Home

Nieuws 136 reacties

Brabant: bouwstop voor alle veehouderijbedrijven

Den Bosch - De Brabantse politiek heeft vrijdagavond besloten om met onmiddellijke ingang een bouw- en uitbreidingsstop in te voeren voor de hele veehouderij. Alleen veehouderijbedrijven die bovenwettelijk presteren, worden nog vergund. Wat de nieuwe regels betekenen, is nog onduidelijk.

Provinciale Staten stemden vrijdagavond unaniem in met dit voorstel van Gedeputeerde Staten. De Staten hopen daarmee ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij te voorkomen en koplopers in de veehouderij te lonen.

De bouwstop geldt tot februari 2014. Dan gaan nieuwe regels gelden voor de Brabantse veehouderijsector. Tot die tijd mogen gemeenten alleen nog aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling nemen van veehouderijbedrijven als deze aantoonbaar bovenwettelijk presteren op het gebied van volksgezondheid zoals geurhinder en fijnstofconcentraties, dierenwelzijn en omgeving zoals landschappelijke inpassing en dialoog met de omwonenden.

De provincie werkt aan een nieuw toets voor veehouders, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) genaamd. Deze maatlat met criteria op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu wordt de komende maanden getest op honderd veehouderijbedrijven in vier verschillende gemeenten. Aan de hand van het onderzoek wordt de BZV moet de komende weken nog verder uitgewerkt. Of de BZV juridisch geborgd kan worden in het nieuwe Ruimtelijke Ordeningsbeleid is nog onduidelijk.

Provinciale Staten (PS) hebben het provinciebestuur gevraagd om de geiten- en schapenhouderij op dezelfde manier te behandelen als de overige veehouderijbedrijven. De nu geldende algehele bouwstop voor geiten- en schapenhouderij zal dan per 1 november komen te vervallen en kunnen ook de geiten- en schapenhouders die bovenwettelijk presteren, worden vergund. In juni verlengde de Brabantse Staten nog de algehele bouw- en uitbreidingsstop voor geitenhouderijen met aanvankelijk een jaar. Brabant was nog de enige provincie die een algehele bouwstop kende voor de geitenhouderij.

Het besluit voor invoering van een tijdelijke bouwstop is een voorstel van GS. Het Provinciebestuur overviel vrijdagavond Provinciale Staten met het voorstel om een bouwstop te willen invoeren. De bouwstop is geregeld in een voorbereidingsbesluit.

Een voorbereidingsbesluit houdt in dat het bevoegd gezag, in dit geval gemeenten, verplicht zijn om aanvragen voor omgevingsvergunningen niet in behandeling te nemen tot het nieuwe beleid in februari 2014 van kracht is. Het voorbereidingsbesluit wordt door GS gebruikt als instrument om ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij tegen te houden en koplopers te belonen.

In maart zinspeelden enkele oppositiepartijen ook al op een tijdelijke bouwstop, maar dat voorstel kreeg toen onvoldoende steun in PS.

Het is niet voor het eerst dat in Brabant een bouwstop wordt afgekondigd voor de veehouderij. In maart 2010 is ook een tijdelijke bouwstop voor nieuw vestiging van intensieve veehouderijbedrijven, ingegeven door het burgerinitiatieven Megastallen Nee en Stop de Stank. De Raad van State werkt nog aan de afhandeling van rechtszaken die gemeenten en veehouderijen tegen de provincie hebben aangespannen naar aanleiding van de bouwstop in 2010.

Ook in 1984 is een uitbreidingsstop ingevoerd door toenmalig landbouwminister Gerrit Braks. Hij voerde de interimwet in die uitbreiding van de varkensstapel moest voorkomen. De maatregel was niet afdoende om uitbreiding te voorkomen, omdat in de tussentijd gemeenten nog veel vergunningen hadden afgegeven.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Goed initiatief, geef Brabant weer terug aan de herders en smokkelaars. Zet de economie ook terug naar die tijd. Goed ontwikkelde ondernemers kunnen beter buiten Nederland hun werk doen. In de lage landen begrijpt men er niets meer van. Landbouw is de enigste reddingsboei voor Nederland, maar de middelmaat in de hofstad is de regie kwijt. Help Leiders gezocht. Wie staat op en trekt Nederland uit de shit?

 • boerkebrabant

  ja, wat leven we toch ineen waardeloos land, wij als varkenshouderij hebben al verschillende malen voorgesteld om de rechten niet te laten verdwijnen, en voor al het ander vee ook rechten in te voeren, dan waren al deze maatregelen totaal overbodig, groei is dan nog best mogelijk maar alleen maar als er ergens anders iemand stopt, als de gemeentes dan ook nog een beetje meewerken aan vergunningen voor mestverwerking lijkt me dat iedereen tevreden moet kunnen zijn, maar ja onze mening word niet gewardeerd.

 • alco1

  @zuperboer. Je zegt twee totaal botsende opmerkingen naast elkaar. Aan de ene kant zeg je laat goede ondernemers naar het buitenland gaan, waarbij ook export, winst en premies uit Nederland verdwijnen en even later zeg je dat de landbouw de enigste reddingsboei is.
  @boerkebrabant. We hebben nu nog rechten en quotum en zie de pieken maar ook zeer diepe dalen. Een teken dat het in de grote wereldhandel totaal geen effect heeft, alleen maar in concurerend opzicht een blok aan het been.

 • BO(skabout)ER

  @boerkebrabant Jij kan mooi praten, jullie hebben alles in Brabant al volgepropt! In het mooie noorden is nog genoeg ruimte en dan moeten wij dure rechten kopen omdat jullie in Brabant alles hebben volgebouwd! Laat me niet lachen.

 • boerkebrabant

  kabouwter, wij hebben alle rechten die we nu hebben ook moeten kopen. als je wil kan je morgen 100.000 varkensrechten van brabant naar het noorden halen, en ik denk misschien nog wel meer, dus kom met betere argumenten aub

 • BO(skabout)ER

  Waarom zou ik bijvoorbeeld melkquotum kopen als ik het in 2015 'gratis' kan leveren..

 • Sjaak

  Het komt allemaal mooi samen...

  Het zuidoosten krijgt een aangescherpt mestbeleid en een algehele bouwstop veehouderij.....nu nog een sloop/saneringsregeling en het is compleet!

  Jammer, voor diegene die net gebouwd hebben, krijgen een zware tijd...

 • boerkebrabant

  kabouter, ik heb het niet over melkrechten maar minerale rechten, iedereen die mest heeft geproduceerd heeft, of krijgt die.
  als je dan meer mest wilt produceren moet je die kopen van iemand die minder wil produceren, net als in het begin van het mestbeleid. je moet die minerale rechten dan niet zien als een kosten post maar een bezitting die je nu al hebt, wil je meer gaan produceren dan zal je daar in moeten investeren, en als je stopt, wat uiteindelijk iedereen eens doet kun je je minerale rechten weer verzilveren voor een prijs die er dan betaald word.
  en ik denk dat die goed genoeg in waarde blijven omdat normaal gesproken een schaars product is, zie het maar als statiegeld

 • alco1

  boerkebrabant. Ga jij maar lekker concureren met die kosten van minerale rechten met het buitenland.
  Er vindt regulatie plaats op basis van voer aanbod en mestafzet. Dat is beklemmend genoeg.

