Home

Nieuws

Eindelijk akkoord over laatste puntjes GLB

Brussel – De EU-landbouwministers en het Europees Parlement (EP) zijn het eindelijk eens over alle onderdelen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dinsdagavond sloten zij een akkoord over onder meer pijlerflexibiliteit, externe convergentie en beperking van toeslagen voor de grootste ontvangers.

Op het eerste onderdeel heeft het EP ingestemd met de afspraken die de regeringsleiders al in februari maakten. Onder het nieuwe GLB kunnen lidstaten tot 15 procent van het budget voor inkomenstoeslagen gebruiken voor plattelandsbeleid. Hier is geen co-financiering voor nodig. Een verschuiving vice versa is ook mogelijk. In Nederland zal deze mogelijkheid nog tot politieke discussies leiden, aangezien coalitiepartijen VVD en PvdA het oneens zijn over wat zij hier mee willen.

Tevens zijn afspraken gemaakt over de herverdeling van inkomenstoeslagen over de lidstaten, de zogenoemde externe convergentie. Vast staat nu dat lidstaten met een hectarepremie lager dan 90 procent van het EU-gemiddelde elk jaar wat meer budget krijgen. Daarbij krijgen deze landen de garantie dat zij in 2019 een minimumniveau hebben bereikt. De budgetten van alle andere lidstaten, waaronder Nederland, worden geleidelijk aan verlaagd.

Een derde deal betreft het beperken van de directe inkomenssteun aan de grootste individuele ontvangers. Afgesproken is dat bedrijven te maken krijgen met een afroming van tenminste 5 procent voor alle toeslagen boven de 150.000 euro (de vergroeningspremie niet meegerekend). Alle lidstaten zijn verplicht deze maatregel toe te passen, maar het staat hen vrij daar nog een schepje bovenop te doen. Daarnaast zijn nog afspraken gemaakt over onder meer de co-financieringspercentages voor de minst ontwikkelde regio’s.

Nu de laatste openstaande punten zijn afgehandeld, kan de hervorming van het GLB geformaliseerd worden. Op 30 september stemt de landbouwcommissie van het EP over de afspraken, waarna in oktober of november de plenaire behandeling volgt. De lidstaten zullen zich in diezelfde periode over het akkoord uitspreken. Het GLB kan dan op 1 januari volgend jaar van kracht worden, uitgezonderd het nieuwe stelsel van bedrijfstoeslagen; dat gaat een jaar later in.

Of registreer je om te kunnen reageren.