Home

Nieuws 17 reacties

Aanpak mestfraude speerpunt overheid

Den Haag - Mestfraude is dit jaar speerpunt van het ministerie van Economische Zaken. Een wetswijziging die per 1 januari inging, geeft de overheid een belangrijk instrument in handen om frauduleuze ondernemingen aan te pakken. "De mesthandel gaat het voelen dit jaar", zegt een woordvoerder van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Sinds 1 januari valt de Meststoffenwet onder de wet Bibob. Dit betekent dat Dienst Regelingen een registratie van een intermediair kan weigeren of schrappen als het bedrijf verdacht wordt van criminele activiteiten. Dijksma wil de controle op de mesthandel aanscherpen. Volgens een woordvoerder gaat Dienst Regelingen proactief aan de slag met mesthandelaren waarvan het vermoeden bestaat dat ze misbruik maken van hun registratie.

Sinds dit jaar moeten alle intermediairs zich registeren bij Dienst Regelingen. Een intermediair mag alleen meststoffen vervoeren als het bedrijf is geregistreerd bij Dienst Regelingen. Als er een vermoeden bestaat van misbruik of criminele activiteiten, onderzoekt het bureau Bibop dat valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, de onderneming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van strafrechtelijke informatie, politieregisters, belastingdienst en FIOD-ECD en informatie van inspectiedienst waaronder NVWA.

Door de inzet van de wet Bibob kan de overheid 'achter een onderneming' kijken en ingrijpen als een ondernemer die al eerder over de schreef is gegaan, opnieuw aan de slag gaat als intermediair, bijvoorbeeld door een nieuwe bv op te zetten.

Dijksma heeft volgende week overleg met Cumela, LTO en LTN over een vergaand pakket maatregelen om mestfraude aan te pakken. Het gaat om verbetering van monstername bij vaste mest en om de vaste inbouw van AGR-GPS-apparatuur op mesttransportmiddelen. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om intermediaire bedrijven aan te pakken op onevenwichtige aan- en afvoer van stikstof en om opslagen op effectievere wijze te registreren en te controleren.

Met Vlaanderen wordt gesproken over een overeenkomst voor gegevensuitwisseling over grensoverschrijdende mesttransporten.

Laatste reacties

 • info36

  Het is maar wat je verstaat onder criminaliteit en waar je als overheid de prioriteit op legt.Een winkelier in de buurt waar recentelijk een pistool op zijn hoofd werd gehouden wordt helemaal niets aan gedaan, aan dit soort zaken dus wel.

 • schoenmakers1

  als je iets met mest doet ben je bij voorbaat al verdacht

 • Ceas

  Het is goed te weten dat als je stront verplaats, je bij voorbaat al in de shit zit.

 • jordi 1455

  Er is 1 oplossing om de mestfraude helemaal uit te bannen en dat is die hele mestwetgeving af te schaffen, maar dat kost baantjes.

 • kuiken007

  dit klinkt CUMELA als muziek in de oren!!!

 • Agrifactor

  Stront aan de knikker

 • Peterh

  De fraudeurs verpesten het voor de hele sector. Nu legt de overheid iedereen allerlei regels en verplichtingen op om de fraudeurs aan te pakken. Bovendien staat de sector weer in een kwaad daglicht. Hoe lang gaan de fraudeurs door met het beschadigen van de sector?

 • wmeulemanjr1

  Mest is bijna vergif bij de overheid

 • schoenmakers1

  wordt radioactief afval ook met gps vervoerd, bemonsterd en gewogen?
  zou toch een beetje beter beveiligd moeten zijn als een waardevolle meststof

 • minasblunders1

  Peterh: welke fraudeurs? Als je door een fout in de mestwet een enorme hoeveelheid mest hebt die niet op papier staat maar er wel in werkelijkheid is, dan is het toch logisch dat je die niet voor veel geld gaat afzetten of verwerken? Die mest is er immers toch niet, dus daar ga je ook niet voor betalen.

 • John*

  tja zo lang 1 liter moet vertellen wat er in 36 ton mest zit...

 • alco1

  We weten allemaal dat de mestwet veel hiaten vertoont, maar alleen met duidelijke rekenvoorbeelden kun je iets bereiken.

 • kiepel

  EINDELIJK,eerst de zwarte meststroom nihileren en dan komt er vanzelf meer gebruiksruimte. Handhaven is nog belangrijker dan het maken van regels.

 • minasblunders1

  Kiepel, die zwarte meststroom zal er blijven zolang het ministerie van onkunde door blijft gaan met dit domme telwerk in de mestwet.

 • info36

  Dat er bij enkele reacties de prioriteit bij de mest ligt en niet bij echte zaken is tenenkrommend.

 • landboer

  Als Cumela roept dat 40% van de mest die eigenlijk verwerkt moet worden illegaal weggewerkt wordt gaan in Den Haag natuurlijk alle alarm bellen rinkelen

 • Peterh

  Minasblunders1: wat bedoel je met 'een enorme hoeveelheid mest'' ?

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.