 • boerkebrabant

  alco, hoezo, als ze eraf gaan verlies ik een bult vermogen. als ik niet uitbereid kost het me niks, en bij een geleidelijke groei kan mijn bedrijf die extra investering best hebben, zeker als je ze nadien weer kunt verzilveren.
  ik kan er naast zitten maar heb vaak de indruk dat degene die de rechten eraf willen hebben er niet veel hebben of een geweldige bedrijfsvergroting willen. maar ja iedereen zijn eigen mening.
  ik denk dat mijn mening (en vele collega s zijn het met mij eens), best door veel Nederlanders word goedgekeurd, waar we wel vlug aan moeten werken is het overschot van mineralen verwerken tot hoogwaardige producten die ons geld op gaan leveren en dat de drijfmest die dan nog over is tegen normale prijzen weg kan, maar daar heb je wel een gemeente voor nodig die ons een vergunning wil geven.

 • BO(skabout)ER

  @boerkebrabant Wat een nonsens verhaal, je probeert iedereen een extra kostenpost te geven. Vooral voor jonge ondernemers die willen uitbreiden is dit een slecht idee. En dat is toch onze toekomst?

 • boerkebrabant

  als de jonge ondernemer een bedrijf wil beginnen gaat dat vaak via een lange termijn overname, dan gaat het via de geleidelijke weg.
  en als we in nederland een keus maken voor het behoud van rechten, zal een bank die makkelijk financieren, de enige extra kosten die je dan hebt zijn de rente kosten, ik denk met wat creativiteit wat afschrijven betreft je die rente koste dik en dubbel kunt verrekenen met de belasting, ps ik ben ook nog een redelijk jong ondernemer en heb al mijn rechten moeten kopen. 20 % van mijn ouders en 80 % voor goed geld van stoppende ondernemers, Ik heb gezorgd voor hun pensioen, ik tevreden en hun tevreden.

 • ja

  Boerke Brabant het is hier zo mooi in het noorden willen we ook zo houden .we hebben hier pluimvee rechten .nooit van gehoord minerale rechten? Het schijnt dat je ook nog fosfaat quotum hebt? We kunnen Nederland het beste in 2en delen dan hebben we in het noorden net niet genoeg mest om alles te bemesten.

 • BO(skabout)ER

  @Ja ja!

 • sallandseboer

  Nederland wordt verkloot door de politiek.
  Stilstand is achteruitgang. Concurrentie positie gaat naar de knoppen.

 • Zuperboer

  @alco 1 dat is in deze geen contra dictio in phrasea, maar slechts cynisme ik dacht dat u dat wel kon invoelen.

 • schoenmakers1

  in belgie gaat het economische beter als in nederland, ik heb gehoord dat dit komt omdat in belgie niet geregeerd is tijdens de historische lange formatie van een paar jaar terug, zou dit ook iets voor nederland zijn, geen politieke inmenging

 • boerkebrabant

  is een goed idee, ja. als we dan ook de boerderijsite meteen in 2 delen splitsen komt alles goed

 • Fleur de lille

  Echte stimulans voor goed presteerders.
  Volksgezondheid voorop!
  GGD en Provinciale Raad voor de gezondheid gefeliciteerd.

  Complimenten GS van Brabant voor het unanieme besluit. Democratie in z'n sterkste vorm.

  Voorbeeld voor Limburg en Gelderland.

 • w v gemert

  Volgend jaar verkiezingen?????

 • mtsvanaaken

  Volgens mij is deze bouwstop een voorbode van de koeierechten of zoiets.

 • bnieuwen

  Dit infantiele besluit werd genomen door bestuurders die, los van het feit nergens verstand van blijken te hebben behalve dan de eigen portemonnee,
  de burgers zelf hebben gekozen. Democratie heet zoiets maar het blijkt wel dat dit stelletje rooien, ofwel socialisten van de PvdA, GL, SP en noem de rest van het zooitje maar op geen verstand van zaken hebben. Het liefste wat dit stelletje ongeregeld wil is NL om zeep helpen om zieltjes voor de eigen partijen te winnen.

 • rwoudenberg

  Volgens mij moeten ze eerst honger lijden in Den haag

 • schoenmakers1

  staatsgreep?

 • jehanvankroaks

  Bij de volgende stemronde moeten we met zn allen maar eens goed nadenken , en met elkaar communiceren op wie we gaan stemmen...... en waarom.
  Denk dat het verstandig is om toch vooral naar maar eens te kijken welke politieke partij ( ongeacht de politieke kleur) het minst slechte landbouw programma heeft.

 • niek brabant

  provinciehuis blokkeren ?

 • verhoefvanbeek

  diep triest

 • alco1

  Regeren is tegenwoordig puin ruimen van wanbeleid in het verleden. Oppositie zou eigenlijk meedenkend moeten zijn, maar men denk alleen aan stem trekkerij.

 • trijnie

  alco , welke partijen hebben die puinhoop gemaakt?
  Ik kan me niet indenken dat je bij de CDA en VVD, die toch de laatste jaren hebben geregeerd, de oorzaak hiervan zoekt?

 • alco1

  We denken veel verder terug. Regeren moet ook ergens gesteunt worden door oppositie. Maar hier in Nederland denk men alleen maar aan scoren op stemwinst. Het net als bij de ouder bij wie alles kan die populairder is dan de ouder met de vinger op de beurs.

 • NoordHollander

  brabanders wordt eens echt wakker aub............

 • drikhend

  Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dit averechts gaat werken . In andere provincies zal het aantal aanvragen vanaf maandag flink toenemen . Want wie door wil moet groeien en wie wil stoppen en verkopen moet een bedrijf hebben met groei mogelijkheden .Dus maandag moeten alle boeren een aanvraag voor uitbreiding in dienen .Te gek voor woorden dat zo iets kan . De bedrijven moeten al aan veel eisen voldoen . En het spel is nog niet gespeeld of er zijn nieuwe regels in de maak . En dan fluit men een partij terug zodat de andere de regels kan aanpassen .Maar zoals het verleden heeft geleerd niets zo slim als een boer . Er zullen ook wel weer haken en ogen aanzitten die er vanaf kunnen .

 • alco1

  Belgie is een heel duidelijk voorbeeld. Omdat er geen regering was, was er niets om tegen te ageren om stemmenwinst te behalen.
  We zijn toe aan een zaken kabinet of een regering met op alle ministeries vertegenwoordigers van alle partijen boven de vijf procent.

 • Sjaak

  Bouwstop voor alle veehouderijen!
  ' De Staten hopen daarmee ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij te voorkomen en koplopers te lonen.'

  Het wrange is nu, dat bouwwerken en buitenproportionele uitbreidingen van de laatste jaren, de oorzaak zijn van die zogenaamde 'ongewenste ontwikkelingen'...Sterker nog, zij ZIJN die ongewenste ontwikkelingen!
  Ook al werden door de sector talloze argumenten aangehaald om zich zo te ontwikkelen, het was en is ongewenst....

  Vandaar deze drastische maatregel. Echter, het schijnt, zoals ik de tekst lees, dat koplopers beloond zullen worden.
  Da's dan ook weer wrang, want diegene die de laatste jaren gebouwd hebben, waanden zich ook al 'koplopers', terwijl dát juist ongewenst was/is....?!

  Ben erg benieuwd, naar wat GS nu dan verstaat onder koplopers, want die vorige generatie koplopers hebben het wel verprutst voor de hele sector....l
  Laat die dan eerst maar orde op zaken stellen, zodat de échte koplopers vooruit kunnen!

  Enige coulance is wel op z'n plaats!

