Home

Nieuws 2499 x bekeken 20 reacties

'Provincies weigeren op te draaien voor extra ganzenschade'

Arnhem - De provincies hebben geen geld beschikbaar voor extra vergoeding van schade door overwinterende ganzen als gevolg van de invoering van het ganzenakkoord. Dat zegt de Gelderse gedeputeerde voor het landelijk gebied, Jan Jacob van Dijk. Hij schaart zich hiermee achter zijn Overijsselse collega Hester Maij die zich hier al eerder over uitliet.

Van Dijk zegt dat de provincies in de onderhandelingen altijd de nadruk hebben gelegd op de noodzaak van schadebestrijding. "Als je het seizoen waarin je ganzen bestrijdt inkort, wordt het moeilijker om de schade binnen de perken te houden." Maar hij ziet dat niet als verantwoordelijkheid van de provincie. "Wij weigeren op te draaien voor extra schade als gevolg van inperking van de periode van bestrijding." Van Dijk geeft boeren en jagers die bezwaar hebben aangetekend tegen het verbod op afschot weinig kans.
Van Dijk ziet het akkoord van zeven organisaties en de provincies als een totaalpakket. Maar in het feit dat de rustgebieden nog niet zijn begrensd, ziet hij geen aanleiding het akkoord niet of later in te voeren. Boeren die willen weten waar ze precies aan toe zijn, verwijst hij naar de G7-partners.

Deze maand zijn onderhandelingen gaande tussen de G7, waaronder LTO, en de provincies, verenigd in het IPO. Van Dijk is daar zelf niet bij betrokken. Het is de bedoeling dat het ganzenakkoord op 1 november ingaat, wat betekent dat ganzen in de winter grotendeels met rust gelaten moeten worden.

Laatste reacties

 • somporn

  Dan de schade maar beperken en de goedkoopste maatregel is:
  het jachtgeweer

 • PetervanKempen

  Langzaam maar zeker begint het hele G7 gebouw weg te zakken in het moeras van niet nagekomen eigen acties en niet aanwezige financiering.
  In de tekst is denk ik even wat fout gegaan. Een gedeputeerde als de heer van Dijk zal zich niet uitlaten over een bezwaar procedure tegen beleid van de provincie waar hij zelf gedeputeerde is, hoop ik tenminste, want een politicus moet blijk geven van onbevoordeeld bestuur. De procedure zelf is een poging het afschot op oud graslanmd in de winter juist te behouden, als de hr van Dijk stelt dat inperking juist van dat afschot niet conform de doelstellingen is van de IPO en de G&, valt hij daarmee IPO als tweede gedeputeerde openlijk af en zegt hij eigenlijk dat het G7 akkoord een verkeerd findament heeft in dat verbod op afschot in de winter.
  En dat is ook zo, daar zit em de crux. Dus, heer van DIJK, Geef afschot buiten de gedoog- en rustgebieden vrij op de oude ontheffing , minimaal van 1-11 tot 1-04 van het volgend jaar, en trek het aangepast besluit in Gelderland in waartegen nu bezwaar is gemaakt door de boeren en de NOJG, voordat de rechter dat van u afdwingt, en we kunnen aan de slag.

 • info36

  Ze komen duidelijk niet aan zijn boterham, anders zou meneer van Dijk wel anders piepen. Wat leven we toch in een gestoord land.

 • jaap castricum

  de heer van dijk begrijp nog steeds niet dat de wereld veranderd is vijanden van soorten vogels zijn er niet meer gelijk als vijanden voor de vossen en reigers, duin en weidenvogels zijn en worden uitgemoord door teveel roof dieren, zo worden boeren benadeeld door een teveel aan ganzen , als de overheid verboden oplegt dan moeten zij de gevolgen van die verboden ook dragen, of indien de natuur in botsing komt met onze samenleving daar corrigerend in op treden

 • Gijs Gans

  11 gedputeerden waren tegen sluiting van de winter afschot het was enkel LTO die bij monde van de heer de Koeier op 4 dec 2012 een deal sloot met het ipo over 12,5 miljoen schade vergoeding 10 miljoen van het rijk en 2,5 miljoen opgehoest door LTO wat de leden niet weten nou moest lto weer met 4 ton over de brug komen weer leden geld lto leden wordt wakker en roep u bestuurders ter verantwoording zij kunnen er niet alles aan doen want ze worden elke keer niet van info voorzien van de heer de koeier. enhij is zo blij met zijn baantje dat het leden en niet leden belang niet meer van belang is. winterafschot moet er gewoon weer bij komen eerst maar eeens zien wat er van de hele g7 terecht komt

