van belastingpercentages wordt dit geregeld. Het gaat er echter om wie het moet betalen. Is dit o.b.v. het gelijkheidsbeginsel goed verdeeld?

  Als ook de landbouw wordt aangeslagen voor wegenbelasting, zullen burgers minder worden belast voor wegenonderhoud dan nu het geval is. Daar gaat het hier om. Nu is ook het ontbreken van wegenbelasting een indirecte subsidie voor boeren.

  Ik hoor geluiden als 'kale kip' en minimumloon. Zielige verhalen die ik altijd hoor. Hier geloof ik helemaal niets van. Inkomenssteun uit de EU, torenhoge melkprijzen, kolossale stallen die uit de grond schieten. We hebben inderdaad geen cent te makken.

  Het wordt tijd dat alle subsidies en inkomenssteun gaat verdwijnen, dat er een gelijk speelveld wereldwijd ontstaat tussen landbouwbedrijven en andere bedrijven.

  De belastingen bij burgers hierdoor drastisch omlaag, hogere voedselprijzen en gelijke rechten en plichten voor bedrijven. Dan dus voor iedereen kentekens, rijbewijzen, belastingen, brandstofprijzen etc. Maar daar tegenover ook eerlijkere voedselprijzen, die door lagere belastingen ook betaald kunnen worden.

 • Heijdravleesvee

  Beste overheid
  Alle subsidies mogen er van de meeste bedrijven meteen helemaal af. Maar dan ook geen producten meer invoeren die geproduceerd zijn onder lagere regel en wetgeving dan de onze. Dan pas kunnen we hier in NL is echt geld verdienen, want er zal dan weinig voedsel meer binnen komen in NL. 1 Europese wetgeving en gelijke overheid kosten binnen 1 Europa zijn nog nooit zover weg geweest dan nu.
  Maar slaap gerust verder.

 • schoenmakers1

  stond er laatst niet ergens een artikel dat in Afrika of zo men 90% van het inkomen naar voedsel ging, wou overheid wil daar ook weer naar toe

 • overheid

  Alle subsidies eraf is inderdaad utopie.

  Maar dat ook wij dan 90% van inkomen zouden besteden aan voedsel is uiteraard niet correct.

  Minder subsidies betekent lagere belastingen. Dat heeft weer hogere netto inkomens tot gevolg. Tot op heden liggen de inkomens in NL hoog, we zijn nog geen ontwikkelingsland.

 • bankivahoen

  Met de denkwijze van overheid@ gaan we wel die richting uit ! Toch zou je je eens serieus moeten verdiepen wie in de agro sector werkelijk de subsidies ontvangen want je betoog laat zien dat je dat niet helemaal helder hebt! En niks zielige verhalen , keiharde feiten die ik mijn laatste reactie noem ! Maar de gemiddelde overheids bekleder laat vaak zien de materie niet te beheersen wat weer erg kwalijk is omdat zij aan de knoppen willen zitten!

 • alco1

  Subsidie is niets anders dan verkapte export steun. Eigenlijk moest het verboden worden,maar als een ander land ook een regeling heeft, zul je er wel achteraan moeten.
  Subsidie komen dus niet terecht in de beurs van de boer, want door marktwerking daalt de basis prijs. Wel komt er meer geld binnen vanuit het buitenland en dat hebben we hard nodig.

 • Jaap39

  @overheid lijkt een gefrustreerd PvdA persoontje.
  Kijkt afgunstig naar met bank kapitaal gebouwde koeien hotels.
  Niet snappend dat China ed. de prijzen in een vrije markt veel verder zullen opjagen.