 • koestal

  De economie afremmen in deze tijd is erg dom,vooral de zuivel export loopt als een tierelier en dan dan maar klagen dat het zo slecht gaat in Nederland,het is de kip slachten die gouden eieren legt

 • anton1937

  Paniekvoetbal door het provinciebestuur van Brabant. onnodig en bar en boos in deze economische moeilijke tijd. hoe haal je het in je hoofd. bovendien is het onrechtmatig,omdat de provincie niet gaat over het verlenen van bouwvergunningen. De SP man Van Den Hout Bouwt het liefst ecoducten laat de Brabanders verongelukken door de slechte wegen En pest de boeren.

 • erpelteler

  Wat een achterlijk besluit. Boertje wegpesten. Missie geslaagd.

 • poldes

  nieuwe regelgeving in de maak?
  dan eerst snel een bouwstop invoeren.
  ik heb begrepen dat Limburg al definitief nieuw beleid heeft aangenomen en ingevoerd.
  Daar kan Noord-Brabant niet bij achterblijven.
  degene die na 2008 een nieuwe of gerenoveerde M.D.V stal hebben gerealiseerd; behoren in Limburg bij de koplopers, als ik dat besluit goed heb bestudeerd.

 • jvhoof

  Dit heeft helemaal niets met democratie te maken.
  Hier kan Poetin nog van leren. Wetten aannemen zonder inspraak.

 • kempen

  Volgens mij waren deze week de woorden van Koning W.A en Mark Rutten 'we moeten naar een participatie maatschapij'.
  De aanneemers stalinrichters agrariers adviesbureau's voerfirma's slachterijen transporteurs banken en noem ze maar op zien door dit beleid de banen verdwijnen.

 • eenvoudige boer

  Inderdaad Sjaak, correct verwoord. Ze weten zelf niet wat ze willen.
  Feit is wel dat iedereen die nog een vergunning in huis heeft, nu zeker gaat bouwen zonder die nieuwe strenge eisen.

 • pdenh1

  Wat een commentaren hierboven.Het lijkt mij gewenst, dat niet alleen in Brabant, doch voor het gehele land het toekomstig agrarisch beleid en de strategie wordt vastgesteld, opdat de toekomstige lijn bekend gesteld wordt. Laten wed niet verfgeten, dat in dit kleine overbevolkte land paal en perk gesteld wordt aan verdere uitbreiding van de agrarische veredelingsindustrie. Laten de ondernemers het zoeken in verdere vervolmaking van hun bedrijven en het vefrgroten van de duurzaamheid, in brede zin van dat begrip.

 • w v gemert

  In Nederland hebben wij eerst al boven Europese eisen (VVD is daar toch tegen???? en het CDA toch ook !!!) nu komt hier bovenop de Brabantse eisen (van Doorn/ZLTO bedankt) en misschien later de eisen van ieder dorp. Een gevolg van dit besluit is tevens dat de sector de boven Europese en Brabantse eisen niet meer uit de markt kunnen halen, het CBL krijgt ze gratis aangeboden . Is dit democratie anno 2013,is dit het ondernemers klimaat voor ondernemers, als dat zo is staat de Nederlandse ondernemer nog wat te wachten. Kamer van Koophandel doe er iets aan net zoals mijn eigen organisatie de NVV !!!!!!!!!!!

 • Fleur de lille

  Opvullen tot aan de norm is nu eindelijk afgelopen.

  Veehouders, bouwadviseurs en vergunningverleners konden dit al jaren zien aankomen.
  De arrogantie dat de veehouderij niet zou worden afgeremd vanwege het economisch belang staat nu op de helling.

  Duurzame veehouderij krijgt nu ruimte.
  Bovenwettelijk houdt rekening met de omgeving van de veehouder.

  Volksgezondheid krijgt eindelijk voorrang boven economische belangen.

  @abtje: dit is wat ik bedoel.

 • abtje

  Dan moet je toch veel beter nadenken Fleur. Wat weerhoud duitsland en Belgie om met minder strenge eisen wel deze bedrijven te ontvangen?
  Het is toch een Europa? Hoort dat speelveld dan ook niet eerlijk te zijn , ook voor de volksgezondheid???
  Btw hier hoor ik niets over antibioticum gevonden tege MRSA.

 • Sjaak

  @Fleur de lille,
  Iedereen zal het eens zijn met je opmerking in #44. Het gaat echter over de invulling en de interpretatie. De laatste jaren is er ontzettend veel gebouwd in Brabant, o.a. door de reconstructie en bepaalde vooruitzichten.
  Ook dít was aan regelgeving gebonden, denk aan welziinseisen, emissiebeperking, landschappelijke inpassing etc.etc...
  Dit werd dan vol trots, als zijnde duurzaam, gepresenteerd, terwijl het dus eigenlijke ongewenste ontwikkelingen zijn en juist DAARDOOR is er nú die bouwstop! Die hele zogenaamde duurzaamheidsslag heeft dus averechts gewerkt...

  Jij stelt nu, dat duurzame veehouderij eindelijk ruimte krijgt. Ben hoogst benieuwd naar wat die duurzame veehouderij dan voorstelt en volgens mij moet er eerst ruimte vrij gemaakt worden door die puinhoop van de laatste 10 jaar op te ruimen!
  Waarschijnlijk zorgt het aangescherpt mestbeleid daar wel voor.... • koestal

  van achter het bureau is wel gemakkelijk om de regels aan te scherpen, houden geen rekening met economische crisis of werkloosheid

 • masmas

  wij liggen in belgie in een deuk van het lachen. Nederland is nog een veel groter apenland als belgie. En dat wil al wat zeggen

 • jan123123

  misselijk makende korte termijn politiek van de provincie Noordbrabant.
  Dit is de burger/boerenlui etc pesten
  Dat doet de landelijke Overheid ook !

  eerder hebben de de Provinciekas berooft met tientallen miljoenen euro door lege huizen op te kopen vanaf 2009

 • drikhend

  Mensen probeer eerst maar eens te vertellen wat volgens uw visie duurzaam is . Veel gelul in leegstraatje .Denk aan. Duurzame energie uit houtkorrels die eerst gedroogd en geperst moeten worden . Hoeveel gewone energie is daar al ingestopt voordat deze in de kachel komen ?. Zo zijn er veel zaken die niet altijd zijn zo als ze voorgeschoteld worden .En milieu en klimaat veranderd niet bij de grens maar wetgeving wel .En als hier niets meer mag en kan gaat aan andere kant van de grens gewoon door . En als hier geld op is kun je niet in buitenland een uitkering aanvragen . Maar je ademt wel de lucht in die je eigenlijk niet hier wilde hebben want deze stopt niet aan de grens .

 • Koen Franken

  Weet iemand of dit alleen bij nieuwbouw is of ook voor verbouw

 • poldes

  iemand,
  lees reactie 38.

 • w v gemert

  Een bouwstop/aanlegstop voor wegen, verkeer veroorzaakt veel meer volksgezondheidsproblemen , dan alle overige ondernemers activiteiten, die wordt dus volgende week genomen ???????? Hoe zou Brabant reageren ?

 • W Geverink

  Voor jullie is het normaal maar er is op de hele aarde voor zover ik weet geen plek die qua veedichtheid in de verste verte ook maar in de buurt komt bij die van Brabant. En jullie vragen je af waarom er een bouwstop is afgekondigd? Als de mensen zelfs op de efteling in de strontstank rondlopen dan dan gaan ze zich toch afvragen waarom de vee concentratie nog verder omhoog moet. Denken jullie zelf niet dat het onderhand genoeg is?

