Home

Nieuws 1774 x bekeken 4 reacties

SGP: geen mestverwerking bij verantwoorde mestafzet binnen 15 kilometer

Den Haag – SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf pleit voor een vrijstelling van de verwerkingsplicht van dierlijke mest voor boeren die de mest binnen een straal van 15 kilometer verantwoord kunnen afzetten bij een akkerbouwer.

Eerder werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen die pleit voor ontheffing van de mestverwerkingsplicht voor boeren die de mest binnen 30 kilometer verantwoord konden afzetten bij akkerbouwers. De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker raadde deze motie in december 2011 stellig af, omdat het de bijl aan de wortel van de verwerkingsplicht zou zijn. Door de mestverwerkingsplicht overdraagbaar te maken is er volgens de het ministerie wel ruimte gekomen voor ondernemers om de mest in gebieden met veel akkerbouw toch niet te verwerken maar op bouwland uit te rijden.
Nu stelt de SGP een nieuwe afstandsnorm voor.  “Via aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld door een bepaalde mate van grondgebondenheid, moet voorkomen worden dat de verwerkingsplicht uitgehold wordt”, aldus de SGP.

De partij pleit tevens dat veebedrijven die uitbreiden hun extra mest volledig moeten verwerken. “Hierdoor kan het generieke verwerkingspercentage iets naar beneden bijgesteld worden en wordt de oplossing van het mestprobleem meer neergelegd bij de bedrijven die de druk op de mestmarkt toe laten nemen.”

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de nieuwe mestwet. De druk op deze wet is hoog, omdat deze per 1 januari 2014 van kracht moet worden, terwijl na de behandeling in de Tweede Kamer ook nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld.

Laatste reacties

 • peter1939

  toch blij dat ik al jaren sgp stem....je weet wat je hebt

 • Boertje22

  De constante factor, en de partij om als boer op te stemmen.

 • Mels

  Is wel leuk bedacht,maar hoe krijgen we dan bv varkensmest in het noorden????

 • wmeulemanjr1

  wat is nu 15 kilometer als je middenin een weidegebied zit?

Of registreer je om te kunnen reageren.