Home

Nieuws 2042 x bekeken

Rechter dwarsboomt vooruitlopen op wijziging landbouwvrijstelling

Leeuwarden - De Leeuwarder rechtbank heeft geen goedkeuring gegeven aan de manier waarop accountantskantoor Accon AVM zijn klanten laat vooruitlopen op een mogelijke wijziging van de landbouwvrijstelling. Dat blijkt uit een uitspraak die deze week is gepubliceerd.

Volgens de rechterlijke uitspraak is mogelijk in vierduizend gevallen gebruik gemaakt van de methode, waarbij de actuele waarde en niet de boekwaarde van agrarische grond  in de belastingaangifte komt. Door deze manier van boeken vermijdt de belastingplichtige in de toekomst een hoge aanslag bij de beëindiging van het bedrijf of verkoop van de grond, als tegen die tijd de landbouwvrijstelling is afgeschaft.

In de landbouwvrijstelling is geregeld dat gerealiseerde winst op landbouwgrond onder bepaalde voorwaarden wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Het accountantskantoor en de belastingdienst hebben afgesproken dat ze de zaak tot bij de Hoge Raad uitprocederen, om een principe-uitspraak te krijgen. De gebruikte methode heeft op dit moment geen financiële gevolgen voor belastingdienst of belastingplichtige. De mogelijke gevolgen worden pas merkbaar als de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft of veranderd - en dan alleen nog bij verkoop van de grond.

Over de correctie van de aangiftes zijn tussen de belastingdienst en de accountants afspraken gemaakt, zodat dat eenvoudig kan gebeuren, meldt Accon AVM.

Of registreer je om te kunnen reageren.