Home

Nieuws 8147 x bekeken 29 reacties

Kamer mag meepraten over dierrechten

Den Haag – De Tweede Kamer mag meebeslissen of dierrechten blijven of niet. Dat is het resultaat van het debat over de nieuwe mestwet. Op verzoek van D66 en Christenunie zei staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw bereid te zijn met de Kamer in debat te gaan over het besluit of dierrechten geschrapt kunnen worden of niet.

In het oorspronkelijke plan zou dit per Koninklijk Besluit gebeuren, waardoor de procedure niet meer via de Kamer gaat.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Wageningen UR werken aan een ex-ante rapport waarin wordt beoordeeld of er voor komende jaren voldoende mestverweking is om dierrechten te laten vervallen en melkveerechten niet hoeven worden ingevoerd. Dijksma verwacht dit rapport met een kabinetsvisie in november naar de Tweede Kamer te sturen, waarna het debat volgt.

De dierrechten zorgen voor grote verdeeldheid in de Kamer. VVD, CDA, SGP en PVV willen de rechten afschaffen omdat ze geen dubbel systeem willen. SP, Groenlinks en PvdD zijn voor behoud van de dierrechten en inkrimpen van de veestapel. PvdA wil de rechten voorlopig behouden, zolang nog niet volledig vast staat dat er voldoende mestverwerking is. Carla Dik (CU) wilde ondanks aandringen van SGP, CDA en VVD nog geen keuze maken of de rechten geschrapt kunnen worden of niet. Gerard Schouw (D66) vindt het goed dat de staatssecretaris de dierrechten als stok achter de deur heeft. “Maar als alles spik en span is, hoef je hem niet in te zetten. Maar gezien het grote aantal variabelen in deze discussie is het verstandig dat de rechten voorlopig als stok achter de deur worden gehouden”, aldus Schouw.

Voor zowel het schrappen als het behouden van de dierrechten is op dit moment geen meerderheid in de Kamer. Een voorstel van Jaco Geurts (CDA) om de rechten in 2016 af te schaffen wilde Dijksma ook niet accepteren.
Tijdens het debat blijken de coalitiepartijen VVD en PvdA sterkt te verschillen in de standpunten. Sjoera Dikkers (PvdA) en Helma Lodders (VVD) waren zeer kritisch over elkaar standpunten. Lodders gaf tijdens het debat aan dat ze er op staat dat de dierrechten worden afgeschaft, omdat er anders sprake zou zijn van een onbetrouwbare overheid. “Boeren hebben al geanticipeerd op het vooruitzicht dat de productierechten worden afgeschaft”, aldus de politica, die later de toon iets matigde door te vragen of het mogelijk was om in ieder geval de pluimveerechten te schrappen,  omdat deze sector vrijwel alle dierlijke mest al verwerkt. Dijksma wijst dit voorstel af en blijft erbij dat de dierrechten een stok achter de deur zijn.

Laatste reacties

 • De Toekomst

  Waarom zou je pluimvee rechten afschaffen? Om nog meer te kunnen gaan produceren in een al overvolle markt?

 • Frenske

  Dit zijn VVD streken door rechten af te schaffen komt er nog meer overproductie en alleen de handel profiteerd hiervan zodat die diknekken nog meer winsten maken. Echte Boeren worden hier niet beter van.

 • Annebel

  Inderdaad frenske, boeren die al gespeculeerd hebben op het afschaffen hebben dit keer een verkeerde gok gemaakt, sorry VVD. Dit soort ondernemers heeft ook niks met boerenbedrijven te maken. Het zijn juist deze bedrijven die alle overschotten creeeren.

 • info95

  De enige boeren die volop speculeren op afschaffen zijn alleen de melkveehouders die volop stallen aan het bouwen zijn.
  Die mensen lezen zeker geen krant of internet en weten blijkbaar niet dat deze discussie al een tijdje loopt.
  Varkenshouders en pluimveehouders kopen netjes productie rechten wanneer ze uitbreiden.

