Home

Nieuws 4 reacties

Meningsverschil over dierrechten

Den Haag - Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over dierrechten.

Voorafgaande aan het debat over de nieuwe mestwet laat Helma Lodders van de VVD weten geen voorstander te zijn van het in standhouden en uitbreiden van dierrechten. De VVD vindt dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te groeien. “Daarnaast bevat het wetsvoorstel voldoende waarborgen om de veestapel in relatie tot de geproduceerde mest in toom te houden en zijn er al voldoende instrumenten beschikbaar in de ruimtelijke ordening om te sturen op dieraantallen”, aldus Lodders. Ze vindt dat er sprake is van een onbetrouwbare overheid als wordt vastgehouden aan dierrechten.

Sjoera Dikkers van de PvdA vindt dat er voorlopig dierrechten moeten blijven. De partij is bezorgd over groei van de veehouderij zonder dat daar regionaal draagvlak voor is. De politica wil een goed debat in de Tweede Kamer voordat de dierrechten worden afgeschaft. Dit zal gebeuren bij koninklijk besluit, in plaats van dat hier een vaste datum voor staat. Veebedrijven mogen uitsluitend groeien als er draagvlak voor is, vindt Dikkers. Bedrijven moeten aantoonbaar iets extra’s doen om uit te mogen breiden en er mag geen gevaar zijn voor de volksgezondheid, het bedrijf moet inpasbaar zijn in de landelijke omgeving en het moet goed zijn voor het milieu, natuur en dierenwelzijn. Haar standpunt lijkt hiermee op de werkwijze zoals de provincie Noord-Brabant heeft.

Zowel VVD als PvdA zijn bezorgd over de controle en handhaving van de regelgeving op mestgebied. Dikkers is bezorgd of de NVWA dit wel aan kan. Lodders roept staatssecretaris Sharon Dijksma op om meer prioriteit te leggen bij fraudebestrijding. “Elke keer krijg ik van boeren de vraag waarom er een wet wordt opgetuigd terwijl de fraudeurs hun gang kunnen gaan”, zegt Lodders. “Fraude kom je niet tegen, maar spoor je op”, vindt Lodders.

Het debat over de mestwet vindt dinsdagavond plaats.

Laatste reacties

 • Annebel

  Goed Bezig PVDA, Dat deze niet agrarische partij beter zijn verstand gebruikt dan de VVD vind ik buitengewoon kwalijk. Voortaan is PVDA mijn partij!

 • Mozes

  Annebel, wat vind je van de supermarktoorlog die de boeren dwingt om nog goedkoper ( grootschaliger) te produceren. Welk standpunt heeft de PvdA hierover en wat denkt men hier aan te doen?

 • pepper1

  Ik denk dat er Quotum gerelateerde dierrechten komen

 • probe14

  Vvd heeft vertrouwen in de sector en wil geeneens denken aan scenario als mestverwerking niet lukt en er toch te veel mest komt. Ongelooflijk dat dit geluid uit den Haag komt. Allemaal lobbywerk van lto en zuivelindustrie.
  Zo fout!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.