 • Mozes

  Heeft @overheid reactie #17 nog niet gelezen?
  De belangrijkste inkomstenbron waar de overheid aanleg en onderhoud van wegen van betaald is niet de wegenbelasting maar de brandstofaccijns. Boeren betalen over de tractordiesel precies dezelfde brandstofaccijns als automobilisten en vrachtwagens. Auto's en vrachtwagens gebruiken echter ALLE brandstof op de weg. Landbouwverkeer maar een zeer beperkt deel. Het grootste deel wordt immers op het land gebruikt. Als wij ervan uitgaan dat een tiende deel op de openbare weg wordt gebruikt, (ik denk dat het in werkelijkheid nog veel en veel minder is) betaald het landbouwverkeer via de brandstofaccijns per kilometer al tien keer zoveel dan het andere verkeer.
  Dat landbouwverkeer geen wegenbelasting betaald is niet meer dan een minimale tegemoetkoming tegenover de overbelasting via de brandstofaccijns.
  Wat denkt @overheid en de PvdA hier tegenin te brengen?

 • alco1

  Ik hoop niet dat de rokers beginnen te reageren.

 • agratax2

  We zijn terug in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen deden de boeren het onderhoud en de aanleg van hun wegen (ook straatwegen) in eigen beheer en met eigen geld. Willen de boeren geen wegenbelasting betalen, iets wat ik me best kan voorstellen, kom dan als boeren met een alternatief waarbij je de weg in eigen beheer neemt met een kleine ondersteuning voor het feit, dat er ook anderen over rijden. Ik vrees dat je dan meer geld kwijt bent, maar ik weet zeker dat al het geld dan voor de weg wordt gebruikt en niet voor zaken die de burgerij beter uitkomen.

 • jordi 1455

  @overheid, bomen zijn destructiever voor de landwegen dan al dat landbouw en vrachtverkeer. op de wegen buitenaf zou slechts enkele van de honderd voertuigen landbouwverkeer zijn. Verder geloven er niets van dat het lastenverlichting betekent voor belasting betalers, dat extra geld wordt weer verbrast aan een dom zinloos links project. De overheid is 1 grote maffia. Laten ze maar ambtenaren als overheid ontslaan, dat levert meer geld op en er is geen derving van inkomsten.

 • info36

  De Overheid zou eens moeten leren wat zuiniger op de landbouw te zijn. Vandaag de exportwaarde van de landbouw over 2013 gehoord. Als dat wegvalt is Nederland direct failliet.Wat het gelijkheidsbeginsel betreft, mijn inkomen zou het 10 voudige van nu moeten zijn want ik werk ook 10 keer zo hard als de gemiddelde burger. Zeker als een burger die bij de overheid werkt.

 • jd rijder

  Dit is de grootste onzin die er bestaat, denk dat het net anders om is. De burger moet mee betalen aan de plattelandswegenonderhoud. De meeste wegen zijn aangelegd voor ontsluiting van landerijen en erven. De burgers maken hier veel gebruik van. Het sluipverkeer. Laten ze de grote wegen overgaan en niet liggen klagen over verkeershinder van landbouwverkeer. De burgers lijden vaak tot onveilige situaties.

 • Elevage

  we betalen al waterlasten genoeg, probeer maar eerst eens het geld wat normaler te gebruiken waarvoor het ook geïnd is.
  Want dat gebeurt nu dus niet

 • fl

  de pleziervaart heeft ook geen rijbewijs, betalen zij ook voor het gebruik van de vaarten en kanalen?
  al die aanlegplaatsen die er gemaakt zijn in het buitengebied
  Hoe veel kost ons dat niet
  we kunnen tijden doorgaan en hierboven zijn al vele zaken benoemd
  belangrijkste vraag is wat levert landbouw aan de staat op.

 • Venstra

  Jelle De Visser zal wel een dikke aanslag van de belasting had hebben, door de verkoop van zijn boerderij, nu moet ie afrekenen met de belasting, hij had beter nog een paar jaar vol kunnen houden dan had ie dat PVDA-en er met deze melkprijs wel naast kunnen doen, personeel inhuren want zelf bakte hij er niks van. En met deze grondprijzen zal hij wel helemaal zuur worden, zijn rommelboerderij te vroeg verkocht een dik huis in Goutum gekocht en nu ook nog dik betalen, een zware winter, zijn succesvolle collega's moeten daarom maar boeten.