 • PetervanKempen

  Langzaam maar zeker begint LTO te beseffen dat ze steeds dieper in het moeras van de dierenbeschermers en hun nooit voldoende ganzen knuffel beleid in de winter worden gezogen.De hier vertelde informatie van @Gijs Gans geeft daarvoor bewijs, ook in de LTO brokkelt het draagvlak verder af. Niemand gelooft meer dat er 130% betaald zal worden, deze financiele lokker van Vogelbescherming en de IPO om boeren die geen LTO lid zijn evengoed door de LTO tot ganzen voeders te degenereren is echter al bijna geslaagd. Wat de NMV en de NOJG in gelderland doen, is proberen tegen te houden dat door het gesjoemel en stiekem snel veranderen van ontheffingen de rechten van boeren en hun jagers om schade te bestrijden in de winter worden weggenomen. Als de Hr van Dijk vindt dat er meer ruimte moet zijn voor schade bestrijding en ganzen reductie, wat natuurlijk zo is, hoe kan ie dan zeggen dat het G7 plan door moet gaan?
  Dat kunnen alleen politici denk ik, een ding zeggen en het ander doen.

 • neo1966@live.nl

  Gewoon zelf maatregelen nemen
  Overheid doet niets dan regels opleggen en ons opzadelen met de kosten

 • veenboer

  Schadevergoeding!!! het is te zot voor woorden een dingetje niet goed op papier wel de schade geen vergoeding en geen vreten voor het vee!!! je zou ze toch.....

 • Leo van Malsen

  En dan nog: Al zou de vergoeding van 130% erdoor komen (binnen de rustgebieden) dan nog is het een sigaar uit eigen doos, want: de huidige hectare vergoeding is eraf en daarnaast moet van de 130% nog een afdracht worden gedaan aan de ANV omdat het IPO geen zaken wil doen met individuele boeren. Je bent dus als boer ook nog eens verplicht je aan te sluiten bij een ANV omje geld te kunnen krijgen al heb je de grootste ruzie met die ANV. En dan mag je hen betalen en dat kost dan weer zo'n 30% (?) van je onkostenvergoeding die uberhaupt de kosten al niet dekte.

  Massaal bezwaar aantekenen en laten zien dat boeren helemaal niet achter deze snode plannen staan zodat de politiek zich niet kan verstoppen achter het toverwoord draagkracht. En al zegt de gedeputeerde dat dit weinig kans maakt: Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn. Dat staat bijvoorbeeld met zoveel woorden in de statenstukken van veel provincie's te lezen. In het geval van de Provincie Friesland staat dit op blz 25, het staat er vast ook bij andere provincie's in. Zou toch goed zijn als iedereen zicht roerde.

  Wat ik ook heel sterk vind is dat de NMV en de NOJG (als enige jagersvertegenwoordiger) een bezwaren procedure hebben gestart tegen dit besluit. Het zou mooi zijn als boeren dit individueel kracht bij zouden zetten. In Friesland gingen ruim 200 boeren u al voor, wie volgt?

 • PetervanKempen

  Laten we elkaar geen mietje noemen: Elke jager die een jachtveld heeft met overblijvend grasland wordt gedupeerd door de sluiting van afschot wegens schade bestrijding van ganzen zoals de Vogelbescherming in G7 heeft afgedwongen en zoals de IPO slaafs door voeren wil. het IPO wil gewoon de kosten voor de ongelimiteerde ganzen opvang niet meer vergoeden en gebruikt het G7 akkoord als alibi. Boeren zijn altijd de piel van het ganzen bord. Zo simpel is het.

 • PetervanKempen

  Sorry: het gaat om dupering wegens sluiten afschot IN DE WINTERMAANDEN NA 1/11 as!! Dat heeft denk ik inmiddels elke leek wel door. Praten over zomerganzen is gewoon een afleidingsmanouvre, want de meeste schade is nog steeds in de WINTER. Als het IPO echt geen geld heeft moeten ze dus IN DE WINTER MINDER GANZEN EN MINDER SCHADE nastreven. Moeilijk? Denk het niet.

 • low1

  Waarom zou ik als individuele boer veel schade moeten ondervinden omdat LTO met een stel Ganzen-fetischisten een deal sluit om deze laatste club het naar de zin te maken? Tegen al die organisaties en instanties zou ik zeggen 'Koop of huur zelf land, dan kun je ermee doen wat je wilt !' En laat anderen gewoon met rust. Waarom moeten ganzen wel rust hebben en een ondernemer niet ?

