Home

Nieuws 1029 x bekeken 1 reactielaatste update:19 sep 2013

Landbouwsteun als aandeel inkomen toegenomen

Brussel – Landbouwsteun maakte in de Europese Unie in 2012 20 procent uit van de bruto-inkomsten van agrariërs, een fractie meer dan in 2011. Dat meldt de Oeso, een samenwerkingsverband van 34 landen, in een jaarlijks rapport over landbouwbeleid.

De gemiddelde 'producer support estimate' (PSE) voor het Oeso-gebied plus belangrijke opkomende economieën nam toe van een historische bodem van 15 procent in 2011 toe tot 17 procent.
De stijging van de steunquote hangt goeddeels samen met gedaalde prijzen voor agrarische grondstoffen. Frank van Tongeren, hoofd van de beleidsdivisie voor handel en landbouw van Oeso, spreekt toch van een duidelijke liberaliseringstrend over de langere termijn. “Dat geldt wel meer voor de economisch meer ontwikkelde Oeso-landen dan voor opkomende economieën, waar de trend minder duidelijk is. Sterker, in veel gevallen lijkt het of de landen met weinig steun deze verder afbouwen, terwijl landen met veel steun ook meer steun geven.”
De cijfers tonen dat de EU bij het terugdringen van landbouwsubsidies grote sprongen heeft gemaakt. In 2003 bedroeg de PSE nog een kleine 34 procent. In de EU bestaat ook in vergelijking met andere landen de steun voor een groot gedeelte, ongeveer de helft, uit betalingen die los staan van de huidige productie of arealen – die Oeso als minder schadelijk ziet. De EU laat zich wat betreft het aandeel meest schadelijke steun nu vergelijken met de Verenigde Staten, waar in het verleden het aandeel een veelvoud van het VS-cijfer was.
Toch waarschuwt Van Tongeren dat de 'vergroening' van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals afgesproken in juni 'geen fundamentele wijziging van beleid' betekent. De implementatie bepaalt of het koppelen van steun aan milieudoelen de EU echt liberaler maakt. Van Tongeren is ook bezorgd over de Amerikaanse 'Farm Bill', omdat deze tendeert naar meer in plaats van minder steun voor brede weersverzekeringen. "Als een risico door de markt zelf kan worden opgevangen middels een verzekering, beperk je dan als overheid tot ingrijpen bij specifiek omschreven catastrofes."
In de ogen van de liberaal-georiënteerde Oeso bleven de grootste zondaars in 2012 Noorwegen, Zwitserland en Japan en Zuid-Korea. In deze landen maakt steun meer dan 55 procent van het bruto-inkomen van boeren en tuinders uit. IJsland volgt met een PSE van 48 procent. Opvallend is dat in al deze landen het aandeel steun in het inkomen nog toenam. Het betreft zonder uitzondering landen zonder een groot agrarisch potentieel, waar de boerenstand bij volledige marktwerking goeddeels zou verdwijnen.
Brazilië daalde het percentage onder de 5 procent terwijl van de Oeso-landen zuivel- en baconexporteur Nieuw-Zeeland met een percentage dichtbij de 0 procent het meest liberaal was, nog voor buurland Australië en Chili.

Eén reactie

  • koestal

    De VVD wil de EU steun afschaffen ,ze denken zeker dat alle landen dat doen,ze hebben het dan goed mis !

Of registreer je om te kunnen reageren.