Home

Nieuws 4 reactieslaatste update:4 sep 2013

Toezicht NVWA schiet nog altijd tekort

Den Haag – Het toezicht op slachthuizen is beneden de maat. Vijf jaar na de uiterst kritische rapporten van Hoekstra en Vanthemsche over het functioneren van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zijn veel problemen nog altijd niet opgelost.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) eist binnen een halfjaar beterschap. Uit onderzoek van voormalig VWA-topman Rob Dortland blijkt dat toezicht en handhaving in met name kleine en middelgrote slachterijen structurele tekortkomingen kent. Zo worden overtredingen niet altijd gezien, of als zodanig onderkend. En als dat wel het geval is, blijft sanctionering soms achterwege. Volgens de opstellers van het rapport is er dan ook sprake van ‘te weinig handhavingsattitude’.

Maar er is nog meer aan de hand. Zo is de communicatie tussen inspecteurs van de NVWA en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) onvoldoende, en maakte de eerste organisatie te weinig gebruik van gegevens van de tweede. Daarnaast is er bij de NVWA geen centrale supervisie op de eigen medewerkers en is de interne overlegstructuur gebrekkig. “Er mankeert duidelijk iets aan de aggregatie van bevindingen op de werkvloer naar het managementniveau”, aldus het rapport.

Nagenoeg al deze conclusies zijn in 2008 ook getrokken door Rein Hoekstra en Piet Vanthemsche in twee studies naar het functioneren van wat toen nog de VWA heette. Dat leidde destijds tot grote politieke ophef en beloften tot beterschap van toenmalig minister Gerda Verburg. Zij zegde de Tweede Kamer toe de problemen op te lossen tijdens het fusieproces met de Algemene Inspectie Dienst en Plantenziektenkundige Dienst, waar Dortland overigens nauw bij betrokken was.

Maar dat is niet gelukt, concludeert Dijksma nu. Zij wil daarom de organisatie van het toezicht op slachthuizen herstructureren. De capaciteit bij de NVWA moet bovendien omhoog en om dat te realiseren worden de tarieven die aan het bedrijfsleven worden doorberekend kostendekkend. Ten slotte moet de handhavingscultuur beter, wat neerkomt op eerder optreden bij misstanden in de vorm van boetes of stillegging van het bedrijf. Dijksma wil dat deze maatregelen binnen zes maanden worden ingevoerd. De voortgang van dat proces wordt per kwartaal gemeten.

Laatste reacties

 • w v gemert

  PvdA oplossingen liggen altijd in meer ambtenaren in te zetten (niet voor haar de eerste keer), en de belastingen verhogen . Het resultaat zal zijn nog meer varkens levend de grens over, verlies van werkgelegenheid, meer geld nodig voor uitkeringen, belastingen verhogen en de cirkel is rond. Ik stel voor om het in Nederland het toezicht uit te voeren zoals Europa het voorschrijft, niet meer en niet minder. Waarschijnlijk zal zij de kosten gaan verhalen op de slachthuizen en als voor hen dezelfde (hoge) tarieven gelden als voor primaire sector dan gaat opnieuw de concurrentiekracht van de slachthuizen omlaag.

 • drientje

  Willie, waar maak je je druk om. Onze regering weet precies wat goed voor ons is, en daar hoort een goede controle ook bij. Blijf gewoon met Rutte mee lachen.

 • somporn

  Ze hebben zelf de zaken niet voor elkaar (NVWA),maar willen een bedrijf wel berispen.Zorg dat ze zelf eerst de zaken op orde hebben.

 • krulsaart

  WIJ gaan meer mensen aan een baantje helpen en JULLIE gaan dat betalen. Ging dat bij ons ook maar zo gemakkelijk....

Of registreer je om te kunnen reageren.