 • trijnie

  Zo is dat geverink, en wat voor stank, daar kan de koeiedrek niet aan tippen. En als het nu nog familiebedrijven zijn, maar nee, het worden hoe langer meer bedrijven waarvan de eigenaar nog nauwelijks wat met de varkens heeft. Wij kwamen er graag met vakantie maar voor ons hoeft het niet meer.

 • Beteraf

  Eindelijk lijkt het verstand in dit geval bij here bestuurders te gaan zegevieren alleen jammer zo lang heeft moeten duren , had al 10 jaar geleden moeten doen en dan ook definitief voor de komende 100 jaar.genoeg is genoeg .boodschappen worden er alleen maar goedkoper van buitenland produceert stukken goedkoper en niet zo belastend voor hun inwoners.

 • Beteraf

  Al die kunst en vliegwerken die men hier moet verrichten om ons nederlandje met al die stront nog leefbaar te houden is toch van de zotte.
  laat je niet vermurmen door de strontlobby brabant en houd voet bij stuk.die evt. inkrimping overleven we wel 50 jaar geleden hadden we die massa stront hier ook niet nodig , zullen het gemakkelijker overleven als nog meer stront hier op onze postzegel.

 • BO(skabout)ER

  Zeg beteraf, je bent toch niet serieus? Ten eerste is Nederland heel concurrerend qua produceren van landbouwproducten en dat met de hoogste kwaliteit. Voor Brabant is het misschien beter als er alleen nog duurzame stallen worden gebouwd in verband met de drukte.

  Maar als je denkt dat het buitenland duurzamer produceert of dergelijke..dan heb je ergens onder een enorme steen geleefd..een hunebed of dergelijke

 • alco1

  @ Beteraf. Nog nooit iets van 'Economie', begrepen zeker.

 • bankivahoen

  Wat zijn duurzame stallen, wie kan me dat vertellen , er zijn de laatste jaren niks anders als duurzame stallen gebouwd!!! Maar die zijn dus niet goed ?! Eindconclusie : wetgevers en ngo's zijn tegen dierhouderij op wat voor manier ook dus stoppen is de boodschap , keiharde steenkoude sanering is het gevolg!! Lul er gvd nou niet meer omheen , ZEG gewoon dat boeren ( lees voedselvoorzieners) op kunnen rotten !

 • Grensboerke

  De Nederlandse overheden zijn ziek. Bureaucratie ten top en de economie komt maar niet uit het slop. Rara hoe zou dat nu komen? Ambtenaren te veel en regels te veel en geen mensen meer die werken en echt waarde toevoegen. Wie, oh wie maakt hier een einde aan?

 • W Geverink

  En als de laatste snippers brabantse grond onder de kap getrokken worden gaat het met de economie weer goed? Jullie verdienen zelf niet eens wat! En met een zelfvoorzieningsgraad van 300 % zitten een hoop Nederlanders in de stank om buitenlanders van varkensvlees te voorzien. Het idee is op zich niet verkeerd maar jullie hebben gewoon de ruimte niet.

 • Kobonde

  Ik snap die bouw stop wel, mijn vrouw komt uit oost brabant en als we daar zijn en rond fietsen zie je overal stallen dicht op elkaar. er zijn gewoon veel meer dieren dan er mest plaatsings ruimte is. De gewone burger is dat zat.
  Waarom zou je ook bouwen op een plek waar je van tevoren weet dat de mestafzet duur wordt en als je koeien hebt, voer schaarste is.

 • Fleur de lille

  De Nederlandse overheid kan niet het volksgezondheidsbeleid in Belgie en Duitsland uitvoeren maar wel in Europa de leiding nemen.

  Nu is de kans om een paar procent economisch te laten en voorop te gaan lopen op gebied van volksgezondheid in relatie tot de veehouderij.

  Dat moet de grootste Q-koorts epidemie van de wereld ooit, toch op z'n minst opleveren.

  Wanneer je eisen voor nieuwe geitenstallen anno 2013 leest in niet Brabantse gemeenten dan lach je je ballen uit de broek.

  ' hygiene richtlijnen gaat de geitenhouder uitvoeren maar mestmaatregelen gaan we niet in de vergunning opnemen want die zijn voor de veehouder niet goed uit te voeren....'

  De ambtenaar wist niets van Q-koorts.
  De veehouder hield zich gewoon van de domme.

  Dat noemt zich vergunningverlener?
  Dat noemt zich een verantwoorde veehouder?

  Waar zijn we mee bezig?

  Kom onder je steen vandaan!
  Bijscholen die handel.

  Ik hoop dat dit uitzonderingen zijn maar een bouwstop geeft toch meer zekerheid.

  Laat de sectoren en individuele veehouders maar aantonen hoe ze de
  kwaliteitsverbetering op volksgezondheid gaan realiseren.

  Kritisch toekomstconcept door de sector.
  Kritisch bouwadvies door de agrarisch adviseur aan de ondernemer.
  Toets door de GGD.
  Kritische vergunning verlening

  Je krijgt een andere veehouderij en een ketenverandering. Dat is het doel van het verbond van Den Bosch en verantwoorde veehouderij.

 • trijnie

  Fleur de Lille, we kunnen alles en iedereen de schuld geven van het feit dat de Q-koorts zolang heeft door kunnen gaan, maar er was ook veel onbekendheid rondom deze ziekte. En er waren beslist veel geitenhouders die ter goeder trouw waren, die wel wilde enten maar het doodleuk niet konden omdat er geen vaccin voor handen was.
  Zie bv de verhalen van geitenhouders in het boek: de impact van
  Q-koorts. Maar wat mij als leek getroffen heeft, is het feit dat er via de lucht, het mesten, en het in de buurt wonen bij zo'n bedrijf al zoveel mensen ziek zijn geworden en zelfs zijn overleden.

 • abtje

  Trijnie, complimenten!!! Als leek toon je al meer verstand dan Fleur.

 • niek brabant

  trijnie en fleur, in de buurt van veehouderijen wonen is gezonder dan in de stad wonen . dat de overheid dat niet eerlijk verteld is om de burger niet ongerust te maken. de onderzoeken geven nu allemaal aan dat burgers in de buurt van veehouderijen minder naar de arts gaan dan mensen uit de stad. dit is een besluit op basis van emotie. maar welke andere sector word zo slecht behandeld als de landbouw. nergens anders zouden we dit accepteren. de veehouderij doet al aan bovenwettelijke eisen in europa. maar het is toch nooit genoeg. dank je wel amtenaren.

 • bankivahoen

  Er zijn dus wel mensen die nuchter en met een reële kijk op de zaken een mening kunnen geven ( ik bedoel Trijnie ), wat niet van Fleur gezegd kan worden. Het is heel moeilijk om een niet gekleurde mening te geven als je bevooroordeeld bent met de achterliggende gedachte om de sector te elemineren met welke stok dan ook !

 • Mels

  Alco1,#59???? Met alle subsidie???? Het dan nog met droge ogen economie durven noemen. Ik lig in een deuk.......Voorop gesteld dat ik niet voor een boustop ben kan ik me wel vinden in de reactie van beter af trijnie en vooral Geverink. Het is er gewoon VOL. Ga de mest produceren op een plek waar t gebruikt kan worden. Dat hadden ze 25jr terug al moeten regelen maar toen al liet men hier in het Noordwesten geen varkensstallen toe

 • alco1

  @Mels. Ik reageer op de uitlating van 'beteraf' dat inkopen in buitenland veel goedkoper is. Dat is voordelig voor je eigen beurs, maar slecht voor voor de nederlandse economie.

