Home

Nieuws 8 reacties

'Beleid Brabant verstoort verduurzaming markt'

Hummelo - Het beleid van de provincie Brabant verstoort volledig de doorvoering van de duurzame productie die met het CBL is overeengekomen. De retail hangt achterover en wacht wel af waar Brabant mee komt. Dat zegt NVV-voorzitter Bennie van Til in een reactie op de bouwstop voor de veehouderij die Brabant vrijdag heeft ingevoerd.

De retail ziet nu dat de provincie de verduurzaming wel invult, aldus Van Til. Hij zegt teleurgesteld te zijn in de Brabantse gedeputeerde Yves de Boer die heeft beaamd dat de veehouders een goede prijs moeten krijgen voor hun product. "Als je ziet wat er nu gebeurt wordt er over het verdienmodel niet gesproken." De veehouderij wordt in de ogen van Van Til opgescheept met regels en voorwaarden die niets opleveren. Het afstandscriterium dat de provincie in wil voeren bijvoorbeeld is door de GGD geadviseerd voor de geitenhouderij en wordt nu doorgevoerd voor alle veehouderij. "Vergeten wordt dat in de geitenhouderij open stalsystemen worden gebruikt. In de varkenshouderij is sprake van gesloten systemen. Daar is dat afstandscriterium helemaal niet nodig."

Oud voorzitter Daan van Doorn van de gelijknamige commissie wil geen commentaar geven op de beslissing van de provincie om de huidige bouwstop door te voeren. Hij bevestigt wel de lijn van zijn rapport van twee jaar geleden. "De lijn was dat de marktpartijen de verduurzaming van de veehouderij vorm zouden geven. Dat is door de verschillende partijen ook heel goed opgepakt. Kijk naar de Kip van morgen en de inkoopvoorwaarden varkensvlees die zijn afgesproken. In die situatie zou de overheid niet in hoeven grijpen. De markt doet het werk. Ook de staatssecretaris houdt zich tot nu toe aan die benadering." Ook Van Doorn zegt het gevaar te zien dat marktpartijen achterover leunen en de invulling van de verduurzaming aan de overheid laten.

Laatste reacties

 • Fleur de lille

  Wanneer u het informatieblad intensieve veehouderij en gezondheid van GGD Nederland leest ziet u dat de 250 meter voor alle stallen geldt.

  Rond Q-koorts en stallen is nog niets in wetgeving opgenomen.
  Voor ESBL en MRSA in varkensstallen, onder veehouders en in de voedselketen evenmin.
  Voor endotoxinen wordt nog geen norm vastgesteld terwijl de gezondheidsraad dit al in 2012 adviseerde.
  Geurwetgeving is verouderd.
  Mestwetgeving komt er eindelijk aan.
  Cumulatie van fijnstof en geur worden niet berekend.
  Wetgeving voor vergisters is niet toereikend.


  Ik ken in de achterhoek geen duurzame stalconcepten die volksgezondheid in hun eisen hebben opgenomen.

  Ik nodig u uit voor een gesprek hierover in de gemeente Bronckhorst.

  Het staat veehouders vrij om stallen met bovenwettelijke eisen te bouwen.
  'Verantwoorde veehouderij' van de WUR heeft hier hele goede instrumenten en technieken voor.

 • Fleur de lille

  Meneer van Til
  Er is al in minimaal twee zaken jurisprudentie over onvoldoende onderzoeken van volksgezondheidsrisico's bij vergunning aanvragen van stallen.

  Agrarisch bouwadviseurs gaan hieraan voorbij omdat ze menen dat deze niet onder wettelijke eisen vallen. Zo stranden vergunning aanvragen momenteel bij de bestuursrechter.

  Marktwerking en de intenties van de commissie van Doorn worden dus door rechtspraak ingehaald.

 • Fleur de lille

  BZS zou ook wel wat voor de Achterhoek zijn als AZS.