 • Mels

  Omdat ie ondernemer is in een land wat het liefst alle ondernemers de grens over jaagt om van de prachtige landschappen een groot park te maken en allemaal van een uitkering te genieten in dat park. Alleen vergeet men even te bedenken waar het geld voor dat park en de uitkeringen vandaan moet komen.

 • japke33

  @ Gijs Gans, de meeste LTO leden, liggen in een diepe slaap, vol vertrouwen, dat hun bestuurders het beste met de boeren voor hebben. Maar die tijd is al lang geweest. Denk dat de meeste boeren te laat wakker worden, om ze ter verantwoording te roepen.

 • herijgers-naalden

  welke idioot is er nog lid van LTO ???

 • somporn

  Ze hebben in Den Haag niet door dat er eerst geld verdient moet worden voordat men kan uitgeven.Hoe meer men de ondernemer dwars zit,des te meer er tussenuit gaan.Het wordt hoog tijd dat men in NL eens wakker wordt dat het zo niet langer door kan gaan.

 • PetervanKempen

  Als jullie echt boer zijn wil ik vragen een postzegel te besteden aan alle bezwaarschriften en verzoeken om schade op gras wel te mogen bestrijden die er in omloop zijn. Na gelderland is er nu een Fryslan een dergelijk Voorstel de art 68 ontheffingen aan te passen aan de eis van de vogelknuffelaars.
  Het beste signaal is altijd nog dat er zeker 15% friese boeren al via een brief lieten weten weer in de winter ganzen te willen (laten) afschieten op hun grasland en dat ze hun eigen lot willen bepalen inzake bedrijfsschade door wild. De postzegel voor zo een std bezwaar maakt de boodschap alleen maar duidelijker. LTO is NIET de sprekbuis van boeren en er is GEEN draagvlak voor die G7 plannen ganzen te mesten en te lokken in de winter.
  En TERECHT.

 • J@gertje

  Het hele G7 akkoord spat als een zeepbel uit elkaar.
  Ik ga er van uit dat de gans straks op de wildlijst komt te staan.
  De schade wordt immers alsmaar groter en het geld is op.
  Zoals Peter van Kempen al gezegd heeft, maak als boer zelf bezwaar tegen dit wanbeleid en blijf het probleem onder de aandacht van de overheid houden.
  Van LTO hoef je niets te verwachten.

 • PIETER123

  Ach het gaat hier alleen om geld.Stel dat straks bij Schiphol een horde zomerganzen op zoek zijn naar voedsel.(Graanoost is dan het moment) Dan is de ramp niet te over zien de toename van ganzen is niet meer normaal.Dus het wordt link om nog te vliegen in Nederland met dit beleid.Echt weer politeik die niet durft te kiezen en zaken voor zich uitschuift.Wat is er mis dat boeren en jagers een vergunning van afschot aanvragen.Een gans in de straal moter van een F16(JSF)kost meer geld.Dat zal wel weer onder de pet worden gehouden.
  Wat doet LTO nog bij de G7 ga niet zelf de schade afhandelen op jullie kantoor dat is niet gezond.Dat is een belang is voor het onderhandelen met geoefende onderhandelaars van natuurclub niet gezond.Twee petten geeft altijd gedoe.

 • PetervanKempen

  @Pieter123, Klopt helemaal: het G7 plan is door IPO op basis van GELD gekozen. Als er op basis van BEHEER was gekozen werd juist de afschot op winterganzen bevorderd. Helaas, er zitten mensen met niet twee , maar drie vier of vijf petten op in de GF7 en in de FBE's dan krijg je geen goede besluiten. bovendien is de meerderheid van die functies diern knuffelaars, en de regerende instituten LTO en KNJV die verkopen hun leden nog makkelijker aan de dierenliefhebbers als aardappels.
  Als jullie de kans krijgen ,binnenkort in Friesland, besteed dan een postzegel aan een bezwaar schrift zowel jagers als boeren. Het staat nu al vast dat er GEEN DRAAGVLAK is bij Boeren en jagers, en de LTO zit er niet terecht namens boeren dingen af te spreken.
  bezwaarschriften (die een postzegel kosten) zijn met 250 stuks, net als de eerder verzonden aanvraag afschot winter brief door boeren alleen al in friesland, een bewijs ervan.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.