Home

Nieuws

Extra mogelijkheden ammoniakreductie in Overijssel

Zwolle - Overijsselse melkvee- en varkenshouders kunnen vier nieuwe maatregelen voor ammoniakreductie gebruiken voor de aanvraag van een nieuwe Natuurbeschermingswet-vergunning. Dit is het resultaat van het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel in samenwerking met de provincie Overijssel.

Het gaat om de volgende vier maatregelen: Automatische Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV) voor melkvee, dakisolatie (melkvee), de combinatie van ACNV en dakisolatie (melkvee) en het toevoegen van benzoëzuur aan voer (vleesvarkens en biggen).
Deze maatregelen hebben vanaf 2012 een zogenoemd verzilvertraject volledig doorlopen. Daarbij gaat het per maatregel om een beschrijving van de werking en effecten inclusief wetenschappelijke onderbouwing en als vervolgstap de beoordeling van borging en handhaving. Op alle onderdelen zijn de maatregelen nu goedgekeurd door de provincie. Daarmee kunnen de maatregelen nu worden ingezet voor vergunningaanvragen.
De proeftuin en provincie werken nog aan meer aanvullende maatregelen voor het verlagen van ammoniakemissie die ondernemers kunnen gebruiken voor vergunningaanvragen. Daarvan zitten er drie in de laatste fase van het beoordelingstraject: aanzuren van mest tot een pH lager dan 6 (varkens) en het verlagen van het ruweiwitgehalte in voer voor zowel varkens als pluimvee. Het is de bedoeling dat deze maatregelen nog dit jaar goedgekeurd worden.

De Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, Het Ministerie van Economische Zaken, LTO Noord Fondsen en Productschap Zuivel. De uitvoering is in handen van LTO Noord, Wageningen UR en Projecten LTO Noord.

Of registreer je om te kunnen reageren.