Home

Nieuws

Limburgse gouverneur: tijd voor coöperatie 2.0

Heythuysen- De Limburgse gouverneur Theo Bovens vindt dat er een coöperatie 2.0 moet komen. "Niet alleen met samenwerking tussen boeren onderling, maar ook met andere partijen." In dat geval krijgen boeren van hem alle ruimte.

Ga de dialoog aan en dan staat de provincie paraat voor u. Dat was de kernboodschap die Bovens de leden van het LAJK meegaf tijdens hun startbijeenkomst voor het nieuwe vergaderseizoen.

De gouverneur sprak over internationalisering en over kansen van boeren in deze grensprovincie. Hij drukte meteen de hoop de kop in om iets te kunnen doen aan het verschil in wetgeving waarmee grensboeren vaak te maken hebben. "Ik weet dat u roder dan rode diesel kunt aanlopen van de Haagse accijnsmaatregel die een gat in uw portemonnee brandt en niet in die van uw Belgische buur." Maar hij benadrukte dat nationale wetgeving niet is te veranderen. Wel beloofde hij in den Haag op de deur te blijven timmeren telkens wanneer wetgeving ongunstig uitpakt voor de grensgebieden.

Los van beperking als gevolg van nationale wetten, krijgen boeren in Limburg wat hem betreft alle ruimte, mits hun plannen duurzaam zijn en maatschappelijk geaccepteerd. Voor dat laatste moeten ze wel zelf zorgen. Deze trend is ook in andere provincies al ingezet. De gouverneur achtte het bewezen dat boeren goed zijn in het aangaan van samenwerkingsverbanden. "Dat heeft het succes van coöperaties wel bewezen." Nu moet er volgens hem een 'soort van coöperatie 2.0 komen die niet alleen samenwerking creëert tussen boeren onderling maar ook tussen boeren en natuurorganisaties, dierenliefhebbers en buren'.

Bovens omschreef de noodzaak van draagvlak met het maken van een film. "Een regisseur kan alleen een goede film maken als hij zijn acteurs kan uitleggen wat hij voor ogen heeft."

Of registreer je om te kunnen reageren.