 • Venstra

  Waarom worden die te smalle wegen de kanten kapotgereden??
  Omdat al die forensen zonodig even een binnendoorweggetje moeten nemen en dan moet de boer met z'n machine de berm in. Alles word groter, ook de bevolking, de burgerwoning, de supermarkt, het winkelcentrum, de bevoorrading-vrachtwagens, en ook de boerenmachines. En maak er anders maar gewoon weer een zandpad van, zijn we ook van die automobilisten af.

 • leiwillems

  En wat denkt u dat een boer aan Onroerend Zaak Belasting betaalt?
  De meesten betalen 3 keer zo veel als een burger.
  Op de vraag hoe dit komt antwoordt de gemeente dat wij zo veel gebruik maken van de wegen en dat dit onderhoud zo veel kost.

  Dus hoezo dubbele heffing?

 • spits761

  dit is nou het zoveelste bewijs dat je als boer of beter gezegd agrarisch ondernemer loslopend wild bent in nederland.Wat een gedachte!!Diepm triest...

 • drikhend

  Minder regels minder lasten en meer fantasten . Door meer fantasten weer meer regels en lasten . De beste koe gaat nog kapot van het geven . Dus fantasten melk alle ondernemers en laagbetaalde burgers maar uit . En jullie hebben straks de centen te pakken en goed koop slaven aan het werk .

 • koestal

  de nieuwe melkkoe !

 • koestal

  linkse stokpaardjes

 • koestal

  die grote luxe plezierjachten blijven buiten schot,daarin varen ook de salonsocialisten uit Den Haag,hebben geen kreuk

 • koestal

  boeren betalen wel mee aan de faciliteiten van de plezierjachten via de waterschappen ,terwijl deze jachten nergens aan meebetalen en wel baat hebben aan al voorzieningen van het waterschap

 • agro1

  alle paarden een oormerk en onder de mestwet, gelijke monniken, gelijke LASTEN. grunningen forever en ciolos boppe!!

 • newhollandt7.270

  De opmerking van landbouwmachines staan op brede banden dus beschadigen ze de weg niet is ook niet precies waar, want als er een starre tandemasser door de bocht gaat wringt dat behoorlijk en zijn er bij zomerse temperaturen soms zeker schades aan de wegen te zien, maar daar word nu al gewoon voor betaald aan waterschappen, gemeentes enz.

 • jaco

  Hier in Oirschot wordt er meer door het leger dat telkens op oefening gaat en test,hoe snel een tank het weg dek kan slopen, ook binnen wegen en zandpaden worden niet ge spaart, waar moet dat heen??

 • johannetje

  naar huis, vermoed ik.

 • boerke brabant

  als dit het niveau is van de huidige pvda bestuurders, dan zijn we daar ook vanaf binnenkort. Te dom om inhoudelijk op te reageren !

 • koestal

  Idee van een mislukte boer die de politiek is ingegaan en nu de overgebleven boeren nog even wil pesten ,,ja het is Plukken van de Andere

 • newhollandt7.270

  Ik hoop dat Overheid ook begrijpt dat er ook nog een behoorlijk verschil is tussen veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. die torenhoge melkprijzen en stallen die uit de grond schieten hebben met die laatste twee niks te maken. Voor de gemiddelde boer en loonwerker is het keihard werken om wat te verdienen en dan nog hopen dat je je oogst kan binnenhalen zonder er op te verliezen.

 • shovel-joopie

  Het kwartje van Kok kan hier goed voor dienen, al vele jaren is dit kwartje door iedereen betaald, dus tijd om het opgebrachte geld te investeren in goede landwegen, alsook de opbrengsten van de BTW verhoging en accijns verhoging op de dieselprijzen kunnen hiervoor worden gebruikt. Een mooie oplossing om zo het bij ons weggeplukte geld te investeren.

Laad alle reacties (58)

Of registreer je om te kunnen reageren.