 • bnieuwen

  Hoezo de Tweede Kamer mag meepraten. Is de staatssecretaris soms vergeten dat we in een democratie leven en dat het Parlement (Tweede Kamer) beslist en niemand anders. Het optreden van de staatssecretaris om de Tweede Kamer te willen omzeilen om de eigen infantiele ideen door te drukken zijn dictatoriaal zoals we die van de communistische Barosso (EU)of uit de een of andere Afrikaanse bananenrepubliek kunnen verwachten. Wij zijn het volk, wij beslissen. Daar hebben we een Parlement voor dat ons vertegenwoordigt.

 • gerjan slingenbergh

  @bnieuwen Je mag toch stemmen.

 • minasblunders1

  Is me nooit opgevallen dat het parlement ONS vertegenwoordigt. Zo zou het moeten zijn maar helaas..

 • peter1939

  geen meerderheid voor afschaffen en ook niet voor invoeren van nieuwe rechten, dus alles blijft zoals het is, maw melkveehouderij kan uitbreiden in 2015.......

 • drientje

  Als Sharon de stok van de dierrechten achter de hand wil houden, dan heeft ze natuurlijk ook wel een idee hoe de dierrechten voor melkvee toegekend gaan worden. Bij de invoering van het melkquotum was er ook al de nodige willekeur.

 • Koen Franken

  Alles blijft bij het oude , alleen komen er ook rundveerechten bij zo hoort het ook

 • John*

  dierrechten zijn er om t mestprobleem in toom te houden.. laat de uitbreiders maar investeren in die mestverwerking.. dan komt er eindelijk is een oplossing nu een duur productieplafond met hogemestafzetprijzen.. waarde van varkensbedrijven zijn al naar de kelder, die van de rundveebedrijven gaan ook volgen

 • alco1

  @John. Je zegt: 'Waarde van varkensbedrijven zijn al naar de kelder, die van rundveebedrijven volgen'. We hebben nu nog quotering en dierrechten!!
  Voer en Mestafzet moeten de enigste quoterende maatregelen zijn. Dierrechten zijn alleen maar een extra kosten verhogend plaatje, die concurentie met buitenland alleen maar bemoeilijken.

 • Sjaak

  We hebben het over allerlei zaken zoals quotering, mestprobleem, waarde van bedrijven, dierrechten, concurrentiepositie....Noem maar op!
  Natuurlijk belangrijke zaken, maar het allerbelangrijkste hier in Nederland blijft toch de ' licence to produce ' ...
  Neem Brabant eens als voorbeeld, die bouwstop die is afgekondigd heeft alles te maken met het mógen produceren en de aankomende BZV (Brabantse Zorgvuldigheidstoets) zou wel eens maatgevend kunnen worden in Nederland voor elk bedrijf, mits het praktisch handhaafbaar is....

 • probe14

  Bijzonder dat de wijze woorden voor de varkenshouderij en pluimveehouderij in dit hoofdstuk van links kwamen. Zelfs pvdd sloeg spijker op de kop toen ze zei dat grote groep veehouders voor behoud van dierrechten en invoering van rundveerechten is. En net zo bijzonder dat lto, nvp en nvv zo fel tegen zijn. Zij lopen aan de leiband van de agribusiness die belang hebben bij (over) productie en de grote mekveegroeiers die de markt overspoelen met melk en mest. Ieder bedrijf die nu draait heeft of krijgt dierrechten vanuit referentie uit het verleden. Dus plafond in productie moeten we omarmen!

 • puinhoop

  De markt moet toch altijd z'n werk doen? Waarom nu weer niet? Als de mest verantwoord afgezet word en de overheid controleert dit dan kan verder alles vrij. Als dit allemaal uit kan kunnen we toch ook op een fatsoenlijke manier concurreren met buitenland(daar zijn immers ook geen quota.
  Kan dit niet, dan is er toch ook nog de natuurbeschermingswetvergunning om ongebreidelde groei tegen te gaan. Waarom is die anders in het leven geroepen?

