Home

Nieuws 437 x bekeken

Waterschap: dijken en duinen Zeeland veilig

Middelburg – De dijken en duinen in Zeeland zijn volgens het Waterschap Scheldestromen prima in orde. De organisatie neemt dan ook nadrukkelijk afstand van het televisieprogramma RTL Nieuws dat dinsdagavond meldde dat de zeeweringen in Zeeland jaren zijn verwaarloosd. Een groot deel van de provincie ligt onder de zeewaterspiegel.

RTL Nieuws baseert zich op het rapport "Beheer Oosterscheldekering nader bekeken" van Rijkswaterstaat, dat ze zou hebben ingezien. Het waterschap zegt dagelijks te werken aan het beheren en onderhouden van de waterkeringen in Zeeland en het versterken van dijken en duinen in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma en het project herstel steenbekledingen. Het waterschap zegt de veiligheid van dijken en duinen nauwlettend in de gaten te houden door middel van peilingen en periodieke visuele
Jaarlijks worden alle vooroevers van de primaire waterkeringen in Zeeland door het waterschap gepeild. De resultaten hiervan worden verwerkt in een rapportage. Als uit de peilingen blijkt dat er iets moet gebeuren, wordt dit onmiddellijk besproken met het Rijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.