 • w v gemert

  w geverink,reactie 54 is absoluut onjuist. Zowel in Frankrijk, Duitsland , Denemarken en waarschijnlijk ook België zijn er gebieden van een grote als Brabant waar het aantal dieren vergelijkbaar is met Brabant. Het gaat trouwens niet over het aantal dieren maar over de uitstoot van deze dieren, en die is gemiddeld in Brabant zeker veel lager per dier.

 • alco1

  Daar heb je gelijk in gemert. Ik was laatst in een sauna, waar ook opeens een penetrant geurtje van varkens was te waarnemen. Nadien de windrichting gevolgd en ik kwam terecht bij een zeer kleinschalig varkensbedrijf terecht, met modderpoel. 'Het ideaal beeld voor leken'.

 • Fleur de lille

  @niek
  Kom dat in Herpen maar vertellen.

 • niek brabant

  @ mels. klopt, 25 jaar geleden kreeg je met een lapje grond al mestrechten ( later varkens en pluimveerechten) zodat er nog meer dieren bij konden komen.

 • Fleur de lille

  Wil je de veehouderij gezonder maken moet je gewoon meer verspreiden en accepteren dat het een keer genoeg is.
  80% is voor export maar moet dit dan voor het grootste deel in Brabant en Gelderland worden geproduceerd terwijl Groningen, Friesland en Noord Holland een dunne veedichtheid hebben?

  De sector mag best groeien maar niet in gebieden met 68 OU/m3!
  Deze veedichtheid in de buurt van woonkernen is vragen om grote problemen met Q-koorts als beste voorbeeld.

  Dus bouwstop in Brabant en een nieuw bedrijf gewoon in Groningen bouwen.
  Niks sector om zeep helpen maar verstandig vestigingsbeleid.

 • Fleur de lille

  Een vriend van mij die momenteel een prachtige grote stal in Groningen bouwt snapt niets van jullie Brabantse probleem waarbij je bijna bovenop elkaar wilt zitten.

  Een verstandig man.

 • schoenmakers1

  wat als er teveel mensen komen wonen op de aarde, ook al eens van gehoord, dan gewoon een oorlog maken?

 • Fleur de lille

  Veehouders die rekening houden met hun omgeving gaan het maken in Brabant. Marijke Nooyen krijgt haar vergunning vast. Compliment voor een innovatieve toekomst gerichte pientere varkensboerin.
  Haar concept 'Vair' zal het zeker halen. Als Vion haar tenminste met rust laat.

 • Hogman1

  Fleur en als ik nou eens net naast die vriend van jou in Groningen woon .
  Word ik dan ook ziek???

 • Fleur de lille

  Nee, omdat daar de infectiedruk veel lager is.

 • BrabantsBoerenverstand

  @Fleur, in 2002 is er een onderzoek gedaan naar Q-koorts onder leiding van Cees Veerman. De ziekte bestond toen al, alleen in andere vorm. Vrijwel iedereen die regelmatig in contact kwam met geiten (boeren, veeartsen) had antistoffen tegen deze ziekte, maar nooit symptomen of zelfs maar enige last van gehad. Er was niemand gevonden met ziektestoffen door eenmalig of indirect contact, ofwel alleen mensen die veel in aanraking komen met geiten. Omdat zij zelf antistoffen ontwikkelden en er nooit last van hadden werd er niks aan de ziekte gedaan.
  Enkele jaren later muteerde de ziekte, en nog enkele jaren later (te laat) werden er pas drastische maatregelen genomen. Als er in 2007 meteen mocht worden gevaccineerd was er weinig tot niks aan de hand, maar wij zitten met een onbetrouwbare, niks uitvoerende politiek en dan gaat het op deze manier. Nog even wachten tot hetzelfde gebeurt bij de RR gewassen en het wordt helemaal leuk.

 • Fleur de lille

  @Hogman1
  Zoek de veeziektes en zoönoses uit de veehouderij van de laatste jaren er maar bij. Veedichte gebieden scoren het hoogst. Omdat daar de meeste dieren dicht op mensen zitten.

  De grootste misser vind ik nog een kinderdagverblijf op een biologische pluimveehouderij. 'Is toch schattig die kindjes tussen die kipjes'

  Biologisch heeft een 8x grotere kans op insleep van Aviäire Influenza.
  Hou je je hart toch bij vast.

  Kunnen veehouders nou echt zo slecht nadenken of maken inkomsten blind voor risico's?

 • Fleur de lille

  @Boerenverstand
  '...Als er in 2007 meteen mocht worden gevaccineerd was er weinig tot niks aan de hand, maar wij zitten met een onbetrouwbare, niks uitvoerende politiek en dan gaat het op deze manier. ...'

  Helemaal met je eens. Snap ook niet dat de uitkomsten van de PCR melkonderzoeken van de GD in 2008 geheim zijn gehouden door deze dienst en de politiek. Had gewoon met het RIVM en het CVI gedeeld moeten worden. 30% van de bedrijven besmet en 10% van de geiten konden sector vertegenwoordigers toch niet naar buiten laten komen....

  Leve de macht van LNV en LTO. Compenseert u de slachtoffers ook even?

  Snap de boosheid van ZLTO over de bouwstop ook wel. Moeten nu gewoon macht inleveren.

 • silviabakel

  Dat er nog boeren zijn, die zouden toch al lang ziek en dood moeten zijn als de volksgezondheid zo in gevaar komt.

 • Sjaak

  @Fleur de lille, mis in je verhaal hoe het nu verder moet, zie ook #46...

  Je hebt ongetwijfeld gelijk, maar we zitten nu met de huidige situatie en kunnen de tijd niet terugdraaien en het nog een keer overdoen. Tot nu toe heeft de complete veehouderij zich verkeerd ontwikkeld de laatste decennia, terwijl voortschrijdend inzicht toch aantoonde dat het anders moest. Ondanks de reconstructie en de hele rompslomp, zoals welzijn, duurzaamheid, maatschappelijk acceptatie erom heen, heeft dat totaal verkeerd uitgepakt...en nu komt dan de bouwstop!
  Het enigste juiste was saneren en verdelen en dat had inderdaad 25 jaar geleden al gemoeten, maar ja....we hadden toen dezelfde discussie/weerstand als nu!

  Dus nogmaals, wat bedoel je met duurzame veehouderij en hoe gaan we dat hier in het té overvolle Brabant realiseren...?

  Die verantwoorde veehouderij kan alleen ontstaan als eerst de puinhoop, die de laatste jaren is gebouwd wordt opgeruimd....dat zie ik nog niet gebeuren!

  Wat ik denk is, dat men het vuur dusdanig zal blussen, zodat het blijft branden... iedereen is weer rustig en content en er verandert niks!

 • Fleur de lille

  @silviabakel
  Q-koorts was voor de grote epidemie ook gewoon een beroepsziekte.

  Lees even blz. 58 van 'De impact van Q-koorts. Het menselijk verhaal.'

  Jos van de Zande werd maandenlang niet gehoord terwijl hij hemel en aarde bewoog om aandacht voor de impact van Q-koorts op de mens. Boer en burger.
  Volksgezondheid was en is ondergeschikt aan economische belangen. Zelfs de gezondheid van de geitenboeren zelf.

