Home

Nieuws

Uitstoot broeikasgas uit veehouderij kan ver omlaag

Rome - De uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij kan met een derde worden teruggebracht, zonder in te grijpen in de veestapel.

Dat staat in een rapport van wereldvoedselorganisatie FAO over de bijdrage van de veehouderij aan de uitstoot van broeikasgassen. De FAO zegt dat er wel snel actie moet worden ondernomen. "Politieke wil, beter beleid en het belangrijkste: gezamenlijk ingrijpen is nu nodig", zegt topman Ren Wang van de FAO.

Het FAO-rapport is gebaseerd op analyses van Wageningen Universiteit, het Zweedse instituut voor voeding en biotechnologie (SIK), en de Amerikaanse universiteiten van Colorado en Pennsylvania.

Uit het rapport blijkt dat de veehouderij verantwoordelijk is voor ongeveer 14,5 procent van de totale uitstoot van de door menselijk toedoen veroorzaakte broeikasgassen. Een eerder rapport van de FAO (Livestock's Long Shadow, 2006) schatte de bijdrage vanuit de veehouderij aan het broeikasgasprobleem nog op 18 procent.

De belangrijkste bijdrage binnen de veehouderij komt van de rundvleesproductie (41 procent), gevolgd door de melkveehouderij (21 procent). De pluimveeindustrie en de varkenssector zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 8 en 9 procent van de uitstoot in de veehouderij.

Inzoomend op de rundveehouderij blijkt de grootste bijdrage te komen uit de voerproductie en de verteringsprocessen bij herkauwers. Over het geheel genomen is ongeveer 20 procent van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt door het energiegebruik in de sector.

Henning Steinfeld van de FAO zegt dat een vergelijking is gemaakt tussen veehouders en veehouderijsystemen in dezelfde regio's. Met gebruikmaking van de best beschikbare technieken, is het mogelijk 30 procent minder uitstoot van methaan (CH4), lachgas (N2O) en kooldioxide te realiseren.

In het rapport wordt een aantal voorbeelden genoemd van opties voor vermindering van de methaanuitstoot in de rundveehouderij. Een daarvan is toegespitst op de melkveehouderij in geïndustrialiseerde landen. Toepassing van lijnzaad- of katoenzaadolie in het melkveerantsoen zou bij hoog productieve koeien een daling van de methaanuitstoot kunnen bewerkstelligen. Ook anaerobe mestverwerking van een deel van de mest, kan de uitstoot verminderen. Verder is het mogelijk het energieverbruik op de boerderij en in de verwerkingsketen te verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.