Home

Nieuws 485 x bekeken

Cumela wil meer politieke slagkracht

Nijkerk – Loonwerkersorganisatie Cumela is 'gematigd positief' over de beleidsvoornemens van het kabinet-Rutte II, zoals bekendgemaakt in de zogeheten miljoenennota.

“Het probleem zit meer in de realisatie dan in het beleid zelf”, meent directeur Hannie Zweverink. Voor ondernemingen en werkgelegenheid is het volgens Cumela beter als meer politieke slagkracht wordt getoond.
De organisatie mist een overtuigende keuze voor investeringen in infrastructuur, voor veel agrarische loonbedrijven een belangrijke tweede pijler onder de onderneming. Cumela laakt ook het subsidiebeleid. “Het kabinet laat concurrentieverstorende subsidies op investeringen in landbouwbedrijven nog steeds toe. Juist voor de concurrentiekracht van de Nederlandse land- en tuinbouw zou het kabinet hiervoor een eenduidiger beleid kunnen voeren.”
Cumela noemt het te gemakkelijk om alleen negatieve kritiek te leveren en de organisatie roept de oppositie op tot het nemen van verantwoordelijkheid om uit de economische crisis te kopen. Cumela is het eens met het kabinetsbeleid om de pensioenopbouw te versoberen ten gunste van de inkomensruimte op dit moment. Gezonde pensioenfondsen zijn in het belang van de economie en de financiële positie van Nederland, aldus Zweverink.
Cumela is niet onder de indruk van de overeengekomen wijzigingen voor het ontslagrecht in het Sociaal Akkoord dat de regering eerder sloot met “sociale partners” zoals vakbonden en werkgeversorganisaties. “De invoering van een verplichte transitievergoeding levert de bedrijven vaak een kostennadeel op, in vergelijking met het bestaande stelsel. Ik kan me voorstellen dat er in deze sfeer nog wel mogelijkheden liggen voor een versterking van het politieke draagvlak.”

Of registreer je om te kunnen reageren.