  Ik zie nog steeds hoe ZLTO vertegenwoordigers Jos op openbare bijeenkomsten benaderen...
  Kritisch is niet altijd prettig maar soms keihard nodig. Zo ook dit besluit.

  Wil je je aan het verbond van Den Bosch houden moet de veehouderij in Brabant een andere koers varen.
  Machtstrukturen loslaten, omdenken en samen verder varen in een toekomstbestendige richting.
  Dat is niet de richting waarin economie leidend is. Die leidt tot nog hogere concentratie van vee en problemen.

  Wil je mutaties helpen voorkomen zul je moeten verdunnen en niet verdichten.

 • Fleur de lille

  @Sjaak
  Dank voor je begrip. Ik heb niet alle antwoorden maar er is door wijze mensen uit de sectoren over nagedacht.
  Lees het verbond van Den Bosch en voer dit met de sectoren samen uit.
  Gebruik nieuwe beoordelingskaders om knelpunten te voorkomen en zoek de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

  Helaas moet ik erkennen dat de ruimte in Brabant enorm schaars geworden is.
  Dit kan verschillende keuzemogelijkheden geven:
  1. Blijven en toekomstgericht ontwikkelen,
  2. Verkassen binnen de provincie,
  3. Verkassen buiten de provincie naar een andere provincie,
  4. .....
  5. ...
  6. Niet rendabele bedrijven niet blijven steunen.

  Deze keuzes zijn aan de beleidsmakers binnen de sectoren, maar ook aan individuele veehouders zelf.
  In verantwoorde veehouderij van de WUR worden veel toekomstbestendige concepten uitgedacht en getest op economische haalbaarheid.
  De moderne boer is een HBO'er of hoger geschoolde. Hiervan verwacht je een toekomst bestendige visie.

  Er is een deel van de veehouders in Brabant die niet zo goed in dit profiel voldoen. Zij zullen het moeilijk krijgen.

  Hoe we er over 25 jaar voor staan kan ik niet voorspellen.

 • bankivahoen

  Fleur@, hoe we er over 25 jaar voorstaan weet ik ook niet, maar een ding weet ik wel en dat is dat er bijna geen voedselproductie meer in ons land zal zijn met de huidige gedachtegang onder een bepaalde groep mensen . Boeren in een profiel plaatsen is inderdaad niet snappen waar het over gaat! Blijf vooral denken dat hoger geschoolden boer willen worden, vergeet het maar, hooguit managen en zelf niet meer in de bedrijfsruimten komen bedoel je .

 • niek brabant

  @ Fleur. een hypocriete gedachtengang heb je wel een beetje. projecteer je uitspraken eens op de volledige samenleveng. denk daar eens over na, je hebt er kennelijk tijd genoeg voor en bent kennelijk slimmer als de boeren.

 • vanvelthoven7

  waarom bouwstop alleen voor de veehouderij? gemeentes en project
  ontwikkelaars bouwen [als ze uitbreidingslocaties verkocht krijgen]gewoon tot aan de voordeur van veehouderijbedrijven, even een geurverordeningentje opstellen en bouwen maar geurverordening zo maken dat de veehouder niets meer kan maar de huizen zullen er komen ,volksgezondheid nooit van ge hoord ,fatsoensnorm ggd nou en ,zo werkt het bij de overheid .
  begin eerst daar maar eens orde op zaken te stellen gemeentes gaan alleen maar voor de winst [voor zover die er nog is ]op bouwgrond en kijken niet verder

 • fvdboomen1

  @ Fleur dus als de infectiedruk van hoog naar minder hoog gaat wordt je niet ziek ?

 • poldes

  een beetje,,bittere pil' van: fleur de lille.

 • Fleur de lille

  @fvdboomen1
  Zekerheid over je gezondheid heeft niemand. De vraag kan met ja of nee worden beantwoord en ik kies in dit geval voor nee.

  Lage infectiedruk: weinig zieken.
  Hoge infectiedruk: veel zieken.

  Kijk naar Varkenspest, MKZ, Blauwtong, Schmallenberg, Rundertuberculose, Q-koorts.
  In infectiehaarden bij hoge veedichtheid is het aantal besmettingen het hoogst.

  Infectieziekten bij dieren of bij mensen: deze uitgangspunten zijn gelijk.

  Zelfs in de stal gaat dit op.
  Hoge veedichtheid (kippen) hoge infectiedruk->veel zieke dieren.

  De besmettelijkheid van de bacterie of virus, de overdracht (evt. vector) spelen hierin natuurlijk ook een rol.

  Om deze reden is er zo veel te verwachten van hygiëne.
  Hygiëne is echter geen wondermiddel tegen veedichtheid. Dat denken beleidsmakers en vergunningveleners wel...

 • Fleur de lille

  Woon je daar als enige is de kans dat je ziek wordt niet groot.
  Woont er een groep mensen omheen is de kans groter dat één van deze mensen ziek wordt.

  Kijk naar de besmettingen van Q-koorts in de psychiatrische inrichting.
  1 ziek dier dat dicht bij veel mensen zat.
  Intensief contact met een besmettelijk dier heeft hier veel besmettingen gegeven.

  Veel zieke dieren: hoge infectiedruk
  Weinig zieke dieren: lage infectiedruk.

  Intensief contact met ziek dier: hoge besmettingskans.

  En dan is er nog steeds heel veel onzeker....

  Los deze probelemen gewoon op en dan hebben wij deze discussies niet meer.
  Kies ervoor dit besluit te bestrijden, dan blijft deze discussie bestaan.

  Geen woorden (verbond van Den Bosch) maar daden (werkelijk duurzame veehouderij).

  Ik ga dan voor het volksgezondheidsbelang in de verduurzaming.

 • Fleur de lille

  Veel varkensboeren in Brabant zijn voormalige bouwvakkers zijn. Dat is geen nieuws, neem ik aan.

  De 'boer van de toekomst' is steeds meer een hooggeschoolde kracht. Hij is steeds meer een flexibele manager met kennis van economische, maatschappelijke, natuurkundige, chemische en zelfs medische processen.
  Daar verwacht ik veel van.
  Het aantal pure productieboeren zonder oog voor deze processen met enkel een economische blik zal steeds minder worden verwacht ik.

 • bankivahoen

  Geen realistische kijk op de materie gezien de vele herhalingen van onzin van Fleur, gaat ook inhoudelijk geen discussie aan , dus mensen negeren is vaak het beste ! Betweters en roeptoeters dragen eigenlijk nooit iets bij aan de samenleving. Zielige verhaaltjes zijn zo 1.0.

 • bankivahoen

  Ps: Vooral de toonzetting tov. van bouwvakkers doet haar de das om !

 • Sjaak

  @Fleur de lille, ik kan je gedachtegoed grotendeels onderschrijven, het hadden mijn woorden kunnen zijn. Echter je verliest de realiteit uit het oog en bepaalde opmerkingen zijn pertinent onjuist!

  Dat er voormalige bouwvakkers onder de varkenshouders zitten, zal wel kloppen, maar je insinueert hiermee of zij geen bekwaam vakman zijn. Dat is onjuist, alle prutsers in deze sector zijn al verdwenen...

  Verder het verbond van Den Bosch; het is niet moeilijk om de ideale situatie te omschrijven met bombastische uitspraken en populistische ideeën... van Doorn en consorten worden op handen gedragen, maar ook zij zijn debet aan de huidige vorm van veehouderij. Het geeft dan ook geen pas om van de zijlijn te kwaken hoe het moet, maar verder de uitvoering overlaten aan derden... dat geld overigens voor meer luitjes.