 • Zents beheer

  Lto, nvp en nvv fel tegen behoud van dierrechten omwille van kostprijs verhogende werking. Is wat voor te zeggen echter we hebben de afgelopen jaren onze bedrijven onder gecontroleerde omstandigheden kunnen ontwikkelen. Wat er nu voor terug dreigt te komen ( noem het maar BZV) na eventuele afschaffing zal desastreus zijn voor de kostprijs en wellicht alles lam leggen.

  Zou hier wel eens over nagedacht zijn ? Ik krijg steeds meer een vermoeden dat het aangenomen standpunt slechts door een beperkt aantal leden (wellicht met onvoldoende rechten), gedragen wordt.

 • probe14

  Exact zentsbeheer. Spijker op de kop. De grote jongens hebben momenteel voor het zeggen in de belangenorganisaties. Waarom is de grote meute zo stil? Dit is nl een bepalend moment voor behoud van de mooie moderne familiebedrijven, die ook goed meekunnen. Ook met dierrechten kun je gestaag je bedrijf ontwikkelen.
  Willen we nog meer naar: 150.000 legkippen, 300.000 vleeskuikens, 2000 zeugen, 13.000 vleesvarkens, 2500 vleeskalveren of 350 koeien per bedrijf?
  Als we dat willen moeten we de rechten nu afschaffen. En slaaf willen zijn van onze afnemers en banken.
  Mensen, we hebben nu de kans om de politiek onze andere kant te laten horen. Los van de lobby van agribusiness en mesthandelaren.

 • jansloot

  Eerst moet de mest verwerking zich bewijzen, daarna de rechten eraf.
  Lukt mestverwerking niet dan heb je nog de rechten.

 • zanden

  De DutchDairyB oard had het gewoon bij het rechte eind, maar werd weggewuifd. Zij behartigen tenminste de belangen van de kleinere en middelgrote bedrijven. Het wordt tijd dat al deze gezinsbedrijven tussen nu en november van zich laten horen. De LTO behartigt wat betreft de melkveehouderij louter het belang van de industriele landbouw en het concept: koeien uit de wei. Industriele landbouw is geen landbouw meer, maar industrie. En industrie staat haaks op alles wat met echte landbouw en blij 'boer zijn' te maken heeft.

 • agratax2

  Willen rundveerechten het dreigende mestoverschot in de hand houden is het van belang dat d edierrechten gekoppeld worden aan grond waarop de mest gebruikt kan worden. Zo voorkomen we dat de melkveehouderij de weg op gaat van de varkens en kippen, die geleid hebben tot het huidige mineralen probleem. Mest verwerking lost maar ten dele het mineralen overschot op.

 • alco1

  Een mestafzet contract is het enigste wat rechten geeft!!!

 • Bussemakers

  Met 'puinhoop' eens. Als de mest inderdaad verantwoord afgezet cq verwerkt wordt, wat nu al geld voor de pluimveesector, dan is een systeem van dierrechten overbodig ( met lodders, vvd eens). Dierrechten behouden omwille van het tegengaan van ongebreidelde groei is in mijn ogen ook onzin, omdat de groei geremd wordt en/of kan worden door gemeentelijk (toekomstig) beleid en doordat het veehouderijbedrijf in toenemende mate moet voldoen aan de inpasbaarheid in de omgeving (denk aan fijnstof, ammoniak, geluid, geur, etc.. M.a.w. er zijn genoeg andere middelen, die er voor zorgen (of kunnen zorgen) dat er geen ongebreidelde, ongewenste groei plaatsvind. En dan heb ik het niet eens over de marktwerking zelf gehad. Dus mestafzet/verwerking oke, afschaffen de dierrechten! Verder kan ik me niet herinneren dat het stelsel van dierrechten ontstaan is om te dienen als pensioen, ook al is dat voor vele stoppende ondernemers mooi meegenomen.

