Home

Nieuws laatste update:15 nov 2013

Meldpunt voor knelpunten vergunning mestverwerking

Den Haag – Er komt een meldpunt voor ondernemers die problemen hebben met het verkrijgen van een vergunning voor een mestverwerkingsinstallatie.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw bekend gemaakt tijdens een debat in de Tweede Kamer over het nieuwe mestbeleid. Hoewel er in de nieuwe mestwet een verplichting komt voor mestverwerking, kampen veel ondernemers met problemen bij het verkrijgen van een vergunning voor dergelijke installaties. Dijksma wil deze problematiek vlot trekken door een centraal meldpunt in te richten, samen met het Inter Proviniciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),  Unie van Waterschappen (UvW) en LTO.  De overheden en organisaties gaan bij knelpunten samen kijken hoe het beste een oplossing kan worden gevonden. Dit gebeurt in een landelijke werkgroep. “De oplossing wordt via InfoMil verspreid en komt daarmee voor alle aanvragers en vergunningverleners beschikbaar”, vertelt Dijksma. Naast het ministerie van Economische Zaken is ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken bij het meldpunt.

Kamerleden zijn bezorgd over de vergunningverlening, omdat deze moeizaam loopt. Dijksma wijst er op dat naast het nieuwe meldpunt de mestverwerking opgenomen in de Crisis- en herstelwet met het oog op het verkorten van doorlooptijd en beroepsprocedures.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu zet zich tevens in voor het vormen van een convenant met IPO, VNG, en Unie van Waterschappen, met als doel het verkorten van de periode tussen het ontstaan van een initiatief voor mestverwerking en het verlenen van een omgevingsvergunning en een waterwetvergunning voor deze installatie, zonder dat dit ten kostte gaat van de kwaliteit van de leefomgeving.  Het is nog niet duidelijk of IPO, VNG en UvW dit convenant willen steunen.

Wilt u meer weten over mestverwerking? Ervaringen delen met collega's of vragen stellen aan deskundigen? Ga naar het thema Mest en Mestverwerking op Boerderij Connect.

Of registreer je om te kunnen reageren.