 • Sjaak  Verder Fleur, ik voel me echt niet aangesproken, maar ik ben een HBO-er. Ben er al lange tijd van overtuigd, zoals velen, dat de veehouderij zich verkeerd ontwikkeld. Heb dat ook meerdere malen aangekaart bij verschillende instanties, ZLTO, banken, accountants, (voer-)voorlichters, collega's, bestuurders, etc.etc...echter dát heeft geen/weinig invloed.
  Waarom...? Bijna iedereen, die van invloed kan zijn op deze ommekeer heeft er belang bij om dat juíst te voorkomen...dát is de realiteit!
  Het ideaalbeeld aanhangen is een nobel streven, maar tot nu toe nog naïef!
  Alleen rampspoed en algehele malaise, zal de huidige veehouderijstructuur doen veranderen in een werkelijke duurzame veehouderij!

 • bankivahoen

  De veehouderij structuur moet inderdaad drastisch anders Sjaak @, dat ben ik met je eens, maar duurzaam is ie al grotendeels of wat men daar dan onder mag verstaan! Maar heb niet de illusie dat het dan wel goed is wat we met z'n allen doen , ook dan is het weer niet perfect en zullen we nog steeds met de rug naar de muur investeringen moeten doen die niet de tijd krijgen om terugbetaald te worden ! Kortom de boer kan het in Nederland nooit goed doen.

 • alco1

  Sjaak. Je had bij ministerie van landbouw aan moeten klampen. Het is juist de mestwet die uit hun pen komt die verantwoordelijk is voor de opeenhoping. Intensief scoort veel beter dan extensief. Vandaar geen enkele noodzaak voor verplaatsing.

 • Fleur de lille

  #100 +1, helaas.

 • Sjaak

  Oh Alco1, klopt, die stond nog niet in het rijtje...maar heb meerdere malen pittige discussies gevoerd met ambtenaren van LNV. Uiteindelijk blijkt, dat wist ik natuurlijk al..., dat die mestwet ook tot stand is gekomen via lobbying van standsorganisaties, voorlichters, etc. etc....
  Uiteindelijk wast de éne hand de andere... en de Wereld draait door!

 • Fleur de lille

  @Sjaak
  '...Heb dat ook meerdere malen aangekaart bij verschillende instanties, ZLTO, banken, accountants, (voer-)voorlichters, collega's, bestuurders, etc.etc...echter dát heeft geen/weinig invloed.
  Waarom...? Bijna iedereen, die van invloed kan zijn op deze ommekeer heeft er belang bij om dat juíst te voorkomen...dát is de realiteit!...'

  Ik heb bij de vogelgriep in 2003 geholpen, de Mkz voorbij zien trekken, Varkenspest in mijn directe omgeving gehad, ben zeer intensief bij Schmallenberg betrokken geweest en heb van een afstand Blauwtong gezien. Q-koorts heeft aardig wat sporen getrokken.
  De zon ging onder en de zon ging op.

  We gaan gewoon weer aan het werk.
  Er verandert niet veel.
  Elk geruimd dier is een potiëntieel te verkopen nieuw dier.
  De één z'n dood....

  Er zijn heel goeie veehouders. Zij zitten vast in een ziek economisch systeem. Vorige week schreef iemand hier dat je het gezwel moet aanpakken. Best wel treffend!

 • w v gemert

  Ik lees veel onzin over dieraantallen in Brabant/Nederland. Het CBS publiceert jaarlijks de cijfers. In de tweede helft van de jaren 90 waren maximaal 15.miljoen varkens , nu ligt dat getal al jaren rond de 11 miljoen met tegelijkertijd minder uitstoot en minder mest.

 • alco1

  Het is te goedkoop om alle ziektes op het conto te schrijven van de economie en deze dan ziek te noemen. Het komt vooral omdat ondeskundigen een te belangrijke functie hebben en politiek scoren een te belangrijke factor is geworden.

 • niek brabant

  fleur je snapt het niet hè. je blijf hangen in je gedachtengang, zeg het zelfde wat je zegt over de veehouderij ook eens een op een over de samenleving. daar gebeuren ook erge dingen. pas dan kun je jezelf afvragen hoe hypocriet en eenzijdig je praat.

 • abtje

  @Niek Dat gebeurt meestal met zelfbenoemde expert. Zijn zo druk met een klein stukje van het geheel, dat ze de rest niet meer kunnen overzien en dan zich maar helemaal vastbijten in dat ene kleine stukje wat ze wel denken te kunnen.

 • schoenmakers1

  die Fleur toch, als ze zo goed weet hoe het moet, doe het dan voor met je eigen middelen en toon het ons, als het beter werkt als hoe we het nu doen krijg je zeker volgers, maar ik denk niet dat het zal gebeuren, alleen maar met andermans beurs regeren, wat walgelijk

 • trijnie

  @Fleur de lille#80 wat je daar zegt geloof ik dus niet. Ook dan kunnen vooral mensen die niet gewend zijn met dieren om te gaan, en dus geen gelegenheid hebben gehad om antistoffen op te bouwen, deze ziekte krijgen. Als je het bewuste boek leest, zijn er al mensen in een inrichting ziek geworden van hun knuffelgeit. Ook het mestuitrijden is genoeg om mensen ziek te maken.
  En wat hier ook wel gezegd mag worden dat ook koeien, schapen honden en katten deze bacterie bij zich kunnen dragen. Ook in koeienmelk kan het zitten

 • drikhend

  Beste Fleur de Lilli # 96 Het beter opgeleid zijn wil niet zeggen dat deze volgens uw idee gaan varkens of dieren houden . De betere boeren zijn nu waarschijnlijk degene die niet aan deze zever meedoen en zich van niemand iets aantrekken . En gewoon naar vermogen door investeren . Want de economie staat niet bij de grens stil . Doen wij het hier niet dan doe ze het wel in het buitenland . Maar als men keihard door redeneert komt de investeringsgolf pas echt opgang nadat de regering dacht ingegrepen te hebben na de varkenspest . Onder druk van milieu en dierenbescherming en geitenwollensokken dragers is de zaak alleen maar opgeblazen met meer regels en eisen . Boeren stoppen onder deze druk met investeren en de managers gaan door met ontwikkelen van hun bedrijf en investeren in hun bedrijf volgens de dan geldende eisen . Zij kochten of huurde dierrechten van de stoppende boer . En breide dus uit maar per saldo kwamen er niet meer dieren . En de beter opgeleide boeren van de toekomst zullen dit spelletje blijven herhalen zolang overheid en organisaties de spelregels steeds blijven veranderen . De manager van de toekomst moet een economische blik hebben en de rest moet hij oog voor hebben . En hier zal hij zeker rekening mee houden maar daar moet dan ook een opbrengst prijs tegen overstaan zodat hij kan blijven bestaan .En meer opleiding zegt helemaal niets over betere , slimmer of slechte boer .

 • trijnie

  Misschien is het goed dat iedereen die hier zo actief is het boekje: de impact van Q-koorts eens leest. Het belicht het probleem vanuit alle hoeken zowel boeren, medici en overheid, het verrijkt je inzicht in deze.

 • schoenmakers1

  zou misschien ook wel waardevol kunnen zijn als bestuurders eerst enig economische inzicht zouden hebben, de overheid is eigenlijk ook gewoon een bedrijf dat draaien moet, dit wordt wel eens uit het oog verloren.

 • niek brabant

  @Abtje. dat klopt.