 • zanden

  @ agratax. Het was eerst 2 GVE per hectare, inmiddels her en der al 4! De melkveehouderij is dus al stevig op koers richting bioindustrie, die nou juist en terecht steeds meer in diskrediet raakt. Immers: zo ga je niet met dieren om! Dieren behoren naar hun eigen aard te mogen leven. Wie daar blind voor blijft mist straks de boot. Het steeds negatiever wordende imago + de discussie of zuivel wel zo goed is voor de mens, zal op de hele melkveehouderij terugslaan. Let maar op! Dat moet je met zijn allen niet willen. Het goede imago van de melkveehouderij is al aan het afbrokkelen en wordt verder kapot gemaakt door een klein groepje industriele boeren die door Wageningen, de veevoerfabrikanten en de Rabobank volledig op het verkeerde spoor zijn gezet. 'Kleine' boer, kom in opstand! Samen bent u 'groot'. Uw bestaan wordt niet in gevaar gebracht door de burger maar door uw eigen grootschalige collega's!

 • Sjaak

  4 GVE per ha...? Voor Brabantse begrippen is dat extensief, in deze 'boergondische' streek worden stallen voor 400 koeien op 25 ha gebouwd... Het zelfde geldt voor de varkenshouderij, stallen voor 1000 zeugen of meer werden ook vergund. Het zijn wel excessen natuurlijk, maar dát is de oorzaak waarom er nu een bouwstop is afgekondigd, ondanks dat deze stallen wel volgens de MDV-maatregel zijn gebouwd. Het is dus een zeer ongewenste ontwikkeling, waarbij je ook nog de discussie over duurzaamheid kunt voeren....
  Even terugkomend op de BZV. Is toch wel iets om serieus te nemen, want neem bv. de nertsenhouderij, zo gemakkelijk als die zich vroeger kon ontwikkelen, zo gemakkelijk wordt die in de toekomst verboden!
  Het zou de andere sectoren, in ieder geval de standsorganisaties en produktieketens aan het denken moeten zetten...

 • kiepel

  zolang er maar geen referntie uit het verleden aan te pas komt!
  Ik boer nu en in de toekomst, aantal GVE's per hectare klinkt duurzaam en eerlijk. Referntie uit het verleden is geneuzel en voer voor juristen.

 • schoenmakers1

  je hebt het goed voor sjaak, met het nertsenverbod is aangetoond dat je zeker niet moet doen wat de politiek je voorhoud, eerst allerlei welzijnseisen stellen, als blijkt dat dit de kostprijs niet voldoende verhoogde om de sector falliet te laten gaan dan verbieden we het doodleuk, nee er is niets zo onbetrouwbaar als de politiek en mensen in nederland die zomaar wat roepen en totaal niet weten wat er speelt

 • evanderpasch1

  We zijn wel het enigste land met mestrechten maar ook het enigste land waar mestafzet zoveel kost

 • de kok

  Politiek zit er alleen voor zichzelf en niet voor de boer en zijn/haar dieren, laat staan voor de consument. Daar draait het om poppenkastmedia tbv zieltjes winnen. Ik kan er beerputten vol over omkieperen.

 • Boer koekoek

  de politiek heeft vast niks meer te doen ze maken over een rommel van.en denken nu belangrijk te zijn,het is een besluit die al is genomen en dat kun je wel ruiken,dierrechten worden het punt,en zoniet gaan de boeren vanzelf kapot met een lagere melkprijs en hoge voerkosten.naam verandering is het meer niet,het is gewoon de kunst om zoveel melk per koe te produceren.vrij simpel om nu als politiek er nu pas over mee te praten,trap de helft maar naar huis veel nuttig.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.