Home

Nieuws 761 x bekeken

Marktaandeel BBL op grondmarkt verder gedaald

Den Haag - Het marktaandeel van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is in 2012 opnieuw gedaald. In 2012 kocht BBL nog 1.821 hectare, 9 procent van het totaal. In 2011 was BBL goed voor 13 procent van de verkochte hectares, in 2009 was dat nog 26 procent. Dat blijkt uit de grondprijsmonitor 2012 van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) die staatssecretaris Dijksma van EZ naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het lage marktaandeel van BBL wordt verklaard door ‘forse bezuinigingen op het natuurbeleid’ en een afwachtende houding van provincies door onzekerheid over het natuurakkoord tussen rijk en provincies. Het marktaandeel van BBL is het hoogst in Westelijk Holland, 58 procent in 2012 tegen 35 procent in 2011. BBL kocht geen grond in de Noordoostpolder, overige IJsselmeerpolders, noord Noord-Holland, het Weidegebied Utrecht en het Veehouderijgebied in Utrecht.

In totaal is in 2012 20.464 hectare verkocht voor een gemiddelde prijs van 49.575 euro, in 2011 was dat 20.503 hectare voor gemiddeld 48.328 euro. In 2012 komt de prijsstijging uit op 3 procent ten opzichte van 2011. De prijsstijging is afgevlakt, de gemiddelde stijging vanaf 2009 is 2 procent, in de periode 2005 tot en met 2009 was de stijging jaarlijks nog 10 procent. Regionaal zijn de verschillen groot. In het noorden lagen de grondprijzen in 2012 tussen de 35.000 en 40.000 euro. In het midden en oosten was sprake van een stabiele situatie, de hoogste prijzen werden hier betaald in Flevoland met 64.000 in de Noordoostpolder en 74.000 in overig Flevoland. In het zuiden stegen de grondprijzen voor het derde achtereenvolgende jaar en varieerden tussen 50.000 en 65.000 euro per hectare. De situatie rond de grote steden is sterk verschillend.

Dat de grondprijs ondanks de economische situatie niet is gedaald ligt volgens DLG aan meerdere factoren. De agrarische sector heeft goede jaren achter de rug, banken zijn bereid krediet te verstekken aan bedrijven in de grondgebondensectoren met een hoog eigen vermogen in de vorm van grond en gebouwen en ook speelt de afschaffing van het melkquotum in 2015 een rol. Volgens DLG is voor uitbreiding van productie geen quotum meer nodig en dat maakt grondaankoop voor schaalvergroting aantrekkelijker.

BBL betaalde in 2012 met 50.258 1 procent meer dan gemiddeld, in 2011 betaalde BBL 2 procent onder het gemiddelde. BBL betaalde in 2012 ten opzichte van de gemiddelde prijs het meest in Drenthe (113 procent) en het minst in de Westelijke Veluwe (71 procent).

Of registreer je om te kunnen reageren.