 • Fleur de lille

  @dirkhend,#112 en @trijnie#113
  Mee eens.

 • roovershof

  Vroeger (50 jaar geleden) woonde ik in Noord-Brabant, toen rook het daar naar bossen, nu ruikt het in Noord-Brabant naar 'stront'
  Doorgaan met bouwen mannen, ik woon lekker in Anna Paulowna

 • bankivahoen

  Misschien is stront wel de nieuwe natuur !

 • trust

  @Fleur de lille, het concept van Marijke Nooijen gaat alleen slagen, als er afzet is voor is. ga jij daar mee voor zorgen? of ga je net als zovelen langs de kant staan te roepen voor een duurzame produktie, en kies je bij je supermarkt ook als de meeste consumenten voor de kiloknaller? en over het verdrag van den bosch zullen we het maar niet hebben, de enigste die daarvan wijzer is geworden is Daan zelf (Financieel)

 • jansengp

  Een prachtige stal in Groningen bouwen? Dat is de vergunning al een poos geleden aangevraagd. Nieuwe locaties zijn voor de intensieve VH uit den boze en uitbreiden hebben ze wel heel erg aan banden gelegd. Grotere melkveehouderij worden het uitbreiden ook niet gemakkelijk gemaakt. Hoe kan dat nu. Hier hebben we de ruimte, maar wordt het handje vol toeristen belangrijker gevonden. Als je in de buurt van een dorp of fietspad zit dan mag je weinig of niks en dat zit je toch al snel. Nee Groningen zou ik niet heen gaan, dan toch liever de grens over als je als boer uit brabant wil verhuizen. En burgers zou ik het ook niet aanraden voordat een baan verzekerd is.

 • Fleur de lille

  @info457
  Ja, elke week.
  Jaren geleden werd hetzelfde gezegd over 'biologisch vlees'. Kijk nu eens naar de afzet van het sterrenvlees.

  Ik bewonder de inzet van Marijke al jaren. Ze doet haar stinkende best.
  Voor haar varkensvlees betaal ik graag meer. Geen water maar vlees in m'n pan.

  Afzet genoeg als Vion, ZLTO, retail of de Brokkenmakers haar de keel niet dichtknijpen en jij niet zo angstig voor je eigen afzet bent.

 • trust

  @Fleur de lille,
  alleen van jou kan dit concept niet slagen, maar door jou (inzet) kunnen zulke concepten groeien. ben je daartoe bereidt, om jezelf daarvoor ook in te zetten?

 • Fleur de lille

  @info457
  Dat doe ik dagelijks net als de rest van de kritische consumenten die sterrenvlees eet.

 • trust

  @Fleur de lille, inzetten voor deze concepten is wat anders dan jezelf achter andere sterrenvlees consumenten te verschuilen. en trouwens wat stelt het sterrenvlees nog voor? alleen een commercieel belang voor slachterij en DB niets voor de primaire sector

 • Fleur de lille

  @info457
  Bewustwording is mijn vak!
  Ik ondersteun Marijke Nooijen's inzet door haar hier met naam te noemen.

  Haar inzet en doorzettingsvermogen is een voorbeeld voor leden van de sector.
  Haar communcatieve inslag en ondernemerschap is te prijzen.
  Haar innovatie-drang en enthousiasme is aanstekelijk.
  Haar visie op veehouderij, gezin, economie, maatschappij en toekomst is geweldig.

  Zí'j is de ambassadeur die je zoekt.

  Wanneer je met mij aanpapt wil ik je eerst vragen hier je belang te verhelderen.

 • Fleur de lille

  jurisprudentie volksgezondheid bij omgevingsvergunning milieu uitbreiding pluimveestal.

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2013:2855

 • trust

  Mijn belang @Fleur de lille is dat ik wel mee wil doen in zo'n concept, maar mijn bank afzetgaranties wil hebben.

 • drikhend

  Naar mijn mening zijn er veel te veel concepten en wordt er veel over duurzaam gepraat . De consument snapt er niet veel meer volgens mij. En duurzaam is een begrip wat door iedereen anders uit gelegd kan worden . Volgens mijn mening wordt door velen vlees gekocht op basis van smaak en prijs . En bij enkele speelt emotie een rol . Bepaalde producten hebben een merknaam . Een merk kun je makkelijker in de markt zetten dan een concept met een heel verhaal erbij . denk bv aan Kips leverworst , Unox knakworst enz. . Dit onderscheid zich doordat zichtbaar is merk . De vraag kan gericht zijn op dat of een ander merk . Men verbind hier kwaliteit , smaak en vertrouwen aan . Het is niet alleen het verhaal maar emotie en vertrouwen in een merk . Dan kan men stellen dat bij zichtbaar maken van vlees concepten men hier een merk aan moet hangen wat ook herkenbaar is aan het product in de vorm van verpakking of een ander te bedenken manier van duidelijke herkenning .

 • niek brabant

  fleur weet je wat die uitspraak betekent. dat je je een ster kip kunt vergeten. want dieren moeten volgens de ggd dus naar binnen van wege het hogere risico op ziekteverspreiding. goed bezig zeg!

 • trijnie

  @Niek Brabant, stervlees loopt niet buiten, bio wel, als ik het goed heb,
  Dit heeft een varkensboer, die sterleverancier wil worden mij verteld.

 • niek brabant

  klopt niet helemaal Trijnie, bij varkens klopt dit niet die hoeven niet buiten te lopen. maar kippen moeten zeker wel buiten lopen voor een ster.

 • Fleur de lille

  @dirkshend en info457

  Juist deze vragen moet je voorleggen aan de pioniers die dit comcept in de markt zetten.
  'De consument' is er niet. De groep consumenten is zeer divers.
  Kijk naar de worsten bij Albert H. De keus is wel 100 stuks. Er is geen klant die al die honderd worsten koopt.
  Een kwalitatief merk kun je aan restaurantketens goed kwijt. Deze markt is kleiner dan de consumentenmarkt in Nederland maar het is een begin.
  Begin met een hele lange adem want mijn ervaring is dat je weinig medewerking krijgt.
  Vraag je conculega om advies en zij kan je de valkuilen en kansen toelichten. Marijke Nooijen is heel toegankelijk. 'Vair' is klein en vraagt om navolging. http://www.archief.verantwoordeveehouderij.nl/Home/Archief/2010042801.asp

  Succes!

 • Fleur de lille

  @niek #129
  Je legt de vinger op een dilemma.
  Goed voor de één is niet goed voor de ander!

  'ster' is een kwalificatie van de dierenbescherming. Een compliment voor hen.
  Ik ben tegen uitloopkippen maar heb het niet voor het zeggen.
  Je leest goed! Compliment hiervoor.

 • Bison

  Geld die bouwstop van stallen ook voor moskeeen?

 • Elevage

  we zijn weer toe aan een deskundig minister! en niet aan een staatssecretaris die zich laat bijpraten door de ambtenaar die er al 30 jaar zijn plek warm zit te houden.
  Het belang van de veehouderij voor de export wordt totaal ondermijnd doordat er in de regering weinig aandacht voor de sector is, en de aandacht die er wel is, is negatief.
  Het ontwikkelen van een gezonde sector betekend misschien wel een verspreiding van de bedrijven over Nederland, met meer ruimte om te ondernemen, en waarom ook niet???. Ook in Groningen praten ze Nederlands!

 • koestal

  slecht nieuws voor de werkgelegenheid

Laad alle reacties (132)

Of registreer je om te kunnen reageren.