  Veehouderijen volgens de AZS zouden prima in het LOG Azewijn kunnen worden geplaatst. Nu blijft dit leeg......

 • Fleur de lille

  Uw vereniging schrijft op haar site bij: http://www.varkens.nl/maatschappij/brabant-koploper-zorgvuldige-veehouderij.

  Hier staan de doelen en dilemma's beschreven. Toestsing en strenge eisen aan nieuwbouw is hiervan een integraal onderdeel.

  U richt zich enkel op de verdienmodellen en dat is onvoldoende integraal.

  Kijk naar de volgorde:
  Voor de korte termijn zijn de maatregelen uit het Statenvoorstel gericht op:
  - het voorkomen van overlast van geur, ammoniak, fijnstof en het verder terugdringen van antibiotica;
  - productie die qua maat en schaal past in de draagkracht van de natuurlijke omgeving en het draagvlak van de omwonenden;
  - het oplossen van knelpunten om overlastsituaties te beëindigen
  - overleg aangaan met het Rijk om gezamenlijk verdergaande maatregelen te gaan nemen op het gebied van antibiotica, gezondheid en milieu.


  Voor de middellange termijn zijn er volgens de provincie maatregelen nodig gericht op:
  - een productie waarbij de gezondheid van boer, omwonende en dier centraal staat en geen schade voor natuur en milieu ontstaat;
  - het realiseren van gesloten kringlopen en grondgebondenheid, waarbij de productie van veevoer en de aanwending van mest niet op mondiale schaal, maar op kleinere schaal plaatsvindt;
  - kwaliteit en toegevoegde waarde en minder op bulk;
  - verdere inzet op dierenwelzijn;
  - een ‘eerlijke’ prijs.

 • schoenmakers1

  allemaal zeer duidelijk, alle huizen slopen die binnen de afstandsnormen staan, iedereen gelukkig

 • Fleur de lille

  schoenmakers1
  De 250 meter richtlijn (geen norm) geldt voor nieuwe situaties en uitbreidingen om nieuwe knelpunten te voorkomen.

  Juridisch kan huizen slopen niet.

  Het doel is rekening houden met elkaar en nieuwe situaties met 68 OU/m3 voorkomen.
  Op 250 meter zijn bijna alle belastende milieucomponenten terug op achtergrond niveau.
  Uitzondering zijn sporen van de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Deze worden tot 10 kilometer van de stal gevonden.

  De uitspraken van van Til klopen daarom niet. De 250 meter beschermt niet tegen Q-koorts. Bij grotere afstand wordt de belasting wel lager.

  Wanneer hij het informatieblad Intensieve veehouderij en Gezondheid van GGD Nederland had gelezen of bij het symposium van 6 september was geweest had hij dit geweten.
  Kennelijk heeft hij nog nooit goed geluisterd naar mensen van de regionale GGD. Deze mensen zitten gewoon aan tafel bij de onderhandelingen over de BZS.
  ZLTO heeft dezelfde houding. Niet luisteren naar argumenten van de bevolking.
  Provinciale en gemeentelijke beleidsmakers zijn dit gewoon zat.

 • Fleur de lille

  jurisprudentie volksgezondheid bij omgevingsvergunning milieu uitbreiding pluimveestal.

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2013:2855

 • niek brabant

  fleur je lult nog steeds een eind ver ,hebt geen enkel verstand van economie, hebt hele dagen de tijd en kijkt eenzijdig naar de samenleving. alleen boeren doen het slecht. je accepteert schijnbaar dat wonen in Amsterdam bv een jaar van je leven kost, ik hoor je namelijk niet dat we Amsterdam moeten afbreken. je vind de doden in het verkeer ook al normaal, auto's hoeven niet weg. dat is projecteren van je eenzijdige argumenten jegens de boeren op de samenleving. maar ja dat wil je niet horen. hartstikke hypocriet!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.