Home

Nieuws

Geen kosten-batenanalyse Engbertsdijksvenen

Den Haag - Staatssecretaris Dijksma van EZ gaat geen nieuwe kosten-batenanalyse uitvoeren voor het Natura-2000 gebied Engbertsdijksvenen in Overijssel. Dat schrijft ze aan indieners van verzoeken daartoe, het Platform Engbertsdijksvenen en Graaf van Rechteren Limpurg.

Wel is het mogelijk dat de bufferzone rond het gebied kleiner wordt. Dat heeft een deskundigencommissie geantwoord op gezamenlijke vragen van EZ en de provincie Overijssel. Dijksma gaat het advies ‘betrekken’ bij de verdere besluitvorming over de Programmatische aanpak Stikstof (PAS) en het beheerplan voor het gebied Engbertsdijksvenen. Dijksma verwijst ook naar een advies van de Commissie van Deskundigen over het Natura-2000 gebied Het Wierdense Veld. Dat advies zal door de Provincie Overijssel worden betrokken bij de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur en ingebracht worden in besluiten over de PAS.

Of registreer je